IT TEENUSEDPILVETEENUSMulti cloud ehk mitmikpilv

Mitmikpilv eeldab usaldust ja kindlat haldusmudelit

„Mitmikpilve kasutusele võttes on tähtis, et ettevõtte juhid tuleksid asjaga kaasa. Pilveteenus ei ole patsiga poiste mängumaa, vaid ka juhid peavad toimuvast aru saama. Parim tööjaotus projektis on selline, et IT-partner tagab tehnilise pädevuse ja klient ärilise oskusteabe. Samuti on äärmiselt oluline usaldus partneri ja tehnoloogiateenuse pakkuja suhtes. Kliendil peab olema kindlustunne, et tema info on pilves kaitstud,“ toonitab Fujitsu tegevjuht Simo Leisti.

Mitmikpilvehalduses (multi-cloud) integreeritakse mitme pilveteenuse pakkuja teenused ühtseks tervikteenuseks. Selline mudel vähendab riske, mis tekivad üheainsa pakkuja puhul. Ühtlasi tulevad sel moel esile eri pilveteenuste parimad tahud ja nii saab ka kiiresti reageerida turu muutustele.

 

„Ettevõte kaalub ise, missugune pilvetervik vastab tema vajadustele kõige paremini ja on talle kõige kasulikum. Igale kliendile luuakse isiklik pilvearhitektuur ja sellele otsitakse parim rakendusviis,“ selgitab Simo Leisti.

 

„Eriti tähtis on arendada organisatsiooni oskusi ja teadmisi,“ räägib Microsofti tegevjuht Jussi Tolvanen. „Kui tahta selles edu saavutada, peab uute tehnoloogiliste lahenduste otsimine algama organisatsiooni kõrgeimal strateegilisel tasandil, kust see saab siis levida kogu ülejäänud organisatsiooni.“

Simo Leisti ja Jussi Tolvanen
Fujitsu Suomi tegevjuht Simo Leisti ja Microsoft Suomi tegevjuht Jussi Tolvanen

Nutikas koondamine ja automatiseerimine

Nüüdisaegsed pilveteenused ja nendega liidestatud tehisintellekt annavad organisatsioonile võimaluse võtta kasutusele innovaatilisi lahendusi ja uusi ärimudeleid. Nende abil saab muu hulgas parandada kliendikogemust, tõhustada tootearendust ja tööd automatiseerida.

 

Üks kõige tähtsamaid kasutusalasid on eri süsteemide teabe nutikas koondamine ja analüüs. Näiteks on Microsoft loonud endale pilvesüsteemi, kus tehisintellekt koostab eri süsteemide info põhjal ettevõtte majandusprognoose.

 

„AI ennustab äritegevust täpsemalt, kui seda suudame meie ise tavaliste prognoosimeetoditega. Tänu sellele hoiame ühes kuus kokku vähemalt päeva jagu tööaega,“ kirjeldab Jussi Tolvanen.

Mitmikpilve tohutud võimalused taaskasutuses

Mitmikpilv pakub tohutuid võimalusi, mille kasutamine eeldab olukorra tervikülevaadet. Kasu tuleb ilmseks alles siis, kui pilve saadetavad tööhulgad on muudetud pilvele sobivaks, neid on uuendatud või on neile antud täiesti uus kuju.

 

„Kõik otsused peavad põhinema teadmisel, mitte arvamisel. Tuleb mõista, mis andmed ja rakendused on juba olemas. On vaja süsteemset ja kõikehõlmavat selgust tööhulkades, teada kasutusmäära, ­koormust ja ­liideseid ning anda rakendusele hinnang, mille alusel saab paika panna edasised tegevused,“ rõhutab Fujitsu teenustejuht Esa Aho.

 

Sageli ei ole pilveteenuste haldamine korralikult läbi mõeldud.

 

„Tihti ei ole keegi mõelnud sellele, kes saavad teenust kasutada ja mis infot on neil võimalik töödelda. Sama ebaselge on, kuidas jagatakse kulud. Tarvis on pilvestrateegiat ja pilveteenuste haldusmudelit,“ räägib Fujitsu pilveteenuste vanemnõunik Vesa Mäntylä.

 

Pilveteenuse haldusmudeliga määratakse kindlaks, milliseid andmeturbesüsteeme, tulemüürieeskirju ja muid turvalisust mõjutavaid nõudeid on vaja. Pilveteenuse ligipääsuõigustega määratakse, kes ja millisele infole ligi pääseb. Samuti tasub arutada, mida teha siis, kui teenuse osutamine lõpetatakse. Kuidas pilves asuvad andmehulgad sealt mõistlikult ära tuua ja tagada, et andmed ei jääks sinna nii-öelda kummitama?

Miks pilve?

Uuele rakendusele pakub pilv sedavõrd head keskkonda ja rikkalikult teenuseid, et pilvest hoidumiseks peab olema mõjuv põhjus. Lugu on teisiti, kui pilve tuleb viia seni tavapärases keskkonnas tehtud töö.

 

Esa Aho julgustab eesmärkides selgust looma: miks plaanitakse pilve minna, kus asuvad praegused valupunktid ja mis on ärilised sihid?

 

„Kas eesmärk on kulusid kokku hoida? Või taotletakse paindlikkust ja kiirust, et tulla toime äritegevuse muutlike vajadustega? Kas äritegevuses on oodata muutust, millele otsitakse lahendust? Kas seistakse silmitsi vältimatu tehnoloogilise sunniga, näiteks suure uuendusprojektiga? Selged eesmärgid kujundavad heade otsuste aluse.“

 

Esa Aho sõnul ei maksa pilveteenust karta, sest sellest saadav kasu on väga suur. Samas on mõistlik kanda hoolt, et pilve võimalusi kasutataks arukalt ja professionaalselt.

Pilveteenuse haldusmudel

Pilveteenuste hankimine tundub petlikult kiire ja lihtne. Teenuseid saab otsekohe kasutama hakata, aga tihti algavad siis ka probleemid, mida võib olla keeruline lahendada.

 

Nii ettevõtetel kui ka avaliku sektori asutustel tasub luua kindel pilvestrateegia ja sellega seotud haldusmudel. Hea haldusmudel on vältimatu eeldus, et asjast kasu lõigata.

Millele pilvehaldusmudelit luues tähelepanu pöörata?

 

Võtke ühendust meie digitaalsete töökohateenuste ja hübriid-IT juhi Elvis Tilgariga:
Tel +372 5699 0700
E-post elvis.tilgar(a)fujitsu.com

 

Vaata ka videot “Pilveteenuste kasutamine võimaldab kulude kokkuhoidu ja agiilsust”.

Lugu ilmus originaalis Fujitsu Suomi blogis.