ACTIVATENOWJAEKAUBANDUSFujitsu ActivaetNow

Fujitsu ActivateNow 2020: Jaekaubandus pandeemilises maailmas

2020 aastal toimus Fujitsu tippsündmus virtuaalselt, uue nimega ActivateNow.
Selle juhtmõtteks sai “REIMAGINE”.

Alanud kriis pakub palju võimalusi äri taaskäivitamiseks ja tööviiside muutmiseks, et liikuda ühiselt millegi täiesti uue poole.

Nüüd on aeg ümber mõtestada, kuidas nii ärid kui ühiskond võiksid muutuda – muutuda paremaks.

Richard Clarke on Fujitsu globaalse jaekaubanduse üksuse tegevjuht

Sim Geun Bo on Korea jaekaubandusettevõtte Lotte Group digitaalsete maksete osakonna LOCA (Lotte Card) juht

ActivateNow üks sessioon käsitles COVID-19 positiivseid ja negatiivseid tagajärgi jaekaubandusele.

Kellelgi ei ole pääsu viimase poole aasta jooksul vallandunud globaalse kriisi mõjude eest nii tööalases kui isiklikus plaanis. COVID-19 on andnud kõikjal löögi ka jaekaubandusele.
Tundub, et selle järelmõjud on murrangulised – kaupluste sulgemine, e-kaubanduse ja kojuveo kasv, suur fookus tervisekaitsele ja turvalisusele nii klientide kui töötajate poolel.

Millist püsivat mõju avaldas COVID-19 jaekaubandusele ja milline on kaupmeeste vastus sellele?

Richard Clarke:

Jaekaubanduse jaoks on praegu kõige tormilisem aeg, mida mäletan. Kaupmehed mõtlevad praegu oma poepinna paremale kasutamisele, kulude vähendamisele, võimalikule personali kärpimisele ja üldse kõigele, mis võimaldaks kasvada.

Aga isegi sellise sünge tagasilöögi järel ütles iga viies meie küsitlusele vastanu, et näeb ka positiivset mõju ja COVID-19 kiirendab juba varem alanud trende digitaalse transformatsiooni, asjade interneti, andmete jagamise ning teiste on-line ja off-line algatuste osas. Samuti peavad nad mõtlema oma kulubaasi vähendamisele, ilma et see mõjutaks kliendikogemust.

Meie Fujitsus aitame oma klientidel kasutusele võtta rohkem mobiilset skaneerimist ja makseid, rohkem klientide loendamise lahendusi. Me aitame RFID ja masinõppega, et võimaldada laovarude juhtimist. Me töötame masin-nägemise ja asjade interneti lahendustega, et kiirendada maksmise protsessi. Arvestame seda, et paljud kaupmehed muudavad oma poed e-kaubanduse tellimuste täitmise keskusteks.

Lõpuks näeme, et jaekaupmehed eksperimenteerivad palju rohkem ja kujundavad kliendi teekonna täielikult ümber, kui need tehnoloogiad end tõestavad ja saavad omaks võetud.

Aga kõige tähtsamad selle juures on kaks asja – kiirus ja kõikehõlmav kliendikesksus.

Rääkides digitransformatsioonist - kuidas jaekaubandusel sellega läheb ja milliste väljakutsetega tuleb tegeleda?

Nagu meie küsitlus näitas, on digitransformatsioon tegevuste eesotsas. Üle 70% vastanutest ütles, et see on prioriteet number üks. Paljude jaekaupmeeste jaoks ilmselt tähendab see töötamist koos iduettevõtetega. See tähendab, et me värbame andmeteadlasi, et nad arendaksid ja integreeriksid uusi lahendusi.

Viiakse läbi palju PoC-e (Proof of Concept), sageli eraldiseisvate tehnoloogiatega, ning mõõdetakse nende mõju klienditeekonnale ja ärioperatsioonidele.

Samas meie Fujitsus ei usu, et läbiviidud PoC-ide hulk summeerub kokku digitransformatsiooniks. Näeme oma klientide pealt, et nad soovivad rohkem programmilist lähenemist, sest nende vajadused muutuvad läbi kogu ettevõtte ja nad peavad silmas pikemat perspektiivi.
Kaupmeestel on ees kolm väga olulist väljakutset:
1) Nad peavad muutused läbi viima keerukas kompleksis – erinevad inimesed, erinevad protsessid, erinevad süsteemid.
2) Praegu ei ole nende äris inimesi, kes mõistaksid neid tehnoloogiaid ja kes oskaksid neid rakendada.
3) Rahalised vahendid. Raske on leida raha kapitaliinvesteeringuteks. Kaalutakse, kas teha teha täna PoC-e või investeerida pikaajaliselt.
Tegelikult on tähtis omaks võtta programmiline lähenemine.

Millist rolli mängivad digitaalsed tehnoloogiad suurepärase klienditeekonna loomisel? Kuidas jaekaupmehed neid tehnoloogiaid kasutavad?

Meie uuring näitas selgelt tehnoloogia olulisust positiivse kliendikogemuse juures.

Aga me ei alusta tehnoloogiast, vaid ärilisest tulemusest. Mida soovib kaubandusettevõte saavutada – on see suurem käive, klientide rahulolu või kulude vähendamine?

Mis see ka ei ole, alles siis, kui see on selgeks tehtud, saab asuda arendama tehnilist kompetentsi ja pilveplatvorme, otsima õigeid inimesi ja rakendama õigeid protsesse, mis äri muudavad.

