MEIE INIMESEDPRAKTIKAHR praktika juhendamine

Aktiivsed praktikandid leidsid ise tee Fujitsu HR osakonda

Kui tavapäraselt on Fujitsu Estonia kutsunud praktikante tarkvaraarendusega seotud rollidesse, siis sel kevadel pakkusime tudengitele esmakordselt võimalust sooritada praktikat meie personaliosakonnas.

 

Tudengeid juhendasid värbamisspetsialist Hanni Tomingas ning personalispetsialist Rio-Steffi Plaaser. Värbamise valdkonnas proovis kätt Taavi Midenbritt ning HR ja turunduse ülesannetega Elisabeth Rooväli.

Elisabeth leidis juhendaja külalisloengust

Elisabeth õpib Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris turundust ja lõpetas just edukalt esimese õppeaasta. “Rio-Steffi jättis külalisloengut andes väga sõbraliku mulje nii endast kui ka Fujitsust. Võtsin temaga ise ühendust, et õppida midagi uut ja läbida oma esimene praktika – ettevõtte vaatluspraktika.”

 

Rio-Steffil polnud praktika juhendamise ambitsiooni, kuni andis eelmisel aastal Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris külalisloengut: “Peale loengut kirjutas mulle üliõpilane Elisabeth, et ta soovib mind praktikajuhendajaks. See pani mõtte idanema. Varem ei ole ma praktikat juhendanud. Kuna aga mulle meeldib elus uusi asju proovida, polnud palju vaja, et mind nõusse saada.”

 

Rio-Steffi on karjääri jooksul ise mitmel praktikal käinud ja need kogemused on olnud väga positiivsed ja arendavad. Seetõttu tekkis tal tunne, et nüüd on tema võimalus praegustele õppuritele oma teadmisi jagada. “Minu silmad lähevad särama, kui saan kedagi nende teekonna alguses toetada,” kinnitas ta.

Praktilised ülesanded turunduse alal

Rio-Steffi jaoks algas praktika juhendamine ülikoolipoolse praktikajuhendiga tutvumisest, mille põhjal koostas ta praktikakava ja vaatas selle koos Elisabethiga üle. Samuti uuris ta, mida soovib Elisabeth lisaks kohustuslikule programmile teada saada, ja proovis seda praktikasse kaasata. Nii tulidki praktilised ülesanded turunduse valdkonnast.

 

Fujitsu Estonia üks märksõnu on paindlikkus ning töö- ja eraelu tasakaal. Sellest lähtuti ka praktika korraldamisel. Praktika toimus hübriidvormis ehk nii kaugtööna kui ka kohapeal. Vaatluspraktika juures oli oluline kontoris kohapeal käia, kuid osa ülesandeid sai distantsilt lahendada.

 

Rio-Steffi ja Elisabeth kohtusid iganädalaselt. Neil kohtmistel sai Elisabeth oma iseseisvad ülesanded ja arutati läbi eelmiste ülesannete tulemused. Rio-Steffi tõi näiteid konkreetsetest ülesannetest: “Elisabethil tuli teha kontorist igapäevased pildid, et luua fotopank sotsiaalmeedia postitustes kasutamiseks. Praktika lõpus aga korraldasime võttepäeva, et filmida ettevõtte brändisaadikutega sotsiaalmeedia kanalitesse lühivideod.”

Ettevõtte töökeskkonna kogemine on suur väärtus

Elisabethi õppeprogrammis oli see praktika laiem, kui personalitöö ja turundus. “Pooleteise kuu jooksul tutvusin erinevate osakondadega ja tegin endale selgeks, mida neis osakondades tehakse ja kuidas need üksteis täiendavad.

 

Praktiliste ülesannetena soovisin aga teha midagi erialast. Nii tegingi Instagrami turunduse tarbeks fotosid, videoid ja Reelse ning kirjutasin mõned tekstid. Oleksin tahtnud isegi rohkem ülesandeid proovida!

 

Mind üllatas, kui sõbralik on Fujitsu kollektiiv ning kui suure hingega kõik tööd teevad. Samuti mõistsin, kui oluline on tööandjana pakkuda head töökeskkonda. Mulle tundus, et Fujitsu rõõmsameelsed töötajad on oma tööga väga rahul.”

 

Elisabeth on veendunud, et praktika on tähtis, mõistmaks ettevõtte tööd: “Kõige olulisem on see, et noor saab katsetada, milline töökeskkond talle kõige paremini sobib. Erinevate väärtustega tutvumine avardab silmaringi ja paneb mõtlema isiklikele väärtustele.”

Praktika aitas ka juhendajal areneda

Rio-Steffi muljed praktika juhendamisest on väga positiivsed: “Minu esimene praktikaperiood juhendajana kulges voolavalt, aeg läks kiirest ja koostöö sujus. Tundub, et kogemus oli mõlemale poolele arendav. Vaatamata oma rohkem kui 10-aastasele töökogemusele personali valdkonnas avastasin enda kohta nii mõndagi uut.

 

Pean arendama oskust anda konstruktiivset kriitikat. Kuna olen iseloomult pigem pehme, märkasin, et see pole parim viis, kuidas juhendada, tagasisidet anada ja tähtaegasid väljendada.

