MEIE INIMESEDAndreas Aniko

Mees, kes hoiab süsteemid töös

Mida teeb IT-teenuste juht Fujitsus? Millised on oskused ja teadmised, mida ta enda töös vajab? Kuidas mõjutab see töö Fujitsut ja maailma?

Sellest ja paljust muust rääkisime Fujitsu IT-teenuste juhi Andreas Anikoga.

Mis ametikohal Sa töötad, millises osakonnas ning meeskonnas?

Töötan Fujitsus IT-teenuste juhina Operational Service Management osakonnas koos teiste Service Delivery Manager´idega.

Millist kasu ja väärtust Sinu töö loob?

Minu töö loob kõige enam väärtust Fujitsu siseselt. Vastutan selle eest, et kõik olemasolevad IT-süsteemid meie majas toimiksid ja et meeskonna töö oleks sujuv ja tõrgeteta.

Kui seesmised süsteemid ja lahendused töötavad, siis saame ka majavälistele klientidele kvaliteetset teenust pakkuda.

Millised on Sinu tööülesanded?

Minu igapäevatöö on mitmekülgne ja koosneb erinevatest ülesannetest. Tööülesannete hulka kuulub näiteks muudatuste elluviimises osalemine, nende planeerimine ja juurutamine, samuti ka kuupõhiste ülevaadete tegemine teenustest, raporteerimine kliendile ja vajadusel eskaleerimised erinevate probleemide korral.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et minu töö on majasisesele kliendile toota erinevaid IT-teenuseid, mida neil oma tööks vaja läheb.

Millised on Sinu eesmärgid ja mille järgi hindad enda töö tulemuslikkust?

Põhieesmärkideks on tagada pakutavate teenuste sujuv ja probleemideta toimimine, teenuste turvalisus ja see, et neid teenuseid saaks vastavalt kliendi vajadustele kohandada. Kui lahendused töötavad, klient on rahul ja probleeme ei ole, siis saab öelda, et olen oma töös olnud tulemuslik.

 

Samal ajal on väga oluline välja pakkuda ka uusi lahendusi, millest kliendid tihti ka ise veel teadlikud ei ole, ent mis muudaksid nende töö näiteks efektiivsemaks. Ka see on väga oluline osa minu tööst – märgata ja mõelda laiemalt ning pakkuda lahendusi ja uusi võimalusi oma klientidele.

Kes on Sinu kliendid? Räägi neist lähemalt!

Minu klientideks on Fujitsu Finland ja Fujitsu Estonia. See on selles mõttes eriline olukord, et olen ühel ja samal ajal nii teenusepakkuja kui ka kliendi rollis. Puutun otseselt kokku Fujitsu teenustega mõlemalt poolt.

 

Kui meie enda IT teenused ei toimi, siis ei saa me ka oma kliente teenindada. Seega on väga oluline, et meie töövahendid oleksid korras.

Väga tähtis on ka arvesse võtta, et kõik muudatused, mida me oma keskkonnas teeme, võivad mõjutada meie teistele, välistele klientidele pakutavaid teenuseid. Seega peavad kõik sammud olema hoolikalt läbimõeldud.

Kuidas ja mis suunas mõjutab Sinu töö Fujitsut või maailma?

Kuna Fujitsu kliendiportfell on suur, siis on oluline, et suudaksime pakkuda turvalisi ja innovaatilisi lahendusi erinevatele sektoritele. Usun, et meie tooted just sellised on ja kui me ise neidsamu tooteid kasutame, siis saame neid julgelt ka klientidele pakkuda.

Lisaks teoreetilistele teadmistele omame seega ka praktilist kasutuskogemust, mis annab kindluse ka klientidele neid tooteid välja pakkuda.

Mis Sulle meeldib oma töös kõige enam ja miks?

Meeldib, et mul on võimalus anda oma sisend teenuste disainimisse ja nende parendamisse. Kindlasti meeldib ka vaheldus, mida see töö mulle pakub, ning pidev enesetäiendamine, võimalus kasvada ja areneda.

 

Lisaks meeldib mulle olla osa millestki suurest, ja teadmine, et meie poolt pakutavad lahendused mõjutavad otseselt Fujitsu Soomet ja Eestit.

Vajadus olla kursis viimaste trendidega küberturvalisuse ja muude IT-teemade vallas hoiab mind pidevalt kasvamas ja arengus.

Millised oskusi ja teadmisi on vaja, et seda tööd hästi teha?

Kindlasti on oluline teada ja tunda oma kliendi vajadusi – mida ta vajab, et oma klientidele head ja kvaliteetset teenust pakkuda. Teada tuleb ka seda, kuidas kliendi IT on üles ehitatud, milliseid süsteeme ja mille jaoks ta täpsemalt kasutab.

 

Tähtis on suhtlemisoskus erinevatel positsioonidel olevate inimestega, nagu näiteks ettevõtete tegevjuhtide või IT-spetsialistidega. Loomulikult tuleb kinni pidada lubadustest. Kasuks tuleb ka positiivne ellusuhtumine ja empaatiavõime.

Kellel soovitad Fujitsu valida endale tööandjaks ja miks?

Isiklikult arvan, et Fujitsu sobib kõigile neile, kes on huvitatud IT-maailmast ning on valmis õppima palju uut ja põnevat. Olles ambitsioonikas ning tehes oma tööd hästi, märgatakse sind kindlasti ning sul on võimalik karjääriredelil tõusta Fujitsu sees – kõik teed on avatud, kui vaid soovid.

Kellele soovitad ametikohta, kus sa ise töötad?

Inimesele, kes ei karda uusi väljakutseid ning vastutuse võtmist. Töö on väga mitmekesine ning olla osa millestki suurest on minu hinnangul väga hea tunne.

Uued postitused meie blogis