Siis saab suunata õige informatsiooni kliendi telefoni just ostu hetkel ning esile tuua toote info just siis, kui klient on seda toodet vaatamas.

Eriti põnev on see, et on võimalik kokku viia e-poe ostja, kes on oma telefoniga kodus, ja füüsilise poe töötaja, et näiteks tutvustada mõnd luksustoodet. Nii saab luua poekülastuse kohemust uuel moel.
Tegime Fujitsus koostööd Korea lähikaupluste ketiga Lotte Group. Aitasime neil biomeetrilise autentimise abil kiirendada makseid ja lühendada järjekordi kauplustes. Mr. Geun Bo Lotte Group´ist jagab oma kogemusi sellest projektist.

Mis oli Lotte Group´i eesmärk biomeetrilise autentimise projekti juures?

Sim Goun Bo:

Me oleme alati olnud esimesed klientidele uute makselahenduste pakkumisel. Vaadates tagasi makselahenduste ajaloole. Kiipkaart kui turvalisem kaardimakse viis muutus tavaliseks peale 1950-ndatel käibele tulnud magnetilisi krediitkaarte.

Praegu pakuvad klientidele suurimat mugavust mobiilimaksed. Aga kui vaadata edasi tulevikku ja ennustada järgmist tehnoloogiat, siis see saab olema makseteenus ilma, et klient peaks midagi kaasas kandma.

Seepärast me tahame pakkuda integreeritud tuvastamisteenust, mis teeb kliendi elu lihtsamaks, ühendades ja lahendades biomeetrilist identifitseerimist erinevates majandusharudes, sealhulgas makseteenustes.

Miks valisite selle katsetuse partneriks Fujitsu?

Kui mõtlesime, kuidas ostukogemust muuta kliendile lihtsamaks, siis kõige loomulikum tee tundus olevat vabaneda igasugustest abivahenditest. Seepärast jõudsime välja ideeni kombineerida biomeetriline identifitseerimine makseteenusega.

Valides erineva biomeetrilise info vahel nagu sõrmejäljed, sõrme veresooned ja silma iiris, jäime lõpuks Fujitsu PalmSecure juurde (peopesa veresoonte identifitseerimine).

Me otsime mugavat lahendust, mille tavalised inimesed omaks võtaksid. Leidsime, et klientide jaoks on käe sirutamine, peopesa ülespidi, kõige loomulikum viis biomeetriliseks autentimiseks.

Makselahenduse valimisel olid peamisteks faktoriteks mugavus ja autentimise täpsus.

Üks peamisi põhjuseid PalmSecure valimiseks oli see, et see pakub palju kõrgemat turvalisuse taset teiste biomeetrilise autentimise lahendustega võrreldes.

Millised olid katsetuse tulemused?

Biomeetrilised makselahendused on seni peamiselt kasutusel kontorites asuvates kauplustes ja laienevad nüüd elupiirkondade lähikauplustesse.

Kui sellega välja tulime, sai see palju meedia tähelepanu kui täiesti uus makseteenuste kontseptsioon.

Kliendid olid vaimustuses teenusest, mida seni on nähtud vaid filmides. Nad tundsid end mugavalt biomeetrilise autentimise tehnoloogiat kasutades.

Kas biomeetrilise autentimise lahendustele näete Koreas ja maailmas tulevikku?

Minu arvates põhjus, miks digitehnoloogiaid ja internetti kasutavad teenused on klientidele mugavad, on see, et need mäletavad klienti. Personaliseeritud teenused, mis mäletavad kliendiprofiili, on kindlasti arenemas ja täienemas.

Arvame, et biomeetrilise autentimise lahendused vahetavad välja praegused ID-d ja salasõnad, sest need muudavad autentimise kiireks ja tõhusaks. Eeldame, et biomeetriline autentimine muutub tulevikus igapäevaelus tavaliseks.

Millised on peamised kokkuvõtted uuringust ja täna räägitust?

Richard Clarke:
Minu arvates on siin kolm tähtsat punkti:
1) Kui keegi veel peaks kahtlema, siis COVID-19 muudab jaekaubanduse maastikku fundamentaalselt. Näeme, et kiirenevad juba COVID-i eel nii online kui offline alguse saanud trendid nagu näiteks e-kaubanduse tõus. Lähema 12 – 18 kuu jooksul näeme loomuliku valiku protsessi, kus ellujääjad on tõeliselt tugevad ja kiired uue normaalsusega kohanemisel.
2) Digitransformatsioon ei ole tehnoloogiate nimekiri. Kõik käib ümber inimeste – seepärast räägime Fujitsus inimkesksest kaubandusest. Pole oluline kui palju PoC-e suudate teha eraldiseisvate tehnoloogiate kohta oma äri eri osades. Oluline on see, millist mõju need tehnoloogiad avaldavad teie inimestele: teie klientidele nii poodides kui internetis, teie laojuhtidele ja peakontorile, turunduse ja müügipersonalile. See tähendab, et tegutsemist võimaldav informatsioon on otse nende inimeste käes, kes tegelikult langetavad otsuseid ja kes saavad muuta teie äri.
3) Jaekaupmehed on optimistlik rahvas ja uuringule vastanutest 70% arvab, et COVID-19 kiirendab ja parandab seda, kuidas me ostleme ja kuidas me kauplusi opereerime. Iga viies usub, et reaktsioon on positiivne. Kaupmehi julgustataks digitaalseid lahendusi omaks võtma, et tegelikult muuta seda, kuidas me praeguses maailmas toimime.

Uued postitused meie blogis