FUJITSUSUPPLY CHAINKuidas toimib nüüdisaegne tarneahela juhtimine?

Kuidas toimib nüüdisaegne tarneahela juhtimine?

Aastakümneid on logistikale ja tarneahelajuhtimisele ette heidetud ebaefektiivsust. Lõpuks ometi on innovatsioon jõudnud ka sellesse majandusharusse ning logistikavaldkonnas toimuvad kiired muutused. Esimene revolutsiooni loov märksõna on digitaliseerimine – paberimajandusel põhinevate protsesside aeg on möödas. Teine märksõna on kiirus. Kõike tuleb teha aina kiiremini ja efektiivsemalt, et olla konkurentsivõimeline. Kolmas märksõna on automatiseerimine. Uued IT-lahendused ning robootikaprojektid on oluliselt vähendanud käsitsi tehtavate tegevuste osakaalu igapäevastes protsessides.

Paljude Skandinaavias asuvate tuntud suurettevõtete tarnete planeerimise ja kogu logistika koordineerimisega tegeletakse just siin, Eestis. Tallinnas asuva tarneahela osakonna tööst räägib lähemalt Fujitsu Estonia tarneahelajuht Stella Kirs-Plotkin.

Stella Kirs-Plotkin,
Fujitsu Estonia tarneahelajuht

Stella, millega tegeleb tarneahela osakond igapäevaselt ja kuidas see kõik alguse sai?

Tarneahela spetsialistid tegelevad igapäevaselt erinevate ressursside planeerimisega nii ostu-, müügi- kui ka logistikaprotsessides. Meie roll on koordineerida ning analüüsida kogu E2E logistikaprotsessi – tagamaks kaupade ja teenuste kiire ning õigeaegne liikumine.

Edukalt toimiva tarneahela olulisteks märksõnadeks on protsesside tõhustamine ning seeläbi operatiivse efektiivsuse kasvatamine. Just neid võib lugeda ka põhjusteks, miks enam kui seitse aastat tagasi hakkas Fujitsu Tallinnasse üles ehitama tarneahela funktsiooni.

Meie suurimaks väljakutseks oli mõista iga kliendi soove sedavõrd detailselt, et selle põhjal luua segmenteeritud ning kulusid optimeeriv globaalne komplekslahendus, mis kaasaks endas nii IT-seadmete konfiguratsiooni, globaalset logistikat kui ka toote/tellimuse seadistust lõppkasutaja töökohal, olgu see siis näiteks Eestis või näiteks Singapuris.

Uued lahendused ning seeläbi operatiivse efektiivsuse kasvatamine tarneahela funktsioonis on teinud võimalikuks selle, et Fujitsu jaoks pole probleemiks käsitleda korraga nii kiir- kui ka massitellimusi pakkudes sealjuures kliendile rahvusvahelist mõõdet. Iga tellimus on seadistatud vastavalt kliendipoolsele ootusele ning jõuab lõpp-tarbijani õigel päeval ja vajadusel ka täpselt kokku lepitud kellaajal.

Lisaks tegelete ka Eesti klientidele kaupade toimetamise logistikaga. Kuidas ja kust tellite neile tooteid Eestisse ja kuidas need saabuvad?

Kaubavarude strateegilise planeerimise eest vastutab Fujitsus eraldi meeskond. Meie ostumeeskonna ülesanne on analüüsida ja planeerida igapäevaselt laovarusid tagamaks klienditellimuste tarbeks vajalike toodete saadavus.

Kaubavarude planeerimisel toetab ostutiimi majandustarkava SAP ning läbi erinevate IT-platvormide saabuv kliendipoolne sisend. Selline lahendus annab meeskonnale tervikpildi klienditellimustest ning laovarude liikumise kiirusest.

Fujitsu enda tooted liiguvad meie Soome lattu Saksamaal asuvast tehasest. Tuleks aga märkida, et omame rahvusvahelise kontsernina väga suurt koostööpartnerite võrgustikku, mistõttu ka võimekust pakkuda klientidele väga erinevaid täislahendusi.

Mis on viimastel aastatel logistikas IT poolel muutunud – mida on õnnestunud tänu uutele lahendustele (masinõpe, tehisintellekt, suurandmete töötlus jne) logistikaosakonna töös automatiseerida ja lihtsamaks teha?

Tarneahela lahendused on olnud kiires muutuste keerises. Uued IT-lahendused, robootikaprojektid ning automatiseerimine on võimaldanud keskenduda protsesside analüüsile ja käsitsi tehtavate tegevuste osakaal igapäevastes protsessides on oluliselt vähenenud võrreldes näiteks kolme aasta taguse ajaga. Lisaks IT-süsteemide arendamisele rakendame oma tarneahela protsesside tõhustamisel ning klienditeeninduse kvaliteedi tõstmisel edukalt LEAN juhtimise metoodika põhitõdesid. See on aidanud luua vähemate vahenditega rohkem väärtust ning kasvatada sealjuures klientide rahulolu.

Nii näiteks võimaldavad just automaatraportid meie tarneahela meeskonnal jälgida, et ladu komplekteeriks, IT üksus konfigureeriks ning transpordiettevõte korjaks peale juba komplekteeritud kauba õigel kuupäeval, tagades kauba saabumise sihtpunkti kliendilepingus kokku lepitud aja jooksul.

Kuidas praegu kaupu jälgitakse, kas teate osakonnas iga hetk täpselt, kus miski saadetis asub ja milliste moodsate vahenditega neil silma peal hoitakse?

Nagu eelnevalt mainitud, siis kasutame majandustarkvara SAP, mis on integreeritud erinevate IT platvormidega, mis koondavad ressursside, info, materjalivoogude ning transpordi planeerimise andmeid erinevatest transaktsioonidest ja IT-süsteemidest. Selle tulemusena on meil võimalik koondada tervikpilt tellimuse/toote täpsest staatusest ning asukohast.

Mida arvate viimase aja arengutest pakirobotitega kaupade kohale toimetamisest – kas Fujitsus on ka selles osas plaane ning kuidas sellised lahendused oma eeliste ja probleemidega tunduvad?

Eraisikule on pakirobot väga mugav ja kiire lahendus, kuid Fujitsus on meie jaoks väljakutse hoomata globaalsel tasandil tervikpilti igal ajahetkel. See tähendab, et transpordivõrgu rahvusvaheline võimekus on väga oluline, tagamaks kvaliteetset logistilist täislahendust.

Loomulikult ootan huviga, kui kiiresti toimub uute lahenduste laienemine (kaetus) rahvusvahelistel turgudel ning integratsioon erinevate kullerteenuste süsteemide vahel.

Kokkuvõtteks

Uued tehnoloogiad on muutnud tööstust ja traditsioonilisi töötamise viise. Lisaks sellele on viimasel aastakümnel oluliselt muutunud klientide ootused. Ettevõtetel ei jää üle muud, kui kohaneda. Vajaliku kiiruse ning paindlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks tuleb paljudel oma tarneahel täiesti uuesti disainida. Lisaks ellujäämisele annab see võimaluse saavutada operatsioonide efektiivsuse uus tase ja kasutada ära digitaalsete tarneahelatega üles kerkivaid uusi ärimudeleid.

Meie Fujitsus ei aita ettevõtetel mitte ainult uue reaalsusega kohaneda, vaid ka uusi võimalusi näha ja ära kasutada. Kui soovite, et mõtleme teiega kaasa, siis võtke meiega ühendust!

Jaga postitust ka teistega!