FUJITSUTULEVIKU TÖÖKOHT

Fujitsu Forum 2018

Fujitsu Forum tõi sel aastal Saksamaale Münchenisse kokku üle 10 000 külastaja üle maailma. 5 peakõnet, 66 sessiooni, 130 ekspert-ettekannet ja üle 300 uute tehnoloogiauuenduste demo. Foorumi peateema oli „Edu läbi koosloome“ ehk kuidas läbi uute digitaalsete lahenduste ja koos partnerite ning klientidega edu saavutada. Kui teil ei olnud võimalik suursündmusele kohale sõita, siis nüüd saate ülevaate peamistest teemadest ja trendidest ning võimaluse järelvaadata videoid valitud esinemistest.

Esimene päev

Tuleviku töökoht

Alustasime Fujitsu foorumit kujutluste ja arutlustega tuleviku töökohast, selle infrastruktuurist ja tehnoloogiatest. Lähtepunktiks võtsime oma klientide soovi pakkuda uute tehnoloogiate abil oma töötajatele neile sobivaimat töö- ja vaba aja tasakaalu. Martin Smithen andis ülevaate sammudest, mida tuleb ettevõttel teha, et võimaldada töötamist kusiganes ja millal iganes.

Kas tööandjad teavad oma töötajate soove?

Viisime läbi uuringu, millesse kaasasime sadu inimesi üle 500 ettevõttest üle Euroopa. 51% ütlesid, et töö- ja vaba aja tasakaal, paindlik tööaeg ja paindlikud protsessid on nende jaoks äärmiselt olulised. Samal ajal võimaldab soovitud paindlikkust kas rahuldaval või kasinal tasemel vaid 35% ettevõtetest.


Uuringust selgus veel, et 82% töötajatest suhtub positiivselt tehisintellekti kaasamisse ja tegemist ei ole sugugi vaid nooremate, millenniumi põlvkonna esindajatega. Eelkõige nähakse tehisintellekti positiivset mõju digitaliseerimise kontekstis. Sellest võib järeldada, et töötajad on muutusteks valmis ning juhtkondadel jääb välja mõelda, kuidas nende äri kontekstis erinevat tüüpi innovatsiooni ellu viia.

Muutuste planeerimise

keskpunktis olgu inimene

Esimese päeva kõrpunktiks olid Fujitsu presidendi Tatsuya Tanaka ja Fujitsu EMEIA juhi Duncan Taiti avakõned, mille põhisõnum oli see, et inimesed tuleb asetada muutuste planeerimise keskpunkti. Digitaliseerimine, transformatsioon ja mistahes muutused ei ole eesmärk iseeneses, vaid vahendid, mis aitavad kaasa inimkeskse strateegia elluviimisele. Avakõnes on juttu veel ka laialdasema koostöö elavnemisest Microsoftiga ja selle loodetavast kasust meie klientidele.

Koosloome – eduka äri võti

Koosloome kontseptsioon on olnud Fujitsu visiooni ja maailmanägemuse keskmes juba mitu aastat. Nüüd on meie nägemuse ja digitaalse ökosüsteemiga end tugevalt sidunud ka Intel, NetApp ja Microsoft ja läbi selle on koosloomest kui teoreetilisest ja hägusest mõistest saanud reaalne, toimiv ja viljakas lähenemine. Kui neli maailma suurimat tehnoloogiaettevõtet töötavad koos ühise visiooni nimel, võib korda saata suuri asju. Juba praegu saame öelda, et meie kliendid võidavad sellest sünergiast märkimisväärselt.

Pilvetehnoloogiad – alus täiesti uuele kliendikogemusele

Pilvetehnoloogiad pole digitaalselt küpsetele ettevõtetele võõrad. Pilveteenuste kasutamisest ja ärimudelitest ning nendega seotud suurematest väljakutsetest andis ülevaate Jason Daniel. Tema nägemuses on pilve võimuses muuta kogu kliendikogemust. Keda vähegi huvitab, millist kasu saab pilvetehnoloogia pakkuda ärikliendile, ei tohiks seda ettekannet vaatamata jätta.

Asjade internetist - asjalikult

Asjade interneti ümber on palju suminat ja ulmelisi visioone. Dr Alex Basin käsitles teemat reaalsetele uuringutele ja arengutele toetudes ja tõi näiteid sellest, kuidas juba täna asjade internet reaalset ärikasu aitab luua. Oma ettekandes rõhutas ta, et on oluline läbi mõelda enda äri kitsaskohad ja kuidas saaks asjade internet nende lahendamisel abiks olla. Basin lubas endale siiski ka ennustaja rolli ja näeb suurt tulevikku asjade interneti ja tehisintellekti koostoimes. Veel mõned aastad tagasi oli innovaatiline see, kes pani erinevad süsteemid omavahel suhtlema ja andmed ühest kohast teise liikuma. Täna on konkurentsiedu saavutamiseks vaja olla veel sammuke teistest ees. Kes saab toimima nii andmete liigutamise kui tehisintellekti, kes neid suudab hetkega analüüsida, saab teha äriotsuseid reaalajas. Ja tänases kiiresti muutuvas ärikekkonnas on see tohutu eelis.

