Aitäh! Sinu kontaktid on saadetud ja võtame peagi ühendust.

Seni saad sellel lehel proovida investeeringu kalkulaatorit.

MS D365 Business Central´i kasutuselevõtt on strateegiline samm ettevõtte arendamiseks, mis tehakse mitmeteks aastateks. Seda tuleb käsitleda mitte kui ühekordset kulu, vaid kui investeeringut immateriaalsesse põhivarasse, millel on oma tasuvusaeg ja mis sealt edasi hakkab tooma tulu läbi efektiivsuse suurenemise.

 

Siit leiad ülevaate investeeringu komponentidest.

Juurutus

MS D365 Business Central on standardiseeritud tarkvara, mille kasutuselevõtt ei piirdu siiski vaid konto avamisega. Tarkvara nõuab seadistamist ja kohandamist teie ettevõtte jaoks. See on protsess, mis võtab aega paarist kuust kuni aastani, suurte ettevõtete puhul kestavad tööd etapiviisiliselt kauemgi.

 

Juurutusprojekti maht oleneb sellest, kuivõrd teie ettevõtte protsessid kattuvad või erinevad tarkvara standardist. Mida rohkem on teil spetsiifilisi nõudeid ja sellest tulenevaid eriarendusi, seda mahukam on juurutus. Samas on see tarkvara väga paindlik ja võimaldab keerukate protsesside jaoks vajalikke arendusi teha.

 

Juurutuse maht algab tavaliselt 200 töötunnist. See sisaldab projektijuhi, konsultandi ning vajadusel arendaja panust. Suured juurutused võivad ulatuda 1000 tunnini ja üle selle.

 

Juurutusprojekti õnnestumine nõuab tihedat koostööd tarkvaratiimi ja kliendi võtmeisikute, eriti peakasutaja vahel. Nende inimeste ajalise panusega lähteinfo jagamisel, nõuete ja vajaduste kirjeldamsel ning loodava lahenduse testimisel peab kindlasti arvestama juba juutust planeerides.

Majutus ehk server

Tarkvarale tuleb leida koht, kus see piltlikult öeldes “elama” hakkab. Selleks on mitu varianti:


1. Oma server – kui teil on server olemas, vaatame üle, kas selle parameerid ja litsentsid on sobivad Business Centrali kasutamiseks. Kaaluda võib ka serveri ja vastavate litsentside ostmist.

2. Privaatpilv – serverimahu rentimine mõne ettevõtte käest, kes seda teenust pakub. Saame teile pakkuda nii enda kui teiste Eesti teenusepakkujate serverimajutust. Kuutasu suurus kalkuleeritakse tulevase süsteemi parameetrite alusel, see võib alata umbes 150 eurost ja ulatuda mitmesaja euroni.

3. Avalik pilv – majutame tarkvara Microsoft Azure keskkonnas. Kuutasu oleneb taas kasutusmahust ja on mõnesaja euro suurusjärgus. Eeliseks on võimalus teenuse kasutust ajaliselt väga täpselt reguleerida ja seeläbi renditasu alandada.

Kasutajalitsentsid

MS D365 Business Centrali kasutamiseks vajalikud litsentsid renditakse kuu kaupa. Need on nimelised (seotud kindla inimesega) ja neid saab kogu kasutusperioodi jooksul nii juurde tellida kui peatada.

1. Microsofti poolt kehtestatud kasutajalitsentsid jagunevad programmi funktsionaalsuse ja kasutajaõiguste taseme alusel.

Programmi funktsionaalsuse tasemed:
D365 Essentials sisaldab programmi põhikomponente nagu finantsarvestus, ost, müük, varud, põhivara.
D365 Premium pakub lisaks näiteks tootmise, hoolduse ja laohalduse tegevusi.
Valik tehakse olenevalt sellest, millised teie ettevõtte protsessid peavad olema süsteemis hallatud.

Kasutajaõiguste tasemed:
Täisõigustes kasutaja saab näha ja teha kõike, mida pole seadistustega või kasutajaõiguste defineerimisega keelatud. Ühe kliendi kohta peab olema vähemalt üks täisõigustes kasutaja.
Team Member ehk piiratud õigustega kasutaja saab näha kõike (samuti teie poolt defineeritud ulatuses), kuid võib andmeid sisestada vaid 3 erinevasse tabelisse. Team Member kasutaja ei saa teha pearaamatukandeid.
2. Litsentsid Eesti oludega arvestamiseks.

Eesti lokalisatsioon, mis sisaldab eesti keelt, käibemaksu ja VIES deklaratsioonide tegemist, Intrastati ja pakendiaruandlust, Eesti SEPA formaadis pangafailide importi, äriregistri päringuid ja kliendipõhist ettemaksu.
Lokalisatsiooni litsents lisandub igale kasutajale sõltumata nende õiguste tasemest.

E-arvete moodul (liides e-arve operaatori keskkonnaga). Vajalik on vaid üks litsents sõltumata kasutajate arvust. Kui te e-arvete operaatori teenuseid ei kasuta, siis seda lisada ei ole vaja osta (e-arve operaatorile tuleb tasuda eraldi vastavalt selle hinnakirjale).

Hooldus

Peale juurutuse lõppu soovitame sõlmida hoolduslepingu, mis tagab teie edasiste küsimuste ja soovide kiirema ning soodsama lahendamise. Näiteks väikseim hoolduspakett sisaldab 5 tundi tööd kuus, hinnaga 350EUR + käibemaks, iga järgmine tund 75EUR + käibemaks. Sobiva kuumahu lepime kokku teie süsteemi keerukust arvestades.

Hooldusleping ei ole kohustuslik ja sel juhul on pöördumisele reageerimise aeg pikem ning tunnitasu kõrgem.

Kui oskad hinnata teie vajadusi Business Centrali kasutamisel, siis proovi investeeringu kalkulaatorit!

NB! Tulemus on umbkaudne, täpsema hinnangu saame anda alles peale teie vajadustega tutvumist.

  1. Vajalik funktsionaalsus

  2. Täisõigustes kasutajate arv

  3. Team Member, piiratud õigustega kasutajate arv

  4. Eesti lokalisatsioon
  SoovinEi soovi

  5. E-arvete moodul
  SoovinEi soovi

  6. Serverimajutus

  7. Hooldusleping  KUUTASU KOKKU


  Kõigile ülaltoodud tasudele lisandub käibemaks.


  Ühekordne tasu juurutuse eest on tüüpiliselt alates 15000 eurost (alates 200 tunnist) ja sõltub otseselt teie nõudmistest süsteemile.  Võtke meiega täpsema hinnapakkumise saamiseks ühendust!

  Meie äritarkvara spetsialistid kuulavad ära teie ettevõtte eesmärgid ja annavad teile nõu optimaalseima lahenduse osas. Võtke ühendust ja broneerige tasuta nõupidamine! See ei kohusta Teid millekski.

  Ly Palang, Fujitsu Estonia äritarkvara müügijuht
  ly.palang@fujitsu.com
  +372 5552 2453