MEIE INIMESEDElery Väärtnõu

Elery Väärtnõu: peresõbraliku tööandja kuldmärgis on vaheetapp teekonnal

Fujitsu Estoniale omistati novembrikuus Peresõbraliku Tööandja kuldtaseme märgis. Selle ligi kaheaastase projektiga olid ettevõttes seotud paljud inimesed. Järgnevalt vastavad küsimustele ja jagavad oma mõtteid meie personlijuht Elery Väärtnõu ning projekti juht, personalispetsialist Katrin Nagorski.
Millised on emotsioonid kuldmärgise saamisega seoses?
Katrin:
Mul on ääretult hea meel, et Fujitsu sai Peresõbraliku Tööandja kuldse märgise. Ühtepidi on see tunnustus kogu meeskonnale, kes programmi tegevustesse panustas. Väga paljud töötajad võtsid selle oma südameasjaks ning pühendasid aega selleks, et saaksime seatud eesmärgid täidetud. Teisalt on see kinnitus selle kohta, et oleme õigel teel. Fujitsu töötajad tahavad panustada sellesse, et Fujitsus oleks mõnus töötada ja läbi selle programmi on kujunenud parem arusaam, millistest komponentidest töötajakogemus koosneb ja kuidas üksikud tegevused aitavad suurt puslet kokku panna.
Elery:
Sellise tunnustuse pälvimine on suur rõõm. Oleme viimsed kaks aastat teinud selle nimel järjepidevat ja teadlikku tööd. Kuldmärgisega saime kinnituse, et teeme õigeid asju. See on tunnustus kogu meeskonnale, kes programmi tegevusse panustas.
Kuidas kirjeldad projekti teekonda?
Katrin:
Projekti teekond oli põnev ja väljakutseid täis. Kui 2019. aastal programmiga liitusime, siis teadsime kohe, et meie eesmärk on asju päriselt ära teha ning kujundada Fujitsu veel paremaks tööandjaks mitte ainult formaalne märgise saamine. Meie tegevuskavasse sai kirja 66 erinevat meedet, millest paljud olid väga mahukad nii sisu kui ressursivajaduse poolest. Seadsime tähtajad ja eesmärgid ning asusime hooga asja kallale. Nagu elus ikka, ei suju kõik alati nii nagu plaanitud  – 2020. aasta tõi kaasa koroonakriisi ja sellega seotult olime sunnitud üle vaatama ja kohendama oma algseid plaane. Samas võin julgelt öelda, et nii mõnelegi plaanitud tegevusele andis see hoogu juurde, näiteks paar aastat tagasi ei oleks me uskunud, et suudame kaugtööd rakendada nii suures ulatuses kui praegu. Tegelesime oma tegevuskava täitmisega ühtse meeskonnana, süsteemselt ja südamega ning tänu sellele saavutasime ka enamuse seatud eesmärkidest.
Kuidas on peresõbraliku tööandja märgise taotlemine muutnud elu Fujitsus?
Elery:
Pere- ja töötajasõbralikke meetodeid olime ettevõttes rakendanud juba enne programmiga liitumist  ning teadsime, et soovime nendega jätkata. Võtsime eesmärgiks läbida programm aeglaselt, võtta plaani tegevused mida me ise tõesti väga tahame ära teha, kuulasime konsultandi nõuandeid ja osalesime erinevatel koolitustel, mida programmis osalevatele ettevõtetele pakuti.
Antud projekti käigus said väga paljud parendused tehtud. Usun, et paljud neist oleksime niikuinii ära teinud, kuid programmis osalemine andis hea võimaluse süsteemsemalt antud teemadega tegeleda ja seadis plaanidele ajalise surve. Peamiste õnnestumistena tooksin välja neli teemat:
  • Paindlikkus tööajas ja -kohas ning töötajate rahulolu töö- ja pereelu tasakaaluga
  • Terviseedendus ning fookus töötajate vaimsele tervisele ja kodukontori ergonoomikale, Let’s meet üritustesari ja tervisenädal
  • Sisekoolitused ja uute töötajate sisseelamisprogramm
  • Fujitsu kui positiivse tööandja kuvandi loomine ning töö brändisaadikutega.
Katrin:
Ma arvan, et Fujitsu organisatsioonikultuur on muutunud selle ajaga palju töötajasõbralikumaks – meie inimesed on rahul töö ja pereelu tasakaaluga, me oleme teadlikumad nii füüsilise kui vaimse tervisega seonduvast, me märkame ja tunnustame oma kolleege, me kanname hoolt enda arengu eest, me jagame infot ja kaasame töötajaid. Programmis osalemine on loonud hea struktuuri ja järjepidevuse tegeleda suure hulga erinevate teemadega. Siit edasi tuleb seada vaid uusi sihte, et kahe aasta pärast saaksime peresõbraliku tööandja programmi raames taas kinnitust, et oleme kuldse märgise auga välja teeninud.
Millele soovitad mõelda tulevastel märgise taotlejatel?
Katrin:
Soovitan tulevastel märgitaotlejatel esmalt selgeks mõelda, mis põhjustel nad soovivad sellele teekonnale asuda ning kuhu plaanivad välja jõuda. Aga sellest veel olulisem on kogu protsessi nautida, tunda rõõmu väikestest ja suurtest edusammudest ning hoida pidevalt kätt pulsil.
Mida ise õppisid selle jooksul?
Katrin:
Sain sellest programmist väärt kogemuse nii projektijuhtimise kui ka ettevõtte strateegilise personalijuhtimise vaates. Tegin koostööd paljude kolleegidega, kellega muidu oma igapäevastes ülesannetes kokku ei puutuks.
Kuidas edasi?
Elery:
Kindlasti ei ole kuldmärgis meie jaoks lõplik eesmärk, vaid vaheetapp teekonnal.
Liigume tegevustega edasi ning kohandame neid vastavalt töötajate ootustele, et saada veel paremaks. Juba järgmisel sügisel plaanime suurt töökeskkonna muudatust ja uude kontorisse kolimist. Jätkame paindlike töötingimustega nii koha kui aja osas, et kõik töötajad saaksid veelgi paremini oma tööd ja pereelu ühildada. Kindlasti pöörame ka edaspidi suurt tähelepanu töötajate tervisele.
Loe Pere- ja töötajasõbraliku tööandja programmi eesmärkidest ja Fujitsu teekonnast siin

Uued postitused meie blogis