Tark tööstus, targad võimalused ja tark edu

Oleme näinud miljonite ja miljardite investeerimist muljetavaldavatesse tööstushoonetesse ja seadmetesse. Kuid kaugeltki mitte kõik investeeringud ei aita vastata kaasaja väljakutsetele ning ei toeta vajalike andmetega tänapäevast ärianalüüsi. Mis on tegelikult oluline, et tehas oleks nutikas? Õiged andmed, tuleviku vajadusi optimaalselt ennustav planeerimine ja klientide sidustamine – need oleks märksõnad tootjatele, kelle eesmärk on oma äri kasvatada. Vaadake videost tööstusvaldkonna väljakutsete kohta lähemalt. Video sisaldab ka üht kliendilugu, mis annab ülevaate, millised tulemused on olnud ühe paberitehase digitaliseerimisel.

Teine päev

E-riigist globaalses dimensioonis

Üks teise päeva meeldejäävamaid intervjuusid oli Eesti Riigikantselei strateegiabüroo diginõuniku Marten Kaevatsiga, kes rääkis „nähtamatust valitsusest“, asutuste vahelisest infojagamisest ja digitaalsest identiteedist. Eestlaste jaoks on see tavaline, aga foorumi kuulajate jaoks oli vägagi üllatav, et oma tuludeklaratsiooni võib esitada vaid 18 sekundiga. Eesti e-riik ja digitaalsed sammud on midagi, millelt on paljudel teistel riikidel õppida.

Autotööstuse tulevik

Autotööstuses toimuvad tugevaid muutusi ellukutsuvad vibratsioonid. Arvatakse, et sise-põlemismootori viimnepäev võib saabuda juba 12 aasta pärast. Veel täna tunneme me autot kui riistvara, aga liigume pigem auto kui tarkvara suunas. Isesõitev auto toob kaasa laiaulatuslikke muudatusi ka teistes majandusvaldkondades, näiteks kindlustuses, millele autotööstuse arengud küll esmapilgul head ei tõota. Ka autotööstus ise saeb mõnes mõttes oksa, millel istub: kui toodanguks saab olema niivõrd vastupidav ja turvaline asi, siis peab muutuma ka ärimudel. Suure tõenäosusega hakkab see põhinema lisateenustel. Kas oled juba kujutlenud end vaatama Netflixist sarju või tegema oste Amazonist, sel ajal kui oled nö roolis?

Võitlus küberohtudega

Küberohud on teema, millest mööda vaadata ei ole mõistlik. Kahe järgmise aasta jooksul ühendatakse internetti 20 miljardit seadet ja 80% ettevõtete andmetest hakatakse hoidma ja liigutama pilves. Juba täna on küberkuritegude poolt tekitatud kahju sadades miljardites dollarites. See statistika ei ole mõeldud mitte shokeerimiseks, vaid mõtlema panemiseks. John Swanson arutles selle üle, kuidas viia digitaliseerimist läbi samal ajal kiirelt ja efektiivselt, aga ka turvaliselt. Tema põhisõnum oli helge. Kui põhitõdedest kinni pidada ja algusest peale oma strateegias riskidega arvestada, ei ole muretsemiseks põhjust.

Plokiahel on enamat kui krüptoraha

Fujitsu Tehnoloogiadirektor ja tuntud visionäär dr. Joseph Reger rõhutas oma kõnes, et plokiahelast on saanud midagi enamat kui krüptoraha uues finantsmaailmas. Plokiahela kontseptsioon on seotud tohutult paljude teiste võimalustega. Vaata videost hajutatud andmebaaside tõelist potentsiaali.

Kokkuvõtteks

Foorumil osalenud said kahe päeva jooksul tohutu teadmuse ning eestvedajate ja ekspertide inspireeriva energia osaliseks.

Ka teil on võimalik paljude teemade kohta täpsemalt kuulata ning indu ammutada!

Inimesed, koostöö, tehnoloogia, innovatsioon, paindlikkus, agiilsus ja erinevate majandussektorite tulevik – Keda need teemad külmaks ei jäta, saab järelvaadata suurt osa intervjuudest ja avakõnedest