MEIE INIMESEDIndrek Lään

Õnneks on Fujitsu Service Desk täiesti erinev tavapärasest kõnekeskusest

2018 aasta kevadest juhib Service Deski Tartu osakonda Indrek Lään, kes liitus Fujitsuga peaaegu 10 aastat tagasi, kuigi oli arvanud, et kõnekeskuses enam uuesti töötada ei taha. Töövälisel ajal õpib Indrek ülikoolis ning tema eriline huvi on matkamise ja reisimise vastu.

Uuel ametipostil on Indreku põhiliseks eesmärgiks osakonna sisekommunikatsiooni edendamine. Service Desk on 2018. aasta algusest lisaks Tallinnale ja Tartule ka Pärnus, mis tähendab, et üha olulisemaks saab inimestevaheline suhtlus. Ta peab oluliseks avatust, ausust ja õigeaegsust – info peab liikuma. Kui suhtlus kaob, muutuvad inimesed teineteisele nähtamatuks ja kaob ka nende motivatsioon.

Indrek leiab, et mida vähem barjääre on inimeste vahel, seda suurem on usaldus ja parem on koostöö. Inimesed vajavad eesmärke ja tagasisidet – esimene annab motivatsiooni pingutada ja teha rohkem, teine suunab ja paneb tegema paremini. Eesmärkideta ja tagasiside sõnastamiseta jäävad tulemused kesiseks ning nende üle ei saa tunda uhkust.

Miks just Fujitsu Service Desk?

Enne Fujitsut olin töötanud mõned aastad rahvusvahelises kõnekeskuses. Kuna tundsin, et ei saa end piisavalt rakendada, võtsin 2008. aasta suve hakul töölt vabaks, et neli kuud puhata ja elu üle järele mõtiskleda. Sügisel oli valida kolme väga erineva tööpakkumise vahel. Ja kuigi olin arvanud, et kõnekeskuses enam uuesti töötada ei taha, otsustasin siiski Fujitsu kasuks. Määravaks sai kontori asukoht, sest säästsin igapäevaselt 1-2 tundi sõidu arvelt.

Minu õnneks selgus, et Fujitsu Service Desk on täiesti erinev tavapärasest kõnekeskusest – paremad on nii kliendid kui teenus ise. Fujitsus rakendatav Lean juhtimisfilosoofia annab kõigile töötajatele võimaluse ise otseselt tööprotsesside arengut mõjutada, kui selleks vajadust tuntakse.

2013. aastal tuli ootamatu pakkumine teisest ettevõttest, milles hakati Lean põhimõtteid järgides rahvusvahelist meeskonda ja teenust arendama. Võtsin väljakutse vastu ning veetsin enam kui aasta seniseid teadmisi rakendades ja uusi kogemusi omandades. Kui aasta hiljem Fujitsu Tartu kontorisse uut tiimijuhti otsiti, sattusin juhuslikult olema Tallinna kontoris külas. Õigel ajal õiges kohas! Nii täitus minu pikaajaline unistus kolida Tartusse ning ühtlasi sain naasta hea tööandja juurde.

Mis sind sinu ametis innustab?

Fujitsus on osatud Lean juhtimise põhimõtteid õigesti rakendada ning see motiveerib mind töötajana.

Lean juhtimise ehk timmitud juhtimise saab lühidalt kokku võtta nii: kõik üleliigne, mis ei oma kasutegurit, võib ja tuleks eemaldada. Tegemist on optimeerimise ja pideva arendamisega, kuid oluline on sellega ka mitte liiale minna. Tähtis on aru saada, mis teeb tootest või teenusest parima. Eriti oluline on seejuures mõista, et parim ei ole tingimata kiireim, suurim, ilusaim jne.

Üleliigse eemaldamine seisneb sageli vähetajutavate pisiasjade muutmises, mis võivad palju juurde anda klientide või töötajate rahulolusse. Üleliigse tuvastamiseks tuleb kaasata kõiki töötajaid, kuna alati ei ole võimalik teada, mida ja miks teevad teised.

