M365TULEVIKU TÖÖKOHTM365 tagab töötaja produktiivsuse turvaliselt

Kuidas tagada Microsoft 365-ga tööjõudlus ja turvalisus?


Autorid: Andy Baines ja John Ellis

Postitus avaldati algselt Fujitsu Global blogis

Keskaegsed valitsejad kaitsesid end rünnakute eest linnusemüüridega. Paljud omal ajal linnuste ümber ehitatud kõrged paksud kivimüürid seisavad veel tänapäevalgi.

 

Tuhatkond aastat hiljem kasutavad ettevõtted äri ja töötajate turvalisuse tagamiseks sama kaitsemudelit, kuid pilvesüsteemidele ülekolimine ja praegusaegsed töötavad tähendavad, et kivimüüri taga tegutsemine ei ole enam jätkusuutlik. Seetõttu tuleb töökohtades tarvitusele võtta uued turva- ja vastavusmeetmed, mis aitavad äril edeneda ja töötajatel tööd teha.

 

Just sellest lähtuvalt on loodud Microsoft 365 turvafunktsioonid.

 

Ettevõtetel oli vaja lahendust, mis kataks korraga enamiku nende turvavajadustest.

 

M365 puhul on turvafunktsioonid jagatud neljaks põhivaldkonnaks, mida annab üksteisega lõimida, nimelt identiteedi ja ligipääsu haldamine, riskide eest kaitsmine, andmekaitse ja turvalisuse juhtimine.

 

M365 turvalahendus annab ärile võimaluse tagada enda turvalisus ennetavalt, mitte reageerida alles siis, kui probleemid on juba tekkinud. Süsteemi integreeritud komponendid aitavad turvalahendusi visualiseerida, muudavad info selgemini mõistetavaks ja aitavad kaasa protsesside automatiseerimisele.

 

M365 lahenduse saab kohandada kliendi erivajadustega, näiteks lisada täiendavaid turvakontrolle. Seega sobib see mis tahes valdkonna mis tahes ettevõttele.

Turvalisus toetab jõudlust

Aeg on üks peamisi tegureid, mis küberturbe juures märkimisväärselt jõudlust vähendab. Turvaprogrammide uuendamine tähendab üldjuhul seda, et süsteem samal ajal ei tööta ja loendamatu hulga salasõnade tõttu võtab sisselogimine kasutajatelt tükk aega. Eelmainitule lisandub veel ajakulu, mis läheb mitmesuguse turva- ja vastavusteabe läbitöötamisele ja seeläbi ettevõtte turvalisuse tagamisele.

 

Õnneks on Microsoft välja töötanud M365 lahenduse, mis peaks lõppkasutajate tööprotsessi võimalikult vähe mõjutama.

 

M365 kuvab kasutajale suuniseid ja hoiatusi, kui tema tegevusega võib kaasneda turvaoht, näiteks kui ta saadab tundliku sisuga sisedokumendi ettevõttevälisele saajale.

 

Sellised kasutajaliidese täiendused vähendavad märkimisväärselt jõudlust mõjutavate turvaintsidentide esinemise tõenäosust.

Hakkamasaamine keerulistel aegadel

Paljud inimesed pidid hiljuti väga kiiresti harjuma kaugtööga. Väljastpoolt kontorit süsteemidesse sisenemine võib olla oluline turvarisk. Seega peab turvasüsteem suutma ettenägematutele ohtudele võimalikult kiiresti reageerida.

 

Selliste muredega tegelemine võib olla keeruline ja nõuda kõigilt palju aega. M365 kasutaval ettevõttel on kolm võimalust, kuidas töö kaugkontoritesse üle viia, ent säilitada ühtlasi produktiivsus.

  • Esiteks tuleb pidevalt hinnata võimalikke riske. Nii saab võimalike tulevaste turvaaukudega tegeleda ennetavalt ja otsustada, millistele M365 turvakontrollidele tuleks rõhku panna.
  • Teiseks tuleb teha turvaauditeid ja järgida asjaomaseid meetmeid. Kui töötajad teavad täpselt, millised meetmed on kehtestatud ja kuidas neid võtta, ei teki protseduuride tõlgendamisel lahkarvamusi.
  • Lõpetuseks tuleb harjutada ettevõtte reaktsiooni turvaintsidendile. Teie kaitsemüüride tugevus selgub alles esimese rünnaku käigus.

Kui rakendate eespool kirjeldatud meetmeid, suudab ettevõte turvaprobleemide ja intsidentidega kiiresti tegelema hakata. Nii väheneb aeg, mis oleks kulunud probleemi lahendamisele siis, kui sellel oleks lastud suuremaks paisuda.

Microsoft 365 parimad tavad

Fujitsu teeb Microsoftiga koostööd, et aidata oma klientidel võimalikult tõhusalt M365 kasutada.

 

Loomulikult võtab osa M365 turvatoiminguid rohkem aega, näiteks eespool mainitud auditeerimine ja analüüsimine. Samas pakub programm hulganisti väiksemaid lahendusi, mis võivad lõppkokkuvõttes suureks abiks olla ja vähendada turvaküsimustele kulutatud aega.

 

  • Lähtuge M365-ga turvalisuse tagamisel oma ettevõtte vajadustest, mitte tehnilisest suutlikkusest: kui teie vajadused muutuvad, peab muutuma ka turvapoliitika.
  • Tegutsege: auditeerimine ja analüüsimine annavad kasulikku teavet, kuid kui nende põhjal midagi ette ei võeta, on kulutatud aeg lihtsalt maha visatud.
  • Kehtestage meetmed turvaintsidentide lahendamiseks: M365 annab teile ohtralt turvaalast informatsiooni. Ärge jätke tuvastatud turvaintsidente tähelepanuta.
  • Tutvuge pakutavate funktsioonidega: sageli ei vaevuta seda tegema, aga nii ei saa te oma investeeringust maksimaalset kasu.

 

M365 lahendus on loodud pakkuma kvaliteetset kaitset ja kasutajakogemust. Küberkuritegevuse ohud on aga pidevas muutumises ja seetõttu peaksite kasutama M365 lahendust võimalikult optimaalselt, et suudaksite nendele ohtudele vastu seista.

 

Teile võib tunduda, et M365 väheolulised turvahoiatused on tüütud ja raiskavad lihtsalt aega. Kui te neile aga kohe reageerite, suudate potentsiaalse ohu juba eos lämmatada.

 

Lõpuks võtab ju müüri uuesti ülesehitamine tunduvalt kauem aega kui selles aukude lappimine.