KASUTAJATUGIMEIE INIMESEDFujitsu ootab tööle kõiki IT-huvilisi

Fujitsu ootab tööle kõiki IT-huvilisi

Aastakümnetepikkuse IT-kogemustega Fujitsu ootab enda sekka uusi nägusid, kes aitaksid kaasa nüüdisaegse infoühiskonna arengule. Fujitsu on rahvusvaheline ettevõte, mis pakub kõrgekvaliteedilist IT-täisteenust nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele. See tähendab, et Fujitsu poolt pakutakse nii töökohahaldust, tarkvara teenuseid ja arendust ning riistvara hooldust ja remonti.

Eesti IT-valdkonnas on Fujitsu tegutsenud juba 1991. aastast. Samal aastal jõustus näiteks Eestis uus põhiseadus, loodi operatsioonisüsteem Windows 3.1x ning Eesti sai lõpuks esimese internetiühenduse välismaailmaga, mis toimis satelliidi kaudu Tallinna ja Stockholmi vahel.

«Keskmine eestlane ilmselt ei tea, et kasutab iga päev mitmeid teenuseid, milles on Fujitsul väga oluline roll,» ütleb Fujitsu kasutajatoe osakonnajuht Indrek Lään. Näiteks arendas Fujitsu ajakohase rongiliiklushalduse süsteemi Elronile, lõi E-residendi Digi-ID menetlussüsteemi ja rajas turvalise andmevahetuskihi X-tee esimesed kolm versiooni. Lisaks on üle poole Eesti veebist majutatud Fujitsu serveritele.

Kui muidu toimub Fujitsu tegutsemine peaasjalikult taustal, on nad globaalselt silma paistnud ka mitmete tehniliste innovatsioonidega: näiteks tuvastavad PalmSecure™-tehnoloogiaga varustatud Fujitsu sülearvutid kasutajaid peopesa veresoonevõrgustiku kaudu, mis on sõrmejäljest, silma vikerkestast või inimese ruumilisest näopildist oluliselt turvalisem lahendus ning erinevalt nendest on selle süsteemi petmine pea võimatu.

Täisteenus laseb kliendil unustada kõik IT-ga seotud mured

IT-teenuse võib Indrek Lääne ütlust mööda kokku võtta nii: Fujitsu pakub täisteenust alates IT-taristu planeerimisest ja haldusest kuni riist- ja tarkvaratoeni. Selle eesmärk on lasta kliendil unustada kõik IT-ga seotud mured ja keskenduda oma põhitegevusele.

«Paljude ettevõtete probleemiks on kaardistamata protsessid ja selge ülevaate puudumine – sageli vastutab IT eest üks konkreetne isik, kes ettevõttest lahkudes võtab kaasa ka kõik teadmised,» selgitab Lään. Fujitsu pakutav teenus tugineb aga rahvusvaheliselt tunnustatud parimatele praktikatele, millega tagatakse teabe püsimine ka inimeste vahetumise käigus.

Fujitsu töö on pakkuda kliendile kõige paremad ja turvalisemad lahendused, mis eeldab teinekord ka uudset lähenemist. «Kliendiga koos vaatame üle, milliseid lahendusi ta tegelikult vajab ning tänu kogemustele saame pakkuda kõige optimaalsema teenusepaketi,» sõnab Lään. Koostöös kliendiga töötatakse välja ka protsesside automatiseerimine. «Vähem inimeste sekkumist kiirendab tööd,” lisab Lään. «Samuti saab automatiseerimise abil lahendada probleeme enne, kui kasutaja neid märkab.»

Karjääriredel võib olla nii vertikaalne kui ka horisontaalne

Fujitsu spetsialistid pakuvad iga päev klientidele tuge telefoni, e-posti, kiirvestluste ja tööhaldussüsteemi kaudu. Oluliseks töövahendiks on kaughaldussüsteem, mis laseb spetsialistil võtta ühenduse kliendi arvutisse ja teha vajalikud toimingud kliendi juhendamiseks ja võimalike tõrgete lahendamiseks. «Igast kontaktist ja tehtud toimingust jääb tööhaldussüsteemi märge, mis annab ülevaate sellest, mille pärast meie poole kõige sagedamini pöördutakse,» kirjeldab Lään. See aitab paremini ennetada probleemide kordumist ning plaanida täiendavaid vajalikke koolitusi.

Koolitused on Lääne sõnul vajalikud ka selleks, et töötajad suudaksid valdkonnaga sammu pidada ja et toetada neid igapäevases töös. «Ääretult oluline on ka ettevõttes valitsev filosoofia – töövõtete arendamisesse ja protsessidesse saavad panustada kõik. Miski pole kivisse raiutud, kõikide arvamus maksab!» rõhutab Lään.
Meeskonnajuhtidest on enamik oma karjääri alustanud spetsialistirollist. Spetsialistist juhiks liikudes võtab Lääne arvates inimene kaasa töö eripäradega seotud teadmised ja suudab oma juhitava tiimiga paremini arvestada. Teisalt rikastab väljast otse juhirolli tulev inimene teistsuguse kogemusepagasi ja lähenemisega. «Valdav osa juhtidest on alustanud spetsialistina. See tagab, et juhid ja juhtkond oskavad arvestada töötajate, klientide ja töö eripäraga.»

