TULEVIKU TÖÖKOHTTöökohahaldus - kas tegevjuht peaks sellest midagi teadma

Töökohahaldus - kas tegevjuht peaks sellest midagi teadma?

Kui hästi on ettevõtte tegevjuht kursis oma ettevõtte töökohtade IT halduse seisukorraga? Või kas ta peakski olema, kui on tööle võetud IT juht või tehtud selleks leping välise partneriga?

 

Tänapäeval on aina vähem töökohti, mis ei ole “arvutitöökohad” ehk tööjaamad. Kuigi see sõna toob esimesena silme ette pildi klassikalisest kontorist, kus on reas lauad arvutitega, siis see on vaid üks paljudest variantidest. Tootmises on masina või liini juures selle juhtimiseks mõeldud arvuti. Laos liiguvad töölised ringi tahvli või pihuseadme ja skänneriga. Restoranis registreeritakse tellimus nutiseadmes, mitte paberilehel. Põllumajanduses on kasutusel targad seadmed, mille abil jälgitakse toodangu seisundit, kogust või kvaliteeti – ka need on tegelikult omamoodi tööjaamad. Rääkimata sellest, et kui töötaja teeb sülearvutiga kaugtööd ja loeb mobiilis töökirju, siis on needki ettevõttega seotud mobiilsed tööjaamad.

 

Seega läheb pilt üsna mitmekesiseks.

 

Arvutitöökohad on peaaegu kõikjal – need on oluline ja kriitiline osa äri toimimisest, misiganes valdkonnas ka ettevõte ei tegutseks. Piltlikult öeldes saab hästi hallatud töökohtade kaudu tõhustada ja toetada oma inimeste tööd, kehvasti toimivad arvutitöökohad aga tekitavad tõrkeid, ajakadu ja produktiivsuse langust. Hullemal juhul võib neis peituda turvarisk kogu ettevõttele.

 

Seetõttu on oluline, et tegevjuht oleks töökohahalduse seisuga kursis ja seisaks hea vajalike korrektiivide tegemise eest.

Töökohahaldus on saanud eraldi IT valdkonnaks

Teisest küljest areneb töökohtade riist- ja tarkvara ning kogu toimimise loogika tohutu kiirusega. See on saanud omaette valdkonnaks üldise “IT” sees. Oma tegevust ja arengut tõsiselt võtva ettevõtte jaoks on aegajalt külas käinud IT-poiss juba minevik ja minevikuks on saamas ka ettevõttesse palgatud IT spetsialisti aja kulutamine kasutajale uue hiire toomiseks või Windowsi taaskäivitamieks.

 

Samas ei pea teie oma IT inimene ka süvenema töökohahalduse uutele arengusuundadele. Kuidas näiteks võimaldada töötajal ka väljaspool kontorit oma tööarvutile ligi pääseda? Millistest seadmetest ja millistest võrkudest võib seda turvaliselt teha? Milliseid vahendeid iga töötaja tegelikult oma tööks vajab? Kas neid oleks parem osta või rentida? Mis tasemega litsentse ja kui palju on ettevõttele vaja? Kas olemasoleva tarkvara võimalusi kasutatakse täielikult ära või olete üle maksnud? Millal on mõistlik “kolida pilve” ja kuidas see päriselt käib?

 

Ettevõtte oma IT inimene peaks tähelepanu pühendama teie äris eripärase konkurentsieelise loomisele uute tehnoloogiate abil, mitte otsima kellegi töölaualt kadunud tekstidokumenti või süvenema serverite litsentseerimise poliitikasse.

 

Et midagi parandada, on kõigepealt vaja saada selge ülevaade praegusest olukorrast. Seejärel saab seda kõrvutada eesmärkide ja vajadustega ning otsustada, kas, mida ja millal oleks vaja muuta. Paljudel juhtudel näeme oma praktikas, et ettevõtted elavad vaikses teadmatuses nii ohtude kui kasutamata võimaluste osas.

