Omavalitsuse protsesside automatiseerimine

Üldjuhtimine

D365-ERP-Selge-Ylevaade-ettevotte-toimimisest

Vallavanema või linnapeana vajad omavalitsuse üldjuhtimiseks õigeid töövahendeid, mis võimaldavad väga mitmetahuliste ülesannete ja probleemidega toime tulla – vajaduse korral detailisesse süveneda, teinekord aga suurt pilti hoomata. Seda kõike on vaja teha aina kiiremini.

 

Otsuste tegemiseks on vaja andmeid. Ühel või teisel viisil tuginevad andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel enamus omavalitsuse poolt osutatvaid teenuseid.

Andmete alusel tehakse toiminguid, mis peavad olema otstarbekad, õigeaegsed ja täpsed.

Fujitsu loodud omavalitsuste finantslahendus võimaldab erinevad andmekogud liidestada ja andmetel läbi süsteemide liikuda.

Mida võidad?

Info haldamine ühtses keskkonnas
Tekib võimalus info haldamiseks ühtses keskkonns, väheneb killustatus ja manuaalne dubleerimine erinevate tarkvarade vahel. See tähendab Sulle info hõlpsamat ja kiiremat kättesaadavust.
Andmete visualiseerimine
Business Centralis olevaid andmeid saab visualiseerida nii BC enda kui teiste, väliste BI (Business Intelligence) lahenduste abil. See võimaldab infot vajadusel erinevatele sihtrühmadele arusaadavalt esitada.
Parem kasutusmugavus
BC kasutajaliides on kergesti kohandatav nii rollipõhiselt kui iga inimese personaalsete eelistuste järgi.

Liidesta tarkvarad, automatiseeri protsessid, säästa inimtööaega!

Võta ühendust ja lepime kokku tasuta personaalse konsultatsiooni