Fujitsu Estonia meeskonna 2018. aasta meeldejäävamad sündmused

Fujitsu peab väga oluliseks töötajatele karjäärivõimaluste pakkumist. Kasvavas rahvusvahelises ettevõttes on võimalusi selleks mitmeid ja sellest tulenevalt võib karjääriredel olla Lääne sõnul nii vertikaalne kui ka horisontaalne. Spetsialistist on võimalik liikuda kitsama valdkonna kõrgema taseme spetsialistiks, mõne kindla süsteemi asjatundjaks, meeskonna-, teenuse- või projektijuhiks. Samuti saab liikuda mõnesse hoopis teise osakonda Eestis või mõnes muus riigis, kui selleks tekib võimalus. Suur pluss on kontorite paiknemine Tallinnas, Tartus ja Pärnus, mis võimaldab töötajatel teha vahepeal tööd teisest linnast, vajadusel ka kolida teise linna püsivalt, ja ei pea seetõttu vahetama töökohta või tööandjat.

Kasutajatoe osakonda on teretulnud kõik IT-st huvitatud inimesed

Fujitsu on sinu jaoks ideaalne töökoht siis, kui oled huvitunud IT-st ning valdad kõnes ja kirjas inglise keelt ning lisaks kas soome, rootsi, norra, taani, läti või leedu keelt. «Valdkonna teadmised tulevad kasuks, aga ei ole vältimatuks eelduseks, sest süsteemid, millega töötajad hakkavad iga päev kokku puutuma, ei ole üldjuhul eraisikutele kättesaadavad,» selgitab Lään. «Olulisem on oma uudishimu ja valmidus õppida midagi uut ja põnevat.»

Töö esimestel nädalatel läbib töötaja esmase väljaõppe ning alustab selleks määratud mentori ehk kogenuma spetsialisti juhendamisel tööle. Vastavalt olukorrale ja vajadusele võib mentoreid olla mitu, sest sageli on töötajad spetsialiseerunud eri valdkondade peale ja nii on võimalik oluliselt lihtsustada ka üldist sisseelamist.

Samuti on töötajatele pakutavate soodustuste nimekiri pikk: tänapäevased töövahendid ja -keskkond, parkimisvõimalus, mobiiltelefoni kasutamise kompenseerimine, tasuta kohv, toetus/kingitus olulisematel tähtpäevadel, spordikompensatsioon, 7-kalendripäevane lisapuhkus, mõistlikkuse piires paindlik tööaeg, kodust töötamise võimalus, ettevõtte ühisüritused (nt kevadine pereüritus Linnanmäki lõbustuspargis Soomes, jõulupeod, majandusaasta avaüritused jne) jms. Lisaks on töötajatel võimalik teenida tulemustasu ning saada preemiaid.

Võrreldes Fujitsut konkureerivate osakondadega, on nende suureks eeliseks see, et klientideks on ettevõtted ja nende töötajad – see tähendab, et suvalised inimesed tänavalt nendega ühendust ei võta. Äriklientidega suhtlemise eeliseks on Lääne sõnul vastastikune lugupidamine ja ühised eesmärgid. «Säilitades õiguse keelduda teenindamast isikuid, kelle suhtlusmaneer või käitumine on meie töötajate tööd häiriv või takistav, kaitseme oma töötajaid,» räägib Lään. «Õnneks tuleb selliseid olukordi ette haruharva ning ka siis leiame sobiva lahenduse.»

Ääretult oluline roll töötajate rahulolus on ka klientide vahetu tagasiside. «Meie spetsialistide poole pöördutakse üldjuhul abipalvega, mille spetsialist saab ise lahendada. Näiteks eelmisel aastal lahendasime keskmiselt 87 protsenti kõigist saabunud kontaktidest,» lisab Lään. Tema sõnul on iga murtud mure väike eduelamus, millele elab kaasa ka rahulolev klient.

Lääne ütlust mööda ei pea tänu valdkonna üldisele järjepidevale arengule muretsema, et töö niipea üksluiseks muutub ning uusi proovikive leidub Fujitsus alati.

Karjääriredel võib olla nii vertikaalne kui ka horisontaalne

Fujitsu spetsialistid pakuvad iga päev klientidele tuge telefoni, e-posti, kiirvestluste ja tööhaldussüsteemi kaudu. Oluliseks töövahendiks on kaughaldussüsteem, mis laseb spetsialistil võtta ühenduse kliendi arvutisse ja teha vajalikud toimingud kliendi juhendamiseks ja võimalike tõrgete lahendamiseks. «Igast kontaktist ja tehtud toimingust jääb tööhaldussüsteemi märge, mis annab ülevaate sellest, mille pärast meie poole kõige sagedamini pöördutakse,» kirjeldab Lään. See aitab paremini ennetada probleemide kordumist ning plaanida täiendavaid vajalikke koolitusi.

Koolitused on Lääne sõnul vajalikud ka selleks, et töötajad suudaksid valdkonnaga sammu pidada ja et toetada neid igapäevases töös. «Ääretult oluline on ka ettevõttes valitsev filosoofia – töövõtete arendamisesse ja protsessidesse saavad panustada kõik. Miski pole kivisse raiutud, kõikide arvamus maksab!» rõhutab Lään.

“Meeskonnajuhtidest on enamik oma karjääri alustanud spetsialistirollist. Spetsialistist juhiks liikudes võtab Lääne arvates inimene kaasa töö eripäradega seotud teadmised ja suudab oma juhitava tiimiga paremini arvestada. Teisalt rikastab väljast otse juhirolli tulev inimene teistsuguse kogemusepagasi ja lähenemisega. «Valdav osa juhtidest on alustanud spetsialistina. See tagab, et juhid ja juhtkond oskavad arvestada töötajate, klientide ja töö eripäraga.»

Tekkis huvi? Vaata meie vabu töökohti SIIN.

Tahaksid midagi küsida või rääkida? Meie HR spetsialist Hanni vastab hea meelega.

Jaga postitust ka teistega!