 

Samuti mõistsin ajaplaneerimise tähtsust – pidin leidma aega praktikandi juhendamiseks ja andma tagasisidet. Lisaks neile kohtumistele võtsin nädalas kindla ajabloki, 2 – 3 tundi, et praktika asjadega tegeleda. Kava koostamisel delegeerisin ülesandeid nii, et iga osakond ise tutvustaks talle oma tööd.”

Taavi rakendab värbamispraktikal õpitut ühiskondlikes projektides

Fujitsu värbamisspetsialist Hanni juhendas Tallinna Ülikooli andragoogika eriala tudengi Taavi praktikat. Taavi kohtus Hanniga Tallinna Ülikoolis toimunud Soome ettevõtluspäeval, mis tutvustas tudengitele ja keskkooliõpilastele Soome keele oskuse vajalikkust tööjõuturul.

 

Värbamispraktika ei ole andragoogika õppekavas kohustuslik, aga Taavi huvi selle vastu tulenes tema osalemisest SPIN projektis. SPIN on Inglismaalt pärit noorte spordiprogramm, mis ühendab jalgpallitreeningu ning eluks vajalike sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste õppe. Seal tuleb tal projekti inimesi kaasata, mis on sisuliselt samuti värbamine.

Praktikal said kõiki värbaja tööülesanded läbi proovitud

Hanni tutvustas lähemalt praktika tagamaid: “Fujitsus oleme harjunud igal moel tulemuslikult tööd tegema ja rakendasime seda ka praktika juures. Värbamispraktika oli hübriidvormis ja Taavi viibis praktika ajal Eesti erinevates paikades või lausa teistes riikides. Meil toimusid regulaarsed kohtumised Teamsis, kus vaatasime üle varasemad kodutööd ja uued tegevused. Samas kõike ei ole võimalik teha distantsilt ja näiteks “Võti Tulevikku” messil osales Taavi kohapeal.”

 

Värbamispraktika kava oli mitmekesine ja sisaldas järgmisi teemasid:

  • sihtgrupi kaardistamine, töökuulutuste loomine, reklaamsõnumite genereerimine ja -kanalite valik;
  • sotsiaalmeedia vajalikkus ja AI kasutamine värbamises;
  • organisatsiooni erinevate veebilehtede olemus ja eesmärgid;
  • töövestlused, nende eesmärk ja läbiviimine;
  • tööpakkumiste koostamine ja kandidaatidele vastamine;
  • värbamisturunduse ja tööandja bränding.
Lisaks praktilistele oskustele arusaam organisatsiooni põhimõtetest

Taavi hübriidvormis praktika kestis ligi kaks kuud. Tagantjärele tõdeb ta, et oleks soovinud seda teha veel põhjalikumalt: “Suurema panuse andmiseks ja veelgi põnevama õppeprotsessi jaoks oleksin tegelikult eelistanud leida sobivama praktikaperioodi ja teha praktikat täiskohaga.”

 

Sellegipoolest sai ta värbamise põhitõdedest ja Fujitsu Estonia tööandja brändingust hea ülevaate: “Tegin värbamisprotsessi olulisemad punktid ise läbi ja sain tagasisidet oma tegevustele. Varem ei osanud ma kindlasti nii süvitsi värbamisprotsessi mõtestada – see on väga detailne ja keeruline maailm.

 

Tänu praktikale oskan oluliselt paremini värbamisprotsessi mõtestada – tean, millised on värbamisel tehtavad vead, kuidas kõnetada potentsiaalset töötajat ja kuidas määratleda sihtgruppi.

Lisaks õppisin kandidaatidele positiivsete ja negatiivsete vastuste koostamist. Väga põnev oli osaleda Fujitsu ägeda tiimiga “Võti Tulevikku” messil.”

 

Praktika annab tema sõnul väärtusliku kogemuse, võimaldades teoreetilist pagasit rakendada. Vähem oluline ei ole noore inimese maailmapildi avardamine: “Väga hea on näha erinevaid organisatsioone ja põhimõtteid, mida nad oma töös kasutavad.”

 

Taavi jaoks on elukestev õpe tähtis ja ta loodab tulevikus õpinguid jätkata.

Hanni ja Rio-Steffi innustavad õppureid praktikale tulema

Hanni ja Rio-Steffi julgustavad noori ka tulevikus Fujitsusse praktikale tulema, eriti just tarkvara valdkonnas. Hanni rõhutab, et praktika loob noortele häid võimalusi tulevikus töökoht kindlustada. Fujitsu pole siin mingi erand: “Näiteks tarkvaraosakonnas oleme igal aastal enamusele praktikantidele, kes on huvitatud meiega liitumisest, peale praktikaperioodi lõppu tööpakkumise teinud.”

 

Rio-Steffi rõhutab, et võimalus Fujitsus peale praktikat tööd saada on üsna hea: “Igal sügisel alustab meie tarkvaraosakonnas tööd vähemalt üks praktikant, mõnikord ka rohkem. Soovime toetada järelkasvu ja üks võimalus on pakkuda peale edukat praktikat meie juures tööd.”

Veel Fujitsu töötajate lugusid:  Meie inimesed

Fujitsuga liitumise kohta saad infot siin: Karjäär Fujitsus

Uued postitused meie blogis