DIGITALISEERIMINEFUJITSUco-creation illustratsioon

Inimkeskne strateegiline disain kui tuleviku kujundamise tööriist

Ettevõtete ja ühiskonna ees seisvaid keerulisi, kiiresti muutuvaid väljakutseid saab praegu edukalt lahendada ainult siis, kui iga lahenduse juures asetada fookusesse inimkeskne strateegiline disain. Fujitsus on selle jaoks kasutusel spetsiifiline töötubade metoodika. 

 

Järgnevas loos räägib Politecnico di Milano disainiosakonna dotsent ja POLI.design´i Experience Design Academy koordinaator Venanzio Arquilla strateegilise disaini rollist äris ning Fujitsu meetodi võimalustest.

 

Fujitsu on ligi kümne aasta jooksul välja arendanud ja nii Jaapanis kui mujal maailmas oma klientidega edukalt läbi viinud arvukalt koos-loomise töötubasid (Co-creation/ co-design workshops). Nendes kasutatav metoodika põhineb sajandipikkuse ajalooga disainmõtlemise põhimõtetel, mille alustala on keskendumine inimesele – mistahes teenuse või toote kasutajale. Sellest ka töötubade nimetus HXD ehk Human Centric Experience Design.

 

HXD metoodika edasiarendamiseks sõlmis Fujitsu 2020. aastal partnerluslepingu tunnustatud Itaalia ülikooli Politecnico di Milano juures tegutseva POLI.design‘i Experience Design Academy‘ga.

Lahendused ärilistele väljakutsetele läbi disaini

Nüüd, kui maailm astub uude ebakindluse ajastusse, on ettevõtetel olulisem kui kunagi varem tegeleda põhiprobleemidega, nagu ärimudelite uuesti leiutamine, kiiruse ja paindlikkuse suurendamine ning tõelise kliendikesksuse tagamine kogu organisatsioonis.

 

Veelgi enam, kuna äritegevuse keerukus kasvab eksponentsiaalselt ja konkurentsivõimet toetab üha enam kiiresti muutuv digitehnoloogia, on organisatsioonidel üha raskem leida teed tõelist väärtust loovate innovaatiliste lahenduste juurde. Seetõttu tuleb probleemide käsitlemiseks võtta kasutusele radikaalselt uued viisid.

 

Nii arvab Venanzio Arquilla, maineka Itaalia ülikooli Politecnico di Milano disainiosakonna dotsent ja POLI.design´i kogemuste disaini akadeemia (Experience Design Academy) koordinaator. POLI.design on ühenduslüli ülikooli ning ärimaailma, kutseorganisatsioonide ja paljude teiste institutsioonide vahel.

 

Arquilla pooldab strateegilist disaini  – “disain-mõtlemise” ja “disain-tegemise” segu. See lähenemine kasutab mittelineaarset, koostööl põhinevat, disainist juhinduvat protsessi äriprobleemide määratlemiseks ja lahendamiseks, eesmärgiga edendada innovatsiooni, paremini teenindada kliente ja luua nii ettevõtetele kui ka ühiskonnale lisaväärtust.

 

Seda metoodikat kasutavad praegu paljud maailma suurimad ja edukaimad organisatsioonid, nagu näiteks Toyota, PepsiCo, Bank of America, Apple ja Microsoft.

 

Arquilla näeb, et sellistes organisatsioonides rakendatakse disaini põhimõtteid hoopis teistsugusel moel. See on muutunud äritegevuse funktsioonist “oluliseks strateegilise võimenduse vahendiks”, kuna üha enam mõistetakse, millist väärtust võib disain pakkuda peaaegu igas valdkonnas, kui seda tõhusalt rakendada.

“Muutunud on disaini eesmärk. Varem oli disain tavaliselt seotud tootega. Tänapäeval on disainist saanud läbiv distsipliin, mis võib hõlmata kõiki valdkondi, kui kasutaja asetada oma mõtlemise keskmesse ja anda väärtust sotsiaalsetele elementidele.”

Disain loob teed ka uutele võimalikele ärimudelitele. See ei piirdu enam mõne osakonnaga – see on mõtteviis, mida saab integreerida kogu organisatsiooni.

Kasutajapõhine disain uute ärimudelite, toodete ja teenuste loomiseks

Näide autotööstusest: ajalooliselt on autotööstuse peamine väljakutse olnud auto arendamine, sest inimesed on olnud huvitatud uute autode ostmisest. Kuid tänapäeval otsivad needsamad inimesed uusi liikumisviise. Seega peab autotootja nüüd arendama oma ärimudelit, liikudes autode müügilt liikuvusteenuste müügile.

 

See on pannud paljud selle tööstusharu esindajad kaaluma, kuidas laiendada oma ärimudeleid, minnes üle toodete tarnimiselt teenuste osutamisele, kuidas luua eri liiki sõidukeid. Kõik see on tingitud vajadusest tõeliselt kliendikeskse lähenemise järele.

“Praegune suur muutus seisneb selles, et kasutajad on aina rohkem protsessi kaasatud. Ainult disain suudab neid hoiakuid “lugeda” ja tõlkida avaneva võimaluse uueks ärivõimekuseks.”

Tehnoloogia humaniseerimine on viis, kuidas tänapäeval turul edu saavutada

Arquilla väidab, et digitehnoloogia puhul on hea disain veelgi olulisem, eriti seoses nutikate digitaalselt täiustatud objektide levikuga. “Kasutajate, toodete ja teenuste vaheline suhe on arenemas olukorrast, kus kasutaja tavaliselt kontrollis objekti – mõelgem näiteks teleri puldile – olukorrani, kus nutiteler saab aru, mida kasutaja tahab, ja suudab temaga suhelda,” ütleb ta. “Nüüd on vaja mitte ainult masinat juhtida, vaid pidada sellega teisel viisil dialoogi.”

 

Tehnoloogia peab seega lahendama selliseid probleeme senisest avatumalt. “Tänapäeval on vaja segada disaini ja tehnoloogiat. Sest järgmine väljakutse võib olla see, et toote või teenuse tehnoloogiline osa muutub (lihtsasti kopeeritavaks) kaubaks ja kasutajakogemus saab selle kõige olulisemaks osaks.”

 

Näitena pöördub ta taas autotööstuse poole ja selle juurde, kuidas tootjad loovad sõidukeid, mis kohanduvad intuitiivselt juhile sobivaks. “Kui te tänapäeval sõidate näiteks Teslaga, siis see tunneb teid ära. Tunneb ära teie stiili ja kohandab elektrilised mootorisüsteemid teie vajaduste ja välise situatsiooni järgi. Te ei pea sellele mõtlema, vaid lihtsalt vestluslikult suhtlema.”

Fujitsu ja POLI.design´i partnerlus HXD täiustamiseks

Fujitsu on globaalse digitransformatsiooni ettevõttena juba kaua tunnustanud strateegilise disaini rolli silmapaistvate tehnoloogiaprojektide edukal elluviimisel ja kasutajakogemuste loomisel.

 

Seda fookust tugevdati 2020. aasta keskel, kui Fujitsu sõlmis uue partnerluskokkuleppe POLI.design‘i Experience Design Academy‘ga. Partnerluse eesmärgiks on viia disainialaseid teadmisi Fujitsu kõigile tasanditele – mitte ainult inseneride ja arendajate, vaid ka klienditeeninduse, raamatupidamise ja muude meeskondade juurde. Väljakutse on viia disainimetoodika arusaadavalt ja sidusalt kõigi inimesteni organisatsioonis.

 

Koos POLI.design´iga loodud strateegilise disainikoolituse õppekava laiendab Fujitsu oma digitaalsele transformatsioonile keskenduva metoodika mõju. Human Centric Design Experience (HXD) inimkeskse koosloomise töötoad on neis osalenud klientidelt saanud väga palju kiitust, seda nii füüsiliste kui hiljuti lisandunud virtuaalsete töötubade osas.

 

Koostöö POLI.design´iga hõlmab ka ühiseid uuringuid selle kohta, kuidas Fujitsu HXD-d saab veelgi tõhusamalt rakendada nii äri- kui ka sotsiaalses keskkonnas.

 

Venanzio Arquilla usub, et kahe organisatsiooni märkimisväärse, üksteist täiendava oskusteabe ühendamine annab väärtust paljudele klientidele ja partneritele, võimaldades parimaid disainipõhimõtteid rakendada kõigis tegevustes ja eelkõige keerukate digitransformatsiooni projektide elluviimisel.

Disainimõtlemise laiendamine kogu organisatsioonile

“Oleme juba näinud, et Fujitsu HXD metoodikat ei kasuta mitte ainult disainerid, vaid terved organisatsioonid,” ütleb ta. “See ongi kõige huvitavam väljakutse: kuidas anda disainimetoodika arusaadavalt ja ühtselt edasi kõigile inimestele organisatsioonis. Kui te tahate tänapäeval tõesti olla edukas, peate rakendama laiemat disainiharidust.”

 

Arquilla tunnustab Fujitsu HXD metoodikat. See ühendab erinevaid vaatenurki – kliente, Fujitsu eksperte ja ettevõtte partnerite ökosüsteemi nii äri- kui akadeemilises ringkonnas.  See võimaldab keskenduda klientide väljakutsetele ja töötada kiiresti reaalsete, rakendatavate tulemuste suunas, selle asemel, et püüda traditsioonilisel meetodil sobitada tooteid või eelnevalt kavandatud lahendusi etteseatud nõuete järgi.

 

Ta näeb Fujitsu HXD-s suurt potentsiaali, sest see on väga inimkeskne, võimaldades osalejatel mõista ja käsitleda kasutajate vajadusi juba varajases etapis ning seega viia ellu suure mõjuga muutusi.

 

“Me tahame sellist koostööl põhinevat töötoa lähenemisviisi veelgi strateegilisemal viisil edasi arendada,” ütleb ta. “Me mitte ainult ei kuula kasutajaid, vaid võimaldame neil ennetavalt välja pakkuda välja suundi, mis võivad olla ootamatud. Nii saab liikuda järk-järguliste muutuste juurest radikaalsete uuenduste juurde.

 

Tänapäeva üha keerulisemaks muutuval digitaalsel maastikul on see kõige tõhusam viis tagada, et innovatsioonimeeskonnad ei keskenduks ainult tehnoloogiale, vaid pakuksid tõelist väärtust kõigile seotud osapooltele. “Selline strateegiline koostöö tagab, et Fujitsust saab partner mitte ainult tehnoloogia mõttes, vaid ka selles, kuidas seda tehnoloogiat inimeste vajaduste rahuldamiseks parimal viisil kasutatakse.”

Kas inimkeskne strateegiline disain võiks aidata ka Sinu väljakutsete lahendamisel?

Co-design töötubasid korraldame sama metoodikaga ka Eestis.

Peaksite seda oma ettevõttes või organisatsioonis kaaluma, kui:

  • kogete ärilisi väljakutseid, mis võiksid olla lahendatavad tehnoloogia abil;
  • soovite luua lahendust, mis keskendub kasutajate jaoks kõige tähtsamatele asjaoludele;
  • kui soovite, et Fujitsu teeks innovatsiooni koos teiega.

 

 

Loo aluseks on Fujitsu Co-creation teemalehtedel avaldatud artiklid Designing the future of business ja Extending design thinking to the wider organization

Venanzio Arquilla

Venanzio Arquilla, Politecnico di Milano disainiosakonna dotsent ja POLI.design´i Experience Design Academy koordinaator

Disainer Venanzio Arquilla tegeleb disainiinnovatsiooni, disainipoliitika ja teenusedisainiga Ta juhib tegevusuuringute projekte koos ettevõtete ja erialaorganisatsioonidega Itaalias ja mujal maailmas. Politecnico di Milano jaoks on ta alates 2001. aastast õpetanud erinevaid disaini kursusi. Ta on UX-disaini kursuse direktor, teenusedisaini magistriõppe projektijuht, strateegilise disaini magistriõppe juht (konsortsiumis POLI.design) ja SNIDi digitaalstrateegia magistriõppe õppejõud. Ta on õpetanud erinevates riiklikes ja rahvusvahelistes asutustes, sealhulgas: SENAI, Domus Academy, Scuola Politecnica di Design, UNISINOS Porto Alegre, Valparaiso Ülikooli Tšiilis. Ta on osalenud arvukatel rahvusvahelistel konverentsidel ning on üle 130 teadusartikli autor või kaasautor.

Veel samal teemal:

Mida kujutab co-creation töötuba ja kuidas see aitab ärilisi väljakutseid lahendada?(Fujitsu co-creation töötubade läbiviija Ly Palangu intervjuu Äripäeva konverentsil “Coaching 2020: Elluviimine”)

Disainmõtlemisest, co-creation meetodist, protsessidisainist ja kasutajakesksest teenusest (ÄP Raadio saade sarjas “Digipööre kaubanduses ja tööstuses” 16.02.2023) 

Uued postitused meie blogis