Töökeskkonnas on selline timmimine keerukas, kuna otsused ja muudatused võivad puudutada mitmeid inimesi. Oma isiklikus koduses majapidamises on meil kindlad protsessid ja asjade paigutus, mis on aegade jooksul kujunenud ning on meie endi jaoks ilmselt parim või loomulik, ning meil on alati võimalus seda oma äranägemise järgi muuta. Tööl olles see nii lihtsalt ei käi ning pahatihti on ettevõtetes kujunenud asjadele omad asukohad ja viisid millegi tegemiseks, kuid need ei pruugi enam aastaid olla optimaalsed. Kõige rohkem saavad töökeskkonna ja protsesside arendamise jaoks ära teha uued töötajad, kes alustavad puhtalt lehelt ning ei ole veel kollektiivi poolt mõjutatud. Just uusi töötajaid tuleb kaasata ettevõtte timmimisse!

Millised oskused on sinu töös eriti olulised?

Olen veendunud, et enda suhtumine ja avatus kõiksugustele uutele kogemustele viib edasi. Juhindun sellest, et kui näen, et midagi tuleks muuta, siis esitan selleks ka omapoolsed põhjendused ning ettepanekud. Päris mitmel korral on see päädinud vastutuse saamisega soovitatud muudatuste läbi viimiseks. Olen seeläbi Fujitsus olles õppinud oma mugavustsoonist julgemalt välja astuma ning avastanud, et ega seal nii ebamugav polegi.

Usun, et iga uus ja võõras ettevõtmine on valmistanud ette järgmisteks. Iga korraga tuleb juurde kogemusi ning kontakte, mis on hea vundament järgmisteks projektideks.

Indrek-Lään-Alpides

Mis Sind motiveerib edasi liikuma olukordades, kus tunned, et miski ei toimi ja töö ning tegemised aina kuhjuvad?

Esmalt tuleb astuda samm eemale, vaadata suurt pilti. Tuleb panna paika, mis on oluline ning aru saada, millised takistused seisavad sinu ja eesmärgi vahel. Seejärel tuleb vaadata üle oma ressursid: aeg, teadmised, võimekus. Enamasti on takistuseks aeg. Teadmised on saavutatavad ajaga, väiksem võimekus tähendab üldjuhul suuremat ajakulu ja vastupidi. Samas, kui enda ressurssidest jääb vajaka, tuleb vajadusel kaasata teisigi.

Alati on võimalus tekitada aega juurde. Selleks võib tühistada kalendrist kohtumisi või näpata homsest päevast, st teha täna kauem ja mõnel järgneval päeval vähem.

Kuidas lõõgastud, et uut energiat ammutada?

Eriline huvi on mul matkamise ja reisimise vastu. Kui on minek, siis vastavalt sihtkohale on olemas ka õige seljakott ja selle sisu.

Nädalavahetustel on võimalik ette võtta seljakotimatkasid Eesti metsadesse ja jõgedele, puhkuse ajal aga kaugematesse välisriikidesse. Välisreiside ajal ööbimiskohti ette planeerida ei tavatse, nii kujuneb teekond vastavalt ilmale ja tujule, enamasti turismipiirkondi vältides.

Indreku nõuanded äsja ülikooli lõpetavatele noortele edasise karjääritee valikul

  • Lõpeta ülikool esimesel võimalusel. Hiljem on oluliselt keerukam.
  • Eriala, mida õppisid, ei pea olema eriala, millel töötad.
  • Edu ei tule üle öö ega iseenesest.
  • Positiivse suhtumisega on kõike lihtsam saavutada.
  • Julge astuda välja oma mugavustsoonist – enne ei saagi teada, mis meeldib, kui ei proovi!

Parimad töötajad on need, kes valdavad mitut erinevat keelt

Kas sa oled üks nendest?