DIGITALISEERIMINEFUJITSUEesti.ee posraali vaade

Eesti.ee: riigi ja ettevõtjate vahelise digitaalse suhtluse portaal sai uue näo ja sisu

Kümme aastat kasutusel olnud Ettevõtjaportaal, nn. “roheline” portaal läks 2022. aasta detsembris ajalukku. Käiku anti uuenenud infovärav, mis on Eesti riigiportaali eesti.ee osa.

 

See on koht, kust ettevõtja leiab ettevõtlusega seoses kogu vajaliku info ning teenused alates ettevõtte loomisest, rahastamisest, maksudest, töötajate palkamisest ja aruandlusest kuni ettevõtte lõpetamiseni. Projekt osutus nii edukaks, et Riigi Infosüsteemi Amet valis selle oma “2022. aasta teoks”.

Fujitsu tarkvarameeskond oli üks mitmest partnerist, kes selle ümbersünni aitasid teoks teha.

Järgnevast loost saad teada, mida täpsemalt tehti ning kuidas projektis osalenud ise seda tööd näevad.

Mis ettevõtjaportaalis muutus?

Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel algas projekt 2021. aasta oktoobris. Lähteülesanne oli vana portaal sulgeda ja asendada uuega, kuhu kogu senine funktsionaalsus üle viia. Selle käigus tuli keskkonnas teha hulgaliselt parendusi.

 

Esiteks vahetati välja vana keskkonna platvorm, mis oli moraalselt ja tehnoloogiliselt vananenud. Selle väljavahetamine tähendas, et suurenes kiirus, töökindlus ja turvalisus. Samuti loodi sellega tehnoloogilised eeldused keskkonna edasiseks arendamiseks ja mikroteenuste arhitektuuri kasutuselevõtuks.

 

Teine oluline muutus on kasutusmugavuse paranemine. Eelmise, “rohelise” portaali ehitamise ajal üle kümne aasta tagasi ei olnud nutitelefonid veel nii laialt levinud ja keskkond ei olnud disainitud nutiseadmest kasutamiseks. Uues keskkonnas on sellele rõhku pööratud ja mugavus oluliselt paranenud.

 

Kolmandaks muutus disain visuaalselt soliidsemaks, rohelise värvi asemel võeti kasutusele sinine värvigamma.

Oluline on ka asjaolu, et uus keskkond vastab vaegnägijate vajadustele.

 

RIA sõnul on tähtis, et portaali uuendamise käigus viidi sinna üle kõik senised teenused. Veelgi enam aga eristab seda senisest uus lähenemine – leht ei ole enam pelgalt linkide kogu, mis viitavad teistesse süsteemidesse. Ettevõtjaportaali sisse logimisel avaneb kasutajale täiesti uus töölaud, kuhu koondatakse infot e-äriregistrist ja tuletatakse meelde kohustusi ning juhendatakse aruannete esitamise osas.

Edu tõi professionaalne tiim ja hea koostöö

Ettevõtjaportaali uuendamise juures töötas Fujitsu poolt 6 inimest ning kokku oli erinevate partnerite kaudu sellega haaratud 13 inimest.

Siin on kahe osaleja tagasivaade.

 

Margus Malva, Fujitsu projektijuht:

“Kaasasime sellesse projekti mitmeid partnereid teistest tarkvaraettevõtetest, kellega koos tegutsesime ühtse meeskonnana ja ühtse eesmärgi nimel. Töö käis sprintidega, agiilselt.

Suurepärane kogemus oli töötada koos tugevate professionaalidega nii arenduspartnerite kui ka tellija poolelt. Projektijuhina oli see mulle suur rõõm. Nende inimestega töötaks edaspidi koos iga kell! Võibolla selle hea meekonnavaimu tõttu pälvis projekt ka RIA Aasta teo tiitli.”

 

Eva Harak, Fujitsu ärianalüütik:

“Minu töö oli seotud ettevõtjaportaali kahe uue komponendi – ettevõtja töölaua ja andmekaardi arendamisega.

Tänu uutele töölaudadele, kus andmed on erinevatest süsteemidest kokku kogutud, on ettevõtjal nüüd parem pilt selle kohta, kuidas riik teda näeb:

  • milliseid võimalusi riik tema ettevõttele pakub;
  • milliseid kohustusi riigi ees täita tuleb.

Minu arvates on see portaalis uus tase, sest kasutajat ei suunata ainult välistesse süsteemidesse, vaid luuakse väärtus vajalike andmetele näol ka portaalis endas. See on väga õige suund, mida RIA  soovib ka jätkata.

Tegelikult oli suur rõõm teha koostööd targa tellijaga, kes andis selge suuna ning toetas igati selle realiseerimist. Olen tänulik, et sain oma panuse anda nii väärikas projektis.”

Uue portaali avaldamisega ei ole tööd lõppenud

RIA plaan on eesti.ee portaaliga tööd jätkata. Lähituleviks muutub ettevõtjaportaali töölaud veel personaliseeritumaks ja hakkab andma infot ettevõtte põhiselt.

Just konkreetsest kasutajast lähtuva teabe esitamine lisab portaalile uut väärtust, suunates teda parajasti oluliste tegevuse juurde. Infot hakatakse pakkuma ka ettevõtte tegevusvaldkonnast lähtuvalt.

Uued postitused meie blogis