MEIE INIMESEDmessiboks praktikaprogrammis

Fujitsu Estonia praktikaprogramm IT tudengitele - väärt kogemused ja võimalus alustada karjääri

Juba rohkem kui 20 aastat on Fujitsu Estonia igal kevadel kutsunud IT valdkonna tudengeid praktikale, et pakkuda neile sissevaadet tarkvaraettevõtte tegelikku tööelusse ning toetada õppeprotsessi.

Peamiselt osalevad selles TalTech´i ja Tartu Ülikooli üliõpilased, kuid programm ei ole piiratud vaid nendega – oodatud on IT erialade üliõpilased kõigist kõrg- ja kutsekoolidest ning kursustelt.

 

Praktikaprogrammist on ajapikku saanud oluline sündmus meie aastakalendris. Seda nii personaliosakonnale, kes valmistab ette kõik messidel osalemise ning kandidaatide valikuga seotud tegevused, aga ka tarkvaraosakonna erinevatele tiimidele, kes praktikandid enda hoole ala võtavad ning tegelikes projektides tööle rakendavad.

 

Käesoleval, 2022. aasta kevadel olime kohal kolmel live üritusel: Tartu Ülikooli Delta karjääripäev 03. märtsil, TalTech´i Võti Tulevikku 15. märtsil ning samuti TalTech´i korraldatud Praktikakohvik 23. märtsil.

 

Hanni Tomingas, Fujitsu Estonia värbamisspetsialist, räägib järgnevalt oma tööst praktikaprogrammiga.

Mida kujutab endast ettevalmistus karjääripäevadel osalemiseks?

Ettevalmistus puudutab erinevaid aspekte ja kestab ligikaudu kuu aega.

Üks neist on füüsilised messiboksid, millega oleme üritustel väljas. Loomulikult soovime, et meie boks oleks hästi nähtav, silmapaistev ja ka põnev ning kutsuv. Oleme neil üritustel kõrvuti paljude teiste praktikapakkujatega, nii et valik on tegelikult mõlemapoolne – tudeng valib meid ning meie valime omakorda huviliste hulgast need, kes praktikale pääsevad.

 

Bokside kujundus lähtub ühtsest visuaalist, mis on läbiv kõigis suhtluskanalites nagu näiteks programmi koduleht, sotsiaalmeedia postitused ning kirjalik suhtlus kandidaatidega. Ka nende ettevalmistamine nõuab tähelepanu.

Igal aastal vaatame üle ja ajakohastame kogu sisustuse ja materjalid.
Loome selge ja konkreetse sõnumi, millega välja minna. Meie jaoks on see nimelt IT praktika pakkumine.

Kuidas messipäev ise välja näeb?

See algab meie atraktiivse messiboksi ülesseadmisega. Loome mõnusa õhkkonna, kus saame tudengitega suhelda ja vestelda, pakume külastajatele ka vahvaid meeneid ning suupisteid. Boksis on Fujitsu poolt 3-4 inimest – alati on kohal värbaja ja tarkvara osakonna spetsialistid, kes programmi tutvustavad.

 

See on rohkelt suhtlust nõudev päev, aga samas väga rikastav, sest tudengite huvi on suur. Küsimused on asjakohased ja detailsed – seepärast ongi oluline, et meie poolt oleksid väljas  inimesed, kes teevad tegelikku tööd neis tiimides, kuhu praktikante ootame. Tudengid küsivad üsna detailselt kasutatavate tehnoloogiate, keelte ja raamistike kohta. Samuti küsitakse programmi praktiliste detailide kohta.

 

Selle kevade kolmel üritusel külastas meie boksi kokku umbes 250 praktikahuvilist, see on olnud tavapärane arv läbi aastate.

Messipäevadel teeme ka operatiivseid kajastusi ja postitusi sihtgrupile suunatud sotsiaalmeedia kanalitesse.

Milles praktikaprogramm sisuliselt seisneb?

Programm annab võimaluse näha testija ja arendaja tegelikku tööd, sest esimesest päevast peale liitutakse meeskonnaga ja tehakse tööd päris projektis. Selle juurde käib kindlasti meeskonna tugev toetus ja isklik mentor, et kolme kuu jooksul võiks praktikant omandada võimalikult palju oskusi ja teadmisi. Omalt poolt väärtustame praktikandi tööd ja pakume konkurentsivõimelist praktikatasu.

 

Kandideerimine toimub enamasti märtsikuu jooksul. Kandideerimiseks tuleb end registreerida praktikalehel https://www.fujitsu.ee/praktika/#!/miks-fujitsu ja täita väike ankeet, seejärel suunatakse huviline testimiskeskkonda (Toggle´isse) testi tegema. See seisneb etteantud variantidega küsimustele vastamises. Testi läbinutele saadetakse järgmise sammuna kodutöö, mida ei hinnata õige/vale vastuse printsiibil, vaid vaadatakse mõttekäiku ja lähenemist.

 

Sel viisil leitud parimad kandidaadid kutsutakse vestlusele ja kui mõlema poole huvi on jätkuv, tehakse praktikapakkumine. Pakkumine sisaldab alati tasu ning isiklikku mentorit. Kuupäevade osas oleme paindlikud, et võimaldada sobitada kooli ja muude tegevustega.

Tavaliselt võetakse praktikale 4-6 tudengit. Sel aastal ootame praktikale kokku 5 noort kolme erinevasse meeskonda – Dokumentum, avaliku sektori projektid ja ERP ehk majandustarkvara.

Miks Fujitsu praktikaprogrammi läbi viib?

Eesmärk on panna õlg alla noorte tööjõuturule sisenemisele ja pakkuda võimalust osaleda tegelikes arendusprojektides. Nii hoiame koostööd ülikoolidega ja toetame õppeprotsessi läbi praktilise tegevuse. Muuhulgas käivad ka meie spetsialistid ülikoolides loenguid andmas.

 

Samuti aitab praktikaprogramm noorte seas suurendada teadlikkust sellest, mis firma on Fujitsu ja millega me Eestis tegeleme. Kuna meie teenused ei ole suunatud otse jaeklientidele, siis paratamatult ei ole üldine teadlikkus sellisel tasemel, nagu paljude tabijabrändide puhul. Siiski on meie ettevõte Eesti mõistes suur, umbes 400 töötajat.

 

Tudengitel on peale praktikaprogrammi lõppu võimalik soovi korral jätkata tööd Fujitsus kas osalise või täiskoormusega ning selle juures oma õpinguid jätkata. Kõigile praktikantidele on seni tehtud tööpakkumine ja nad on jäänud peale praktika lõppu meil tööle. Usume, et tänapäeval on selline akadeemilise õppe ja praktilise töökogemuse kombineerimine parim moodus aluse panekuks noore tulevasele edukale karjäärile.

Vaata sellest videost, mida räägib meie praktikaprogrammist Hanna, kes 2021. kevadel liitus meiega praktikandina ja jäi peale seda tööle Fujitsu Persona meeskonda. Hanna alustas testija ülesannetes ja äsja liikus ta edasi arendaja rolli.

Uued postitused meie blogis