 

Esmase kaardistuse oma olukorra kohta saate ära teha ise. Järgnev küsimustik on selles abiks ja toob välja teemad, millele tuleks mõelda. Selle kaardistuse võiksite läbi teha ka siis, kui IT inimene ei ole oma majas, vaid selleks on mõni väline partner. Neid küsimusi tasub küsida oma partnerilt!

12 küsimust ettevõtte töökohahalduse kiirkaardistuseks

 • Kui palju on arvutitöökohti ja milliseks tööks neid kasutatakse?
 • Kas on olemas kindel protsess riistvara ja tarkvara hankimiseks, hooldamiseks ning uuendamiseks? Või hangitakse iga kord “vastavalt olukorrale”? Kas see on dokumenteeritud?
 • Kas eri aegadel hangitud, eri versioonidega tarkvara võimaldab sujuvat kooskasutamist?
 • Kas on paika pandud töötajate profiilid ja neist igaühele tööks vajalikud seadmed ja tarkvara?
 • Kas olemasolevaid litsentse kasutatakse ära maksimaalselt?
 • Kuidas on korraldatud kasutajatugi ja selle erinevad tasemed? Milliste kanalite kaudu seda pakutakse? Kas kasutajatoe pöördumisi registreeritakse ja analüüsitakse?
 • Kas lõppkasutajate rahulolu mõõdetakse?
 • Kes ja kuidas seadistab uuele töötajale töökoha?
 • Kas turvalisus on tagatud ja milliste meetmetega? Kus andmeid hoitakse, varundatakse?
 • Kas taasteplaan on koostatud ja testitud?
 • Kas serverid on oma majas või väljas? Milline on teie pilvestrateegia?
 • Kas teil on plaan töökohtade edasiseks arendamiseks? Kas jälgite, millised uued töövahendid on olemas ja millised neist oleksid just teile sobivad või kasulikud?

Kui nende küsimuste läbivaatamisel tundub, et ühes või teises valdkonnas on puudujääke, siis võtke kindlasti ühendust!

 

Meie spetsialistid arendavad töökohahalduse teenust koos Microsoftiga igapäevaselt. Fujitsu on üks vähestest partneritest globaalsel tasandil, kellega koos teenust arendatakse. Seetõttu oleme kursis mitte ainult turul olevate lahenduste ja tööriistadega, vaid omame ka infot Microsofti tulevikuplaanidest, mis suunas teenust arendatakse, ja saame selle info edasi anda oma klientidele.

Mis kasu saate töökohahalduse kaardistusest?

Meie spetsialist tuleb teie juurde, et need teemad koos läbi arutada. Esimesel kohtumisel kasutame ülaltoodud küsimustikuga sarnast, aga detailsemat kaardistuse tööriista, et fikseerida ettevõtte olukorda kirjeldavad faktid. Samuti kuulame, kus näete ise puudujääke ja arenguvõimalusi. Selle kohtumise järel saame teile anda juba esmase olukorra hinnangu ning soovitada võimalikke parendusi. Kui soovite, lisame kohtumise ülevaatesse ka orienteeruva kalkulatsiooni soovitud parenduste elluviimiseks.

See kaardistus ei kohusta teid millekski! Küll aga saate selle alusel teha oma otsused teadlikult – ka juhul, kui otsustate mitte midagi muuta… Kui aga kõik on parimas korras ja hetkel parendusi vaja ei ole, võite kerge südamega ettepoole vaadata ja valdkonna arenguga sammu pidamiseks kavandada tegevusi edaspidiseks. Väikese vihjena võib vaid lisada, et mitmel puhul oleme klientide juures näinud olukordi, kus ostetud litsentsid sisaldavad võimalusi, mille olemasolust ei teata ja mida ei kasutata. Nende kasutuselevõtt on peaaegu nagu maast leitud raha!

Soovin tasuta kaardistust  Uued postitused meie blogis