Kaasaegne ERP

Andmete vaba liikumise võimaldaja, tehnoloogiate kokkupuutepunkt, ning koht, kus “elab tõde”

Sobiv ERP, kompetentne partner ja kvaliteetne juurutus annavad Sinu ärile vastupidavuse ja paindlikkuse, et edukalt tegutseda muutlikes oludes

Kaasaegse ERP süsteemi kaudu on Sul alati saadaval kvaliteetsed reaalaja-andmed efektiivsete ja kasumlike juhtimisotsuste tegemiseks üha napimate ressursside – energia, tooraine, tööjõu – kasutamise osas.

Vananenud või üldse puuduv ERP süsteem tähendab piltlikult, et sõidad pimedas ilma tuledeta!

 • Kas tead täpselt, milline projekt on kasumlik ja milline mitte, ning kuidas järgmisi pakkumisi hinnastada?
 • Kas töötajad kulutavad aega andmete otsimisele ja sisestamisele?
 • Kas teete käsitsi tegevusi, mida on võimalik kasumlikult automatiseerida?
 • Kas tead, millises protsessis raisatakse ressursse, kus on kokkuhoiu kohad?
 • Kas Sul on usaldusväärne alus prognooside tegemiseks?
 • Kas Sul on käepärast ülevaade lepingutest, tarnekohtustustest ja tähtaegadest?
 • Kas tead, kui suure osa oma tootmispotentsiaalist tegelikult ära kasutad?
 • Kas Sul on projektide planeerimiseks olemas täpne info ressurssidest: toormaterjalid, tootmisvõimsused, tööjõud?

Kaasaegne ERP on keskne juhtimise töövahend

See aitab koondada ja targalt kasutusele võtta kõik andmed, mis erinevates töölõikudes tekivad. ERPis hallatavad äriprotsessid kajastuvad koheselt ka finantspoolel, mis võimaldab äriotsuseid teha reaalaja andmetele tuginedes.

Sobiva ERPi abil on Sul:

Ülevaade oma äri ressurssidest

Millised tootmisvõimsused, materjalid, tööjõud ja raha on ettevõtte käsutuses.

Ülevaade kohustustest

Jooksvate ja eelseisvate tellimuste mahud ja ajastus, tulevased finantskohustused ja nende katmiseks vajalikud rahavood.

Võimas vahend info liikumise juhtimiseks

IT/OT-süsteemide kese, mis paneb paika osakondade efektiivse suhtluse ja infovahetuse protsessid ning tagab juhtkonnale reaalaja andmed otsuste tegemiseks.

Tõhusat ajakasutust toetav süsteem

Protsesside automatiseerimise kaudu väheneb käsitöö ja kaovad dubleerivad, aega raiskavad tegevused.

Alus prognooside tegemiseks

Kogutud ja süstematiseeritud andmed võimaldavad mõista oma äri trende, näha protsessides toimuvaid arenguid ja ennustada klientide ostukäitumist, et saaksid teha proaktiivseid, andmetel põhinevaid otsuseid.

Võimalik liikuda pilve

Pilve- ja hübriid-IT lahenduste kasutamine annab skaleeritavuse ja kõrge turvalisuse Sinu äri puudutavate andmete käsitlemisel.

Millega riskid, kui ettevõttes puudub tänapäevane ERP?

Ingrid-Joost-cropped-700x700-002-1

Ingrid Joost

Fujitsu Estonia digitransformatsiooni valdkonna juht

Vananenud ERP ei ole ettevõttele pelgalt ebamugavus, mida õigustavad madalad kulud ja mida kompenseerib töötajate käsitöö. See on reaalne äririsk.

Vananenud ERP on ärile otseseks ohuks mitmel moel:

Uuem riistvara ei suuda suhelda vana ERPiga

Võib tekkida olukord, kus teie uus riistvara ja selle operatsioonisüsteem ei toeta 10 – 15 – 20 aastat vana ERPi. See tähendab, et ühel päeval ettevõtte infosüsteem enam ei tööta. Ei ole ülevaadet protsessidest, ei saa tellimusi vastu võtta, arveid teha jne. Kõike seda tuleb teha käsitsi, mis aeglustab või halvab toimimise täielikult.

Iga muudatus ohustab kogu süsteemi

Pole võimalik kasutada uuemaid low-code lahendusi või teiste partnerite poolt valmistehtud äppe. Ka väikesed muudatused tuleb tellida eriarendusena ja maksta juurde nö. vana asja lappimise eest. On väga suur risk, et iga järgmine eriarendus läheb konflikti mõne eelmisega ja halvab kogu süsteemi töö.

Tootmises tekkivate andmete kaotus

Tootmises kasutatavad seadmed on sageli uuemad kui teie ERP ja neid ei ole võimlik vana ERPiga liidestada. Tootmisest kogutakse sisendit manuaalselt, selle käigus võivad tekkida vead ja suur osa andmetest läheb kaotsi. Nii jätate end ilma väärtuslikust infost, mis aitaks pakkumisi täpsemalt hinnastada või põhjendatud mõõdikuid seada.

