MEIE INIMESEDPRAKTIKAIT praktikant Artur ja Fujitsu juhendaja Deniss

IT-praktika Fujitsus: siin soovivad inimesed sinu karjääri arengule kaasa aidata


Mida kujutab endast praktikaprogramm Fujitsus? Mida annab õpitud teadmiste kohene praktikasse panek?

Neid ja muid teemasid lahkavad allpool IT-praktika juhendaja ja vanemarendaja Deniss ning IT-praktika läbinud õppur, nüüdne Fujitsu töötaja Artur.

 

Deniss on vanemarendaja ja arhitekt, kes on Fujitsus töötanud kokku kaheksa aastat. Tema fookus on juhtumite ja dokumentide halduse tarkvaral CaseM. Paralleelselt on Deniss seotud ka värbamisega, olles Fujitsu värbamisprotsessis tehniliste ülesannete täitmise hindaja rollis. Deniss hindab kandidaatide proovitöid ja viib läbi tehnilisi vestluseid. Samuti juhendab ta praktikante – tema käe all on viimase viie aasta jooksul läbinud IT-praktika nii mitmedki praegused kolleegid.

Artur teekond Fujitsusse sai alguse kandideerimisest praktikaprogrammi, olles tookord alles IT eriala õppimas. Pärast praktika edukat läbimist sai ta pakkumise siin ka tööle asuda ja on nüüd Artur  nooremarendaja CaseM meeskonnas.

Mis on Fujitsu praktikaprogramm ja miks Fujitsu kaasab igal aastal praktikante?

Deniss:

Fujitsu praktikaprogramm on teoreetiliste teadmiste juhendatud töösse rakendamine. Praktika raames kaasatakse praktikant koostöös mentoriga koheselt antud hetkel töös olevatesse projektidesse ja tegevustesse, aidates nii IT-d õppival tudengil läbi praktilise töösoorituse edukalt tööturule suunduda.

 

Põhjus, miks Fujitsus on IT-praktikaprogramm ja miks ma olen juba viiel aastal endale praktikante juhendada võtnud, on olukord tänasel tööjõuturul. IT valdkonnas on pidev vajadus inimeste järele ning see vajadus aina kasvab. Vajame Fujitsusse häid arendajaid, eriti just selliseid, kes meie ettevõtet, see tähendab nii protsesse kui ka tegevusvaldkonda, tunnevad ning on valmis tööle asuma. Üks võimalus selleks ongi niinimetatud „oma inimeste“ kasvatamine, võttes tudengeid IT-praktikale ja pakkudes pärast praktika edukat läbimist neile töökohta.

Kuidas jõutakse Fujitsusse IT-praktikale?

Deniss:

Enamasti levitavad praktikaprogrammi kohta infot Fujitsu enda töötajad. Näiteks käisin koolis lektorina rääkimas ja kutsusin noori Fujitsu praktikaprogrammi. Informatsiooni praktika kohta leiab Fujitsu kodulehelt ja koostööd tehakse ülikoolidega.

 

Praktikale pääsemiseks tuleb Fujitsus esmalt läbida proovitöö ja test, mida hinnatakse. Seejärel kutsutakse proovitöö edukalt läbinud kandidaadid intervjuule, kus hinnatakse nii tehnilist poolt kui ka sobivust meie ettevõttesse. Lisaks tehnilistele teadmistele on väga tähtis, et praktikant klapiks juhendaja ja meeskonnaga, kuhu ta praktikale tuleb.

 

Artur:

Minu IT õpingutes on praktika läbimine lisaks teooriale kohustuslik osa programmist. Kokku oli vaja praktikal käia kolm kuud. Praktikakoha leidmiseks on mitmeid võimalusi. Kuulsin Denissi rääkimas, kui ta kutsus meie kursusel õppijaid teste läbima ning kandideerima Fujitsusse IT-praktikale. Otsustasin proovida, kuna see kõnetas. Nii sattusingi siia IT-praktikat sooritama.

Millised olid esmamuljed Fujitsusse IT- praktikale tulles?

Artur:

Kohe esimesest hetkest tundus, et Fujitsu puhul on tegemist millegi suurega. Siin on koos palju häid ja tööalaselt professionaalseid inimesi, kes suudavad näha suuremat pilti. Mulle tutvustati esmalt Fujitsut, ettevõtte väärtusi ning olemust.

 

Inimesed Fujitsus on tõesti toredad. Küsimuste või probleemide korral saab alati kellegi poole pöörduda ja abi küsida. Kogu keskkond on toetav ja meeldiv. Minu jaoks on väga oluline, et mul oleks inimestega koos mugav töötada.

Mida praktikant Fujitsus teeb?

Deniss:

Praktikant kaasatakse projektidesse, kus ta hakkab kohe kirjutama koodi, luues seeläbi kliendile väärtust. Teekonna jooksul on talle toeks mentor ja abivalmis meeskond.

 

Praktikant asub tööle nagu iga teine meeskonnaliige – läbides tavapärase Fujitsu sisseelamisprotsessi ning saades omale töövahendid. Samuti tutvustatakse talle projekti, mille raames ta tööle asub, kirjeldatakse tehnilisi aspekte ja dokumentatsiooni. Seejärel ta saabki mentori juhendamisel tööle hakata.

Praktikandi tööd jõuavad meie praktikaprogrammi raames ka kliendini, et edasi anda tunnetust, kuidas me kliendile väärtust loome. Me ei jaga praktikantidele kätte „mängutööd“, millel puudub väärtus, vaid kaasame nad kohe kliendi projektidesse.

