Automatiseeritud protsessid ja ressursside parem kasutamine majandustarkvaraga MS Dynamics 365 Business Central

Kas teete ikka veel käsitsi tegevusi, mida saab automatiseerida?
Kas tead, kuhu kulub ettevõtte raha? Või kui suur on saamata jäänud tulu?
Kas töötajate ajakasutus võiks olla parem?
Kas Sul on täpne ülevaade oma äri ressurssidest nagu raha, toormaterjalid, tootmisvõimsused, tööjõud?
Kas sul on vajalik info, et teha prognoose?
Kas Sul on ülevaade müügilepingutest, tarnekohtustustest ja tähtaegadest?
Kas mõistad oma klientide käitumist?

Kui mõni neist punktidest valmistab Sulle peavalu, siis loe edasi!

MS Dynamics 365 Business Central'iga on Sul:

Ülevaade oma äri ressursside seisust.
Millised tootmisvõimsused, materjalid, tööjõud ja raha on ettevõtte käsutuses.

 

Ülevaade kohustustest, et saaksid neid kõrvutada ressurssidega.
Nii saad hoolitseda, et tootmisvõimsusi oleks tellimuste täitmisteks piisavalt, et mõni toode või komponent ei seisaks laos liiga kaua, et materjale tellitaks juurde enne, kui need lõppevad.

 

Võimas vahend info liikumise juhtimiseks ettevõttes.
See tagab, et erinevad osakonnad suhtleksid efektiivselt ja kasutaksid just seda osa andmetest, mida nad vajavad. Äriprotsesside info on hallatud ühes terviksüsteemis ja ei ole killustatud eri kohtde vahel.

majandustarkvaraga reaalajas ülevaade ona ärist

MS Dynamics 365 Business Central'iga on Sul:

Ülevaade oma äri ressursside seisust: millised tootmisvõimsused, materjalid, tööjõud ja raha on ettevõtte käsutuses.

 

Ülevaade kohustustest, et saaksid neid kõrvutada ressurssidega. Nii saad hoolitseda, et tootmisvõimsusi oleks tellimuste täitmisteks piisavalt, et mõni toode või komponent ei seisaks laos liiga kaua, et materjale tellitaks juurde enne, kui need lõppevad.

 

Võimas vahend info liikumise juhtimiseks ettevõttes. See tagab, et erinevad osakonnad suhtleksid efektiivselt ja kasutaksid just seda osa andmetest, mida nad vajavad. Äriprotsesside info on hallatud ühes terviksüsteemis ja ei ole killustatud eri kohtde vahel.
majandustarkvaraga reaalajas ülevaade ona ärist
Tõhusat ajakasutust toetav süsteem. See võimaldab protsessid automatiseerida, vältida käsitööd ja jätta ära dubleerivad tegevused, mis tekitavad asjatut ajakulu.

Vahend kliendikäitumise analüüsimiseks. Sinu käsutuses on tõene andmestik klientide ostude ja eelistuste kohta.

Võimalik teha prognoose, mille alusel õigeaegselt tehtud otsused hoiavad ära “tulekahjude kustutamise”.

Protsesside automatiseerimiseks ja
ressursside paremaks kasutamiseks

Tõhusat ajakasutust toetav süsteem.
See võimaldab protsessid automatiseerida, vältida käsitööd ja jätta ära dubleerivad tegevused, mis tekitavad asjatut ajakulu.

 

Vahend kliendikäitumise analüüsimiseks.
Sinu käsutuses on tõene andmestik klientide ostude ja eelistuste kohta.

 

Võimalik teha prognoose.
Nende alusel õigeaegselt tehtud otsused hoiavad ära “tulekahjude kustutamise” vajaduse.

Protsesside automatiseerimiseks ja
ressursside paremaks kasutamiseks

MS Dynamics 365 Business Central’iga

juhid ja kontrollid täpselt oma äriprotsesse

Raamatupidamine

» Rahavoogude prognoos
» SEPA pangaliidesed
» Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
» Sularaha haldus
» Pangakontode haldus
» Põhivarad
» Põhivarade asukohad ja vastutajad
» Põhivara kindlustus ja hooldus

Finantsjuhtimine

» Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
» Eelarvestamine
» Kulude periodiseerimine
» Seadistatavad analüütilised tunnused
» Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
» Intrastat aruanne
» Käibemaksu deklaratsioon
» VIES (VD) aruandlus
» Viivisarved
» Konsolideerimine

Ärianalüüs

» Valmis PowerBI aruanded
» Valmis andmelaolahendus
» Otsuste toetamise metodoloogia (Kimball)
» Kliendipõhised aruanded

Varude haldus

» Varude planeerimine
» Komplekteerimine
» Riiulite haldus
» Inventuur
» Kaupade analüüsid
» Virtuaalsed laod
» Asenduskaubad
» Kaupade andmebaas ja ristviited
» Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad

Ostujuhtimine

» Ostupakkumised, lepingud, tellimused ja arved
» Ostutagastused
» E-arvete käsitlemine (Omniva/Fitek/Telema)
» Arvete digitaliseerimine (OCR)
» Ostuarvete kinnitusringid
» Ostuinimeste defineerimine
» Pakendiaktsiisi arvestuseks andmete koondamine

Tootmine

» Tootmise prognoosimine
» Tootmise planeerimine (sh. visuaalne planeerimine)
» Ressursside ja materjalide planeerimine
» Tootmistellimused
» Tootmiskomplektid, retsetid, versioonid
» Marsruudid, töökeskused, masinakeskused

Teenindus ja müük

Müügijuhtimine
» Müügipakkumised, hinnakirjad, tellimused ja arved
» Ettemaksuarved
» Müügitagastused
» Klientide ja dokumentide haldus otse Outlookist
» Alternatiivsed lähetusaadressid
» Müügiinimeste defineerimine

Teenindus ja hooldus
» Hoolduspakkumised, -lepingud, -tellimused ja -arved
» Hooldusülesanded, hooldustahvel
» Perioodiline hooldus
» Hooldusüksused ja asendusseadmed

Palk ja personal

» Personali- ja palgaarvestus
» Tööajagraafikud
» Töötaja- ja juhiportaal
» Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
» Tööohutus ja töötervishoid
» Haigekassa ja TÖR infovahetus
» Riiklikud ja sisemised aruanded

Projektijuhtimine

» Projekti eelarvestamine
» Ressursside planeerimine
» Tööde registreerimine
» WIP arvestus

Kuidas käib Business Centrali kasutuselevõtt?

MS Dynamics 365 Business Central on standardiseeritud tarkvara, mille kasutuselevõtt ei piirdu siiski vaid konto avamisega. Tarkvara nõuab seadistamist ja kohandamist teie ettevõtte jaoks. See on protsess, mis võtab aega paarist kuust kuni aastani, keskmiselt 6 kuud.

Juurutuse maht algab tavaliselt 200 töötunnist. See sisaldab projektijuhi, konsultandi ning vajadusel arendaja panust. Suured juurutused võivad ulatuda mitme tuhande tunnini.

Majandustarkvara kasutuselevõttu tuleb käsitleda mitte kui ühekordset kulu, vaid kui investeeringut immateriaalsesse põhivarasse, millel on oma tasuvusaeg ja mis sealt edasi hakkab tooma tulu läbi efektiivsuse suurenemise.

Juurutusprojekti õnnestumine nõuab tihedat koostööd tarkvaratiimi ja kliendi võtmeisikute, eriti peakasutaja vahel. Nende inimeste ajalise panusega lähteinfo jagamisel, nõuete ja vajaduste kirjeldamisel ning loodava lahenduse testimisