AVALIK SEKTORFUJITSUPERHi immuniseerimise dokumenteerimise digitaalne lahendus

Fujitsu Eesti arendas PERH-i jaoks immuniseerimise dokumenteerimise digitaalse lahenduse

Koos COVID vaktsineerimise alustamisega 27. detsembril 2020 toimus digimuutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla immuniseerimise dokumenteerimises.

Kasutusele võeti äsja valminud lahendus, mille abil on PERH-il võimalik Eesti tipphaiglale kohaselt dokumenteerida immuniseerimisi, koostada erinevaid immuniseerimisega seotud riiklikke meditsiinidokumente ning edastada neid Tervise Infosüsteemi (TIS).

Seni dokumenteeriti immuniseerimised haigusloos.

Regionaalhaigla töötajate immuniseerimise kohta peeti arvestust exceli tabeliga ning patsientidele väljastati paberil immuniseerimispass.

Uus lahendus võimaldab:

1. Koostada immuniseerimise teatise, mis on TIS-i edastatav digitaalne meditsiinidokument ja milles kajastatakse patsiendile teostatud immuniseerimis(-t)e andmed;

2. Edastada immuniseerimise teatis automaatselt TIS-i;

3. Koostada erinevaid aruandeid, näiteks nakkushaiguste immunoprofülaktika, PERH töötajate aruanded jne;

4. Koostada immuniseerimise tagajärjel tekkinud kõrvaltoimete teatis ja see edastada TIS-i;

5. Koostada  vaktsineerimisest keeldumise teatis ja edastada see TIS-i.

27. detsembril alustas uue lahendusega tööd PERH-i infektsioonikontrolli talitus. Laiem kasutuselevõtt haigla teistes üksustes toimub 2021. aasta alguses.

Sellega jõudis lõpule 2019. aasta teises pooles alanud projekti esimene etapp, mis hõlmab Haigekassa poolt kompenseeritavaid vaktsineerimisi (lahendus suunab kõik arved Haigekassale). Patsiendi jaoks tasuliste vaktsineerimiste osas süsteemi arendus veel jätkub.

Linda Lember, Fujitsu Estonia projektijuht:

Fujitsu on PERH-ile erinevate IT arendustööde partner 2019. aasta keskel läbiviidud hanke tulemusena. Selle konkreetse projekti – immuniseerimise mooduli – jaoks teostasime arendus- ja testimistöid enam kui 4000 tundi. Sellega oli seotud kokku 6 inimest.

Süsteemi käikuandmine oli algselt planeeritud 2021. aasta algusesse. See tuli aga seoses COVID-i vaktsiini oodatava saabumisega mõned nädalad varasemaks tuua, et olla valmis esimeste vaktsineerimiste registreerimiseks.

Koostöö arenduspartnerite ja PERH-i vahel sujus hästi. Live’i minek oli pingeline, aga õnnestus edukalt – süsteem töötas suuremate tõrgeteta esimesest COVID-i vaktsineerimise päevast alates.

Fujitsus oleme pikalt teinud koostööd tervishoiusüsteemiga. Meile teadaolevalt on tegemist esimese meditsiini infosüsteemiga Eestis, mis edastab vaktsineerimiste andmeid üleriigilisse Tervise Infosüsteemi.

Üks olulisemaid ärilisi kasusid PERH-i jaoks on võimalus jälgida oma ligi 4000 töötaja vaktsineerimisi, nende kehtivusi ja planeerida kordusvaktsineerimisi vastavalt vajadusele. See  lahendus valmis ülimalt õigel ajal ning aitab kaasa haiglatöötajate tervise kaitsmisele.

Uued postitused meie blogis