FUJITSUFUJITSU TOOTED

Uue põlvkonna kontoriarvuti aitab päästa planeedi ning vähendada kulusid ja töötajate stressitaset

Autor Suman Singh

Populaarses USA teleseriaalis „Mad Men“, mis räägib 1950.– 60. aastate reklaamimaailmast, on üks stseen, kus reklaamifirma kontorisse New Yorkis Madisoni avenüül paigaldatakse andmete analüüsimiseks arvuti. Terve kabineti täidab algusaegade suurarvutitele omaselt massiivne vurisevate lindirullide, vilkuvate tulukeste, suurte lülitite ja nuppudega masinavärk.

Üks tegelane seisab ukseavas, kuulatades koodi lugeva kaadervärgi piiksatusi ja kriiksatusi. „Need arvutid lähevad aina väiksemaks ja väiksemaks!“ nendib ta siira imestusega.

Umbes samal ajal vaatasid arvutiteadlased ja visionäärid tulevikku – tulevikku, mida me enam kui ühe põlvkonna vältel ehitanud oleme – ning rääkisid lausandmetöötlusest.

Tol ajal tundus see nagu teadusfantastika, kuid nüüdseks on sellest visioonist saanud teaduslik tõsiasi. Idee on lihtne – tulevikus on arvutid osa meie igapäevaelust ning tehnoloogia, st seadmed, andurid, ühendused, võrgud jms, saab olema peaaegu nähtamatu.
Me harjume nende kohalolu ja kasutamisega niivõrd, et ei märkagi seda. Need lihtsalt töötavad taustal ning interaktsioon arvutiga toimub märkamatult ja sujuvalt.

Personaalarvutit ei tasu alahinnata

Nutitelefoni, võimsa lairiba- ja Wi-Fi-ühenduse, asjade interneti ning mitmesuguste pihuarvutite võidukäik näitab, et see ennustus on nüüdseks tõeks saanud. Viimane valdkond, kus väiksema, intuitiivsema ja vähem nähtava andmetöötluse suundumus tundub pead tõstvat, on personaalarvutid, mis õigupoolest on olulisim valdkond, kuna enamik meist kasutab oma igapäevatööks personaalarvutit. Kuivõrd tehnoloogia areneb üha enam põhimõttel „silmist, kuid mitte kunagi meelest“, siis on aeg, et sama saaks öelda ka personaalarvutite kohta. Ja tõepoolest, on arenguid.

Fujitsu ESPRIMO tooteseeria on viimase 30 aasta jooksul olnud olulisel kohal personaalarvutite valdkonna arengus. Need mudelid on olnud personaalarvutite arengu tähtsate verstapostide esirinnas – alates järjepidevast energiatõhususe parandamisest kuni müra vähendamise ning mõistagi jõudluse suurendamiseni.

Oleme nutikalt ära kasutanud kogu ökosüsteemi läbimurdeid graafika, kiibistiku ja operatsioonisüsteemide vallas. Seetõttu usumegi, et ESPRIMO tooteseeria vastab kõigi soovidele ja vajadustele just nüüd ja praegu.

Meie inimestekeskset projekteerimiskontseptsiooni näitlikustab kõige paremini põhimõte „vähem on rohkem“ – väiksemad, kompaktsemad seadmed, vähem juhtmeid ja üleliigseid pisidetaile ning väiksem müratase tagab atraktiivsema, koostööl põhineva ja nauditava töökeskkonna.

ESPRIMO – kontoriarvutite uuendaja

ESPRIMO peamine eesmärk on muuta tööelu lihtsamaks ja paremaks. See tooteseeria on keskne osa meie tuleviku töökoha kontseptsioonist. Tuleviku töökeskkond on digitaalne, puhaste töölaudadega funktsionaalne ruum, mis toetab keskendumist nii loomingulistele, halduslikele kui ka tehnilistele tööülesannetele. Lõppude lõpuks on oluline töö ise, mitte tehnoloogia.

Seepärast on meie personaalarvutid märkamatumad, kompaktsemad, funktsionaalsemad ja atraktiivsemad, kuid samal ajal võimsamad.

Inteli uusimate protsessorite ja NVIDIA graafikakaartide (valikuline) abil suudavad need sujuvalt käitada rohkem rakendusi, tagavad suurema töötlemisjõudluse ning parema graafika.

Näiteks miniarvutid on suuruselt märksa väiksemad kui torn- või SFF-arvutid. See tähendab, et hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. Tähtis ei ole aga vaid ergonoomika, vaid ka usaldusväärsed äripõhimõtted. Usun, et see ongi see, mis ESPRIMO tooteseeria nii oluliseks teeb.

See tagab tulemused mitmel tasandil: paremad töövahendid inimestele, töökeskkonna arengu, vähem korralagedust, parema keskendumisvõime ja jätkusuutlikkuse. ESPRIMO seeria tooted paistavad silma oluliselt väiksema energiatarbimisega. Sellega aitame võidelda kliimamuutuste vastu, mis on juba iseenesest hea, kuid samal ajal võimaldab see teie ettevõttel hoida kokku raha: iga päev, iga personaalarvuti ja seadmega.