Küberturvalisus

Igal tarkvaral on tootja poolt määratud mõistlik eluiga, mille jooksul seda toetatakse, parandatakse vigu ja tagatakse turvalisus. Kui see periood on läbi, ei võta tarkvara tootja enam kohustust uute turvariskidega sammu pidada. Nii olete rünnakute suhtes vähem kaitstud.

Aegunud, ebaefektiivsete protsesside järgimine

Tõenäoliselt järgite tänaseni seda rutiini, mis oli hea teie ERPi juurutamise ajal kümnendite eest, sest protsessid on kirjeldatud tollase parima teadmise kohaselt. Kas see vastab praegusele ärile, praegustele oludele ja võimalustele? Võibolla olete automatiseerinud nüüdseks tarbetuid tegevusi?

Kui oled oma praegust ERPi uuendamas või alles otsid teile sobivat süsteemi, siis tutvustame Sulle Microsoft Dynamics 365 Business Centralit!

Allikas: https://dynamics.microsoft.com/en-us/business-central

MS D365 Business Centraliga kontrollid äriprotsesse:

Raamatupidamine

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

Ostujuhtimine

 • Ostupakkumised, lepingud, tellimused ja arved
 • Ostutagastused
 • E-arvete käsitlemine (Omniva/Fitek/Telema)
 • Arvete digitaliseerimine (OCR)
 • Ostuarvete kinnitusringid
 • Ostuinimeste defineerimine
 • Pakendiaktsiisi arvestuseks andmete koondamine

Finantsjuhtimine

 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Eelarvestamine
 • Kulude periodiseerimine
 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved
 • Konsolideerimine

Ladu ja varude haldus

 • Varude planeerimine
 • Komplekteerimine
 • Riiulite haldus
 • Inventuur
 • Kaupade analüüsid
 • Virtuaalsed laod
 • Asenduskaubad
 • Kaupade andmebaas ja ristviited
 • Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad

Ärianalüüs

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogia (Kimball)
 • Kliendipõhised aruanded
 • Lihtne liidestus teiste analüüsi tööriistadega

Tootmine

 • Tootmise prognoosimine
 • Tootmise planeerimine (sh. visuaalne planeerimine)
 • Ressursside ja materjalide planeerimine
 • Tootmistellimused
 • Tootmiskomplektid, retsetid, versioonid
 • Marsruudid, töökeskused, masinakeskused

Projektijuhtimine

 • Projekti eelarvestamine
 • Ressursside planeerimine
 • Tööde registreerimine
 • WIP arvestus

Müük ja teenindus

 • Müügipakkumised, hinnakirjad, tellimused ja arved
 • Ettemaksuarved
 • Tagastused
 • Klientide ja dokumentide haldus otse Outlookist
 • Alternatiivsed lähetusaadressid
 • Hoolduspakkumised, -lepingud, -tellimused ja -arved
 • Hooldusülesanded, hooldustahvel
 • Perioodiline hooldus
 • Hooldusüksused ja asendusseadmed

Kuidas toimub MS D365 Business Centrali kasutuselevõtt?

MS Dynamics 365 Business Central on standardiseeritud tarkvara, mille kasutuselevõtt ei piirdu siiski vaid konto avamisega. Tarkvara nõuab alati seadistamist ja kohandamist teie ettevõtte jaoks. Sageli on vajalikud ka arendused või partnerite äppide lisamine. See on protsess, mis võtab aega paarist kuust kuni aastani, keskmiselt 6-8 kuud.

Juurutusprojekti õnnestumine nõuab tihedat koostööd juurutuspartneri ja kliendi võtmeisikute, eriti peakasutaja vahel. Juba juurutust planeerides peab arvestame nende inimeste ajalise panusega lähteinfo jagamisel, nõuete ja vajaduste kirjeldamisel ning loodava lahenduse testimisel.

Samuti on vajalik jagada infot kliendi organisatsioonis, et kõik ERPiga seaotud inimesed oleksid informeeritud ja kaasatud. See eeldab juhtkonna ja omanike selget toetust.

timeline_pre_loader

1. Ettevalmistus

 • Vajaduste analüüsimine, protsesside kaardistamine, as-is vs. to-be kõrvutamine
 • Lahenduse kavandamine

2. Teostus

 • Tarkvara seadistused ja vajadusel arendused
 • Valminud osade jooksev testimine
 • Andmete import uude süsteemi
 • Global test – kogu süsteemi testimine

3. Kasutuse algus

 • Kasutajate koolitus
 • Go live – süsteem viiakse arenduskeskkonnast töökeskkonda

Mida kliendid ütlevad?

Kasulikud artiklid meie blogis

Kas MS D365 Business Central aitab lahendada Sinu äri väljakutseid?

 

Meie äritarkvara spetsialistid kuulavad ära Sinu ettevõtte eesmärgid ja annavad nõu optimaalseima lahenduse leidmiseks, mis toetab äri arengut.

Esmane konsultatsioon on tasuta ja ei kohusta millekski.

Jäta lihtsalt oma kontaktid ning me võtame Sinuga ühendust!


  Iveri Marukašvili
  ERP projektijuht
  iveri.marukasvili@fujitsu.com
  +372 5770 5338