 

Artur:

Mind lülitati peale esmast tutvumist kliendi projektidesse ja anti kätte konkreetsed ülesanded. Asusin praktikale CaseM projektimeeskonnas. CaseM on dokumendihalduse tarkvara Documentum platvormil, mis aitab organisatsioonidel lahendada keerukaid andmehalduse probleeme. Selle abil korraldatakse ja säilitatakse andmeid kõiki privaatsus- ja turvaprotokolle järgides.

Mulle antud ülesannete keerukus kasvas praktika käigus. Kõige rohkem puutusin kokku selliste tehnoloogiatega nagu Java, Vaadin, SOAP ja SQL.

Kuidas praktikaperiood kulges?

Deniss:

Arturi praktika läks väga edukalt. Seepärast kutsusime ta peale selle lõppu ka meie juurde CaseM meeskonda tööle. Artur suudab talle antud ülesannetega väga hästi toime tulla. Samuti oskab ta jälgida projekti kulgu ja protsesse selles.

 

Artur:

Praktika kulges kenasti ja mul on hea meel olla täna Fujitsus tööl. Küll aga võin välja tuua, et alguses oli veidi keeruline ja minu jaoks oli siin palju uut – alates sellest, kuidas kõik toimib ning kuidas protsessid ja programmid töötavad, kuni selleni, et kellelt ja mida seoses töödega uurida. Lisaks oli vaja omandada, kuidas käib töö testimisele saatmine, kontrollimise faas ja palju muud.

 

Tarkvaraarendaja töös kogesin üsna palju vabadust, mis samal ajal tähendab ka vastutust. Vabaduse all pean silmas mitut asja.

Esmalt seda, kuidas oma ülesandeid täidan. Näiteks kui muuta või lisada tootele funktsionaalsust, saab seda programmeerida erinevalt. Sellel juhul ka vastutad valitud lahenduse eest.

 

Samuti on Fujitsus vabadus valida enda tööaega ja asukohta, seda saab ise organiseerida. Kui oled produktiivsem varajasel hommikul, koondad enda tegevused sinna. Kui aga efektiivsem just päeva teises pooles, siis enam sinna. Küll aga on tähtis, et oled vajadusel kättesaadav ja tööd on tehtud.

 

Muidugi oli projektide ja tehnoloogiatega tutvumine raske, sest infot oli alguses ikka väga palju. Tagantjärele võin aga öelda, et mida aeg edasi, seda ladusamaks kõik läks, tekkisid seosed ning vilumus.

 

Väga oluline oli kõige selle juures Denissi suur toetus. Meil on head suhted ja temaga on alati lihtne rääkida. Deniss on väga sõbralik inimene, avatud ja toetav ning alati abivalmis.

 

Deniss:
Naudin juhendamise protsessi ja võimalust enda teadmisi edasi anda. Mulle meeldib olla õpetaja rollis ja näha arengut ning see on vaid rõõm, kui see ka praktikandile nii paistab.

Mida õppisid praktikaperioodil, millest enne ei olnud aimugi?

Artur:

Praktika käigus sain aru, kuidas tarkvaraarendaja töö päriselt käib. Õppisin uusi tehnoloogiad ja oskusi ning nägin kohe ka reaalseid tulemusi.

 

Näiteks õppisin praktika käigus põhjalikumalt tundma Java programmeerimiskeelt. Java-t me koolis ei õppinud, küll aga õppisime C# keelt, mis on Java-ga sarnane.

 

Kindlasti olen kogemuse võrra rikkam meeskonnatöös ja oskan paremini mõista, millised on suuremas meeskonnas töötamise eripärad.

 

Mitmeid teadmisi saab küll koolis omandada, kuid nende praktikasse panek kinnistab ja arendab neid. See kogemus oli parem, kui oskasin oodata.

Mida annab tudengile IT-praktika Fujitsus?

Deniss:

Kui õppuril on soov töötada reaalsete projektidega ning saada praktiline kogemus, kuidas suures ettevõttes tööd tehakse ja kliendile väärtust luuakse, siis on Fujitsu selleks õige koht.

 

Artur:

Loengutes käimine ja teooriateadmiste ammutamine on üks asi. Teadmiste kohene praktikasse panek on väga vajalik. Tegelikkuses on kõik keerulisem, kui koolis õpetatakse – on reaalsed situatsioonid ja suuremad süsteemid.

 

On võimalus aru saada, kuidas üks toode töötab. Tekivad lahendused ja tulem, mis on silmaga näha.

Sain hea kogemuse paindliku töögraafiku rakendamisest ning vaheldusrikkast tööst, kus on  vabadus ülesannete lahenduskäikude valimiseks.

 

Eraldi tahan välja tuua veel Fujitsu inimesed. Siin töötavad avatud, toetavad ja abivalmis inimesed, kes soovivad sinu arengule kaasa aidata ning luua koos tulemusi, mis toimivad.

Alati saad meeskonnalt abi küsida ja sind ei jäeta hätta.

 

Fujitsu IT-praktika on ka väga hästi tasustatud, tänu sellele puudub vajadus kuskil mujal täiendavalt töötada. See annab võimaluse rahulikult praktikale keskenduda, täies mahus süveneda ning uusi asju õppida. Samuti on see hea võimalus praktikaperioodist maksimum võtta ja kohe ka tööpakkumine saada, nii nagu minu puhul see juhtus.

 

 

Kui IT-praktika Fujitsus pakub Sulle huvi, siis loe siin läemalt programmi ja kandideerimise kohta.

Uued postitused meie blogis