Keskkonnahoidlik mõtteviis on kasulik ärile

Investeeringutasuvus on mitmekordne: väiksemad kulud, suurem tootlikkus (ja seega suuremad tulud) ning organisatsioonikultuuri edendamine. Maailma Majandusfoorum juhtis hiljuti tähelepanu, et kogu IKT-sektor paiskab igal aastal atmosfääri 1,4 gigatonni süsinikku, mis moodustab 2,7% ülemaailmsest kasvuhoonegaaside heitest. Seega on IKT-sektor suurem saastaja kui lennundussektor.[1]

Personaalarvutid, ekraanid ja suur hulk mobiilseadmeid, mida me iga päev kasutame, soodustavad kliima soojenemist. Seadmete energeetilise jalajälje vähendamisega anname olulise panuse kliimamuutuste vastasesse võitlusesse. See on iseenesestmõistetavalt hea, kuid nagu ma juba rõhutasin, on see kasulik ka ärilisest seisukohast.

2012. aastal oli energiatarbimise sihttase 100 kWh aastas (keskmine energiatarbimine kõikide tavakonfiguratsiooniga seadmete puhul) ning 2018. aastal saavutasime taseme 46,5 kWh (lähtudes ENERGY STAR®-i katsemeetodi versioonist 5.0; alates 2015. aastast versioon 6.0; alates 2018. aastast versioon 7.1).

2019. aastal on ESPRIMO seadmete energiatarbimise sihttase 45 kWh ning ma olen üsna kindel, et aasta lõpuks on tegelik tulemus märksa väiksem. Lihtsalt öeldes näitame sellega üles pühendumust keskkonnahoidlikule tehnoloogiale. Meie energiatarbimise sihttasemed on olnud palju madalamad programmi ENERGY STAR piirtasemest 135 kWh aastas ning viimase seitsme aasta jooksul oleme oma tulemusi energiatõhususe valdkonnas järjepidevalt parandanud.

ESPRIMO personaalarvutitooted on varustatud suure energiatõhususega toiteallikatega (energiatõhusus kuni 94%). Paljude tootjate toodetel on küll paberil suur energiatõhusus, kuid andmed seda enamasti ei toeta. Meie oleme teinud rasket tööd, et seadmed tagaksid käegakatsutavad tulemused.

Kui mõelda, et mõni suurorganisatsioon võib korraga osta 3000 personaalarvutit, võimaldavad energiatõhusamad seadmed märkimisväärset kulukokkuhoidu. Väiksemad kulud tähendavad omakorda suuremat kasumit ning see on oluline eelis karmis konkurentsikeskkonnas.

Pikaajalised investeeringud

Päästetud planeet, vähenenud tegevuskulud, suurem kasum. See kõik on juba väga hea, aga unustada ei tohi ka töötajate heaolu. Väiksem müra vähendab töötajate stressitaset ja parandab töötingimusi ning võib aidata suurendada tootlikkust ja edendada innovatsiooni.

ESPRIMO tooteseeria on ergonoomilisem juba oma turvaelementide poolest – PalmSecure on lihtne, turvaline (ja hügieeniline) biomeetriline lahendus, mille puhul kasutajad autendivad end loomuliku käeliigutuse abil. Lihtne liigutus ja kogu töömaailm on valla.

5–10 aasta möödudes võib märgata olulist tasuvust. ESPRIMO mõju tasub vaadelda pikaajalises perspektiivis, sest just siis hakkab avalduma reaalne kasu. Fujitsu on võtnud eesmärgi mitte kasutada oma toodetes ja tootmisprotsessides kahjulikke ega potentsiaalselt kahjulikke aineid. Kasutame oma toodetes halogeenivabasid trükkplaate ning meie miniarvutitel on PVC-vabad juhtmed võimalusega kasutada PVC-vaba vahelduvvoolukaablit.

Oluline on loomulikult ka taaskasutus. Kasutame oma toodetes üha rohkem ringlussevõetavaid materjale, nagu madala tihedusega polüetüleen, mida on palju kergem uueks tooteks ümber töödelda.

Meie EraseDisk-tehnoloogia võimaldab teil tagastada personaalarvuti teadmisega, et kõvakettale ei ole alles jäänud teie andmeid ega isikuandmeid. Põhimõtteliselt tagab EraseDisk-funktsioon lihtsa ja turvalise lõppseadmete, näiteks personaalarvutite ja tööjaamade ringlussevõtu, aidates ettevõtetel täita paljudes tööstusharudes kehtivaid vastavuseeskirju. Peale selle võimaldab see kokku hoida aega ja raha ning on kasulik ka keskkonnale.

Soovite arendada töökeskkonda, mis vastaks praegustele ja tulevastele vajadustele? Tutvuge meie ESPRIMO tooteseeriaga. 

Jaga postitust ka teistega!