MEIE INIMESED

Kolm naist, kelle kireks on numbrid

Kas tead, mida teeb controller kasutajatoe, finantsteenuste või riistvara ja sellega seonduvate teenuste müügi osakonnas?

Kadi, Madli ja Tatjana on kolm naist, kes töötavad Fujitsu erinevates osakondades controlleri ametikohal. Mis on nende töös ühist ja erinevat, kas reaalainete oskused tulevad töös kasuks ja mida controlleri töö endast kujutab?

Madli

Madli asus Fujitsusse tööle viis aastat tagasi. Hetkel töötab ta Service Process Controllerina, mis on tal järjekorras juba neljas positsioon Fujitsus. Madli ülesandeks on müüa Soome äriklientidele riistvara ja sellega seonduvaid teenuseid. Samuti on ta toeks Account Managerile (kliendihaldurile) erinevates tegevustes.

Kadi

Kadi ametinimetus on Service Desk Process Controller. Tema vastutada on, et kliendi lõppkasutaja tugi oleks tipptasemel, probleemid saaksid kiirelt lahendatud ja et töö saaks kiirelt jätkuda. Kadi tööstaaž sarnaneb Madli omaga. Fujitsus on ta olnud neli ja pool aastat ja praegusel ametikohal saab suvel täis kolm aastat.

Tatjana

Tatjana on nagu Hunt Kriimsilm, kes täidab Fujitsus mitmeid erinevaid ülesandeid. Finantsosakonnas Business/Account Controllerina töötades on tema ülesandeks eelkõige aidata Rootsi Controllingu juhti ja teha Account controllingut (kliendikontode kontroll). Tatjana on Fujitsus töötanud alates 2016. aastast. Kolm esimest aastat tegi ta Taani contollingut, viimased kolm on ta töötanud Rootsi suunal.

Controlleri tööülesanded

Madli tööülesanded väga erinevad, kuid just see teebki tema töö huvitavaks. Näiteks toob ta välja teenuse struktuuri ja süsteemi loomise toetamise, teenuse pideva arendamise ja erinevad automatiseerimise projektid. Suure osa tööajast võtab probleemide lahendamine, raportite tegemine ja analüüs ning kliendile hinnapakkumiste koostamine. Kliendikoosolekute juhtimisel on samuti suur roll, sest Madli on spetsialiseerunud globaalsete klientide toetamisele. Fujitsu tegutseb paljudes riikides ja nii on ka Madli kliendid laiali erinevates riikides üle terve maailma. Nagu Madli ise ütleb: “Kui kliendil on vaja oma Singapuri kontoris töötavale töötajale arvutit ja kuvarit, siis seda ta ka saab ja täpselt sellise, nagu ta soovib.” Lisaks Fujitsu enda toodetele pakub Madli oma klientidele ka partnerite seadmeid, nagu Lenovo, Dell, HP.

 

Kadi ülesandeks on juhtida igapäevaselt agentide tööd. See hõlmab mitmesuguseid ülesandeid nagu töökäskude jagamine ja nende tsükli jälgimine, töökäskude eskaleerimine, agentide koolitamine/ teavitamine, raporteerimine kliendile ja osakonna juhtkonnale ning eeldab sageli ka tihedat koostööd kliendiga ja SDM-iga (Service Delivery Manageriga). Kadi ise võtab oma töö sisu kokku järgmiselt: “Minu põhiliseks rolliks on operatiivsel tasemel juhtida agentide tööd.” Kliente on Kadil väga erinevatest valdkondadest, näiteks nagu tervishoiuasutused ja pangad, aga ka kauplused ja tootmisettevõtted.

 

Tatjana suhtleb igapäevaselt Service Delivery Manageritega (SDM), keda on kokku kuus. Samuti käib tal tihe suhtlus oma juhiga Rootsis ja teiste rootsi controlleritega. Tema töö hulka kuulub raamatupidamine ja aruannete koostamine, mis hõlmab tulude-kulude prognoose, eelarve koostamist (kvartaliks, aastaks, kolmeks aastaks) ja ostu- ja müügiarvetega tegelemist. Tatjana aitab läbi viia ka auditeid. Tema kliendid asuvad üle maailma, suurema osa Tatjana tööst moodustab aga koostöö rootslastega.

Millist väärtust controlleri töö loob?

Madli loob igapäevaselt oma tööga väärtust eelkõige lõppkliendile, aga ka Account Managerile (kliendihaldurile). Näiteks on ta Account Managerile toeks hinnakirjade ülevaatamisel, laoraportite koostamisel, nende analüüsimisel, tellimuste prognoosimisel ja laoseisu jälgimisel (näiteks, kui palju on vaja erinevaid tooteid lattu juurde tellida, millised tooted hakkavad otsa saama jm). Kokkuvõtvalt on Madli roll aidata kaasa tulevikuotsuste tegemisele.

 

Kadi loob põhiväärtust kliendi ettevõtte töötajatele, tagades töötajate arvutites olevate programmide töö, läbi mille kliendid omakorda oma kliente teenindavad ja tooteid või teenuseid pakuvad. Kui midagi ei toimi nii nagu peab, siis on Kadi ülesanne klienti juhendada. Kadi kirjeldab näite varal: „Näiteks oletame, et lähed arsti juurde ja arsti arvuti ei tööta. Siis võtab tervishoiutöötaja Fujitsuga ühendust, et tema arvuti taas tööle saaks.” Ehk siis lühidalt öeldes vastutab Kadi selle eest, et arsti arvuti töötaks laitmatult ja patsient saaks tõrgeteta teenust kasutada.

 

Tatjana loob väärtust SDM-ide (Service Delivery Manager) tööle ja tervikuna kogu Fujitsu Swedenile. SDM-id on võtmeisikud Fujitsu ja klientide vahel, igal SDM-il on üks või mitu klienti. Tatjana ise ütleb naljatades: “Olen see lüli, kes peab suutma parimal viisil SDM-ide mõtteid paberile panna ja tegema seda numbrite keeles – see tähendab, et pean haarama nende ideid ja esitama erinevaid küsimusi, mis aitaksid nende soove mõista, et need siis võimalikult täpselt numbritesse ja finantskeelde panna.”

Kuidas hinnatakse controlleri töö tulemuslikkust?

Madli jaoks on oluline, et nii klient kui ka kolleegid tunneksid, et ta hoolib, märkab ja toetab. Oma töö tulemuslikkust hindab ta selle järgi, millise tagasiside ta saab oma klientidelt ja kolleegidelt ehk nagu ta ise kirjeldab: “Tahan, et nii kliendid kui ka kolleegid oleksid õnnelikud ja kõik sujuks.”

 

Kadi tööle on seatud selged ja mõõdetavad eesmärgid. Peamiselt jälgib Kadi, kui hästi ta on suutnud operatiivsel tasandil oma meeskonnaga igakuiseid eesmärke täita. Kadi tööl on ka ajalised eesmärgid – töökäske tuleb lahendada vastavalt prioriteedile ja hiljem hinnata, kas probleem sai optimaalse lahenduse.

 

Tatjana töö üks peamiseid eesmärke on eelarve täpsus. Jälgitakse tegeliku tulemuse vastavust eelarvega ja prognoosiga. Kuna Tatjana peab SDM-idelt saadud infot numbriteks ümber teisendama, siis hindab ta oma töö tulemuslikkust täpsuse ja selguse vaatepunktist. “On tähtis, et minu poolt koostatud raportid oleksid juhtkonna jaoks arusaadavad. Lisaks saab hinnata, kas raportites on piisavalt arvesse võetud võimalikke riske, neid analüüsitud ning loodud realistlik prognoos,” kirjeldab Tatjana.

Controlleri töö mõju Fujitsule ja maailmale

Madli sõnul on Service Process Controlleri ametikoht tema osakonnas suhteliselt uus. “See positsioon loodi kolm aastat tagasi eesmärgiga pakkuda klientidele lisaväärtust ja kiiremat ning kvaliteetsemat teenust. Sageli tuleb selle jaoks astuda kastist välja ja mõelda laiemalt. Näiteks kui küsimus on ühe konkreetse kliendi mure lahendamises ja selle käigus ilmneb laiemaid probleeme, millele oleks vaja tähelepanu pöörata, siis pakume alati abi.”

 

Selline mõtteviis iseloomustab tervet Fujitsut. Seda toonitab ka Kadi, kes toob lisaks välja kiire ja samal ajal kvaliteetse teenuse tagamise aspekti. “Mida kiiremini ja kvaliteetsemalt ma suudan teenust kliendile pakkuda, seda parem on see lõppkliendi jaoks,” ütleb ta.

 

Veel toob Kadi välja, et väga oluline on tegeleda probleemide ennetamisega. Märgates kliendi arvutis probleeme, juhib ta neile varakult tähelepanu, et need siis võimalikult kiiresti likvideerida. Klienditeeninduse tipptasemel toimimine on tema sõnul väga tähtsal kohal. “Võimalusel proovime probleemile lahenduse leida juba kliendikõne ajal. Lisaks uurime täiendavalt, kas on midagi veel, millega saame abiks olla. See teeb lõppkokkuvõttes teenuse meeldivaks ja toredaks, sest klient tunneb, et teda aidatakse igal võimalikul viisil,” usub Kadi.

 

Ennetamisega tegeleb ka Tatjana. Nagu ta ise ütleb, siis on tema roll olla ennustaja. “Tuleb vaadata ja ennustada, mis maailmas muutub, kuidas turg sellele reageerib, millised riskid võivad tekkida, ja neid analüüsida. Ning siis teha hulganisti prognoose. Sest lõppkokkuvõttes mõjutab see otsuseid ja seeläbi ettevõtte kasumit ja käekäiku tervikuna. Päeva lõpus vaadatakse tulusid-kulusid, kuid samal ajal mõeldakse ka sellele, kas kliendid on õnnelikud ja kas neil on head suhted oma klientidega.”

Armastus põneva töö ja kolleegide vastu

Probleemidele lahenduste leidmine ning klientide ja kolleegidega suhtlemine paneb Madlil silmad särama. Madli tõdeb, et ta on meeskonna-inimene ja inimeste-inimene, kes vajab teisi enda ümber. Madli motoks on, et üksi me jõuame küll kiiremini, aga koos jõuame kaugemale. Madli armastab ühiseid arutelusid, ajurünnakuid, muredele lahenduste leidmist ja eduelamusi, võttes selle kokku lühidalt: “Mulle meeldib teha oma tööd kirega ja koostöös tekkiv sünergia on sütitav”.

 

Kadile meeldib, et tema töös ei ole rutiini. Päevad ei ole vennad ning iga tööpäev on vahelduv. Näiteks võib hommik alata väga rahulikult või siis vastupidi, hoopis kaosega. Kadile meeldib töötada pinge all, nii on tal tunne, et tema töö on tõhusam. Lisaks mõtleb Kadi tihti sellest, kuidas teha asju lihtsamini ja kergemini. Kuid seda mitte sellepärast, et ta oleks laisk, vaid et kulutada vähem energiat. “Roheline mõtlemine on praegu väga moes,” ütleb Kadi. Oma roll on siin muidugi ka kolleegidel, sest omavaheline suhtlus ja meeskonnatöö on kõige alus. Kadi tõdeb, et suurema pildi nägemine pakub talle põnevust – kui muutus tuleb, siis keda see mõjutab ning mil moel.

 

Tatjana ütleb, et matemaatika oli juba koolis tema lemmik. Ka praegu on enamik tema tööst seotud numbritega. Tema soov on leida pidevalt võimalusi, kuidas veel paremini automatiseerida protsesse, muuta loodud raporteid “nutikamateks” ja leida lahendusi, mis aitaksid selgemini kirjeldatud soovid ja vajadused finantskeelde ümber tõlkida. Tatjana toob välja, et tema päevad ei ole ühesugused ja oma töös meeldib talle väga rahvusvahelisus. “Rahvusvahelises ettevõttes on palju võimalusi suhelda erinevate inimestega ja tutvuda nende kultuuriga, neilt õppida erinevaid nippe ja trikke ning ise seeläbi pidevalt areneda.”

Matemaatikaoskus on töös hädavajalik

Uurides, milliseid oskusi ja teadmisi on vaja, et controlleri tööd hästi teha, kõlas kõigil kui ühest suust – matemaatika peab meeldima! Seejuures tõdeb Madli, et küll on kummaline, et nad on erinevates osakondades ja erinevatel positsioonidel, kuid numbrid panevad neil kõigil silmad särama. Oma positsiooni osas toob Madli oluliste oskustena veel välja analüüsioskuse, loogilise mõtlemise, keelteoskuse (Madli töökeelteks on soome ja inglise keel) ja hea suhtlemisoskuse.

 

“Numbrid, numbrid, numbrid, tegelikult kõik reaalained”, rõhutab Kadi. Lisaks numbritele on ka tema positsioonil vaja osata keeli. Kadil on kaks töökeelt – inglise ja soome keel. Samuti on vajalik arvutikasutamise oskus, hea suhtlemisoskus ja proaktiivsus. Vajalikud on ka iseseisvus ning oma aja planeerimise oskus.

 

Tatjana töö jaoks peab olema Excelis meister. Tuleb osata teha analüüse, olla täpne ning pöörata tähelepanu detailidele. Tema positsioonil töötades peab inimesel olema ühelt poolt suurepärane oskus suhelda teiste inimestega ja teiselt poolt hea arusaamine finantsaruannetest. Samuti on oluline olla initsiatiivikas ja oskuslik ajaplaneerija.

Kellele controlleri ametikoht sobib?

Madli soovitab controlleri ametikohta inimesele, kes on oma loomult uudishimulik, proaktiivne ja avatud õppima uusi asju. Olemas võiksid olla eelteadmised klienditellimuste käsitlemisest ja arvete koostamisest. Kasulik on esialgu alustada nii-öelda esmatasandi positsioonilt ja seejärel liikuda karjääriredelil üles. “Controlleri ametikohal saad erinevaid kogemusi ja avastad ka iseennast, et kuhu üldse võiks elus edasi liikuda ja leiad, mis sind tööalaselt kütkestab,” võtab Madli oma töökoha plussid lühidalt kokku.

 

Kadi ametikoht nõuab IT-alaseid teadmisi ja protsesside jälgimise oskust. Vajalik on hea algatusvõime ja uudishimu, samuti tahe uudselt ja moodsalt probleeme lahendada. Üks olulisemaid omadusi on koostööoskus, sest lahendusteni jõutakse mitmekesi.

 

Tatjana toob esimese asjana välja, et tema ametikohale sobib inimene, kes on õppinud finants- või ärijuhtimist. Kindlasti tuleb kasuks pikemaajalisem tööstaaž ja kogemused, mis annavad antud rollis eelise ja võime näha nii-öelda tervikpilti. Samuti on vajalik tunda raamatupidamise poolt.

Uued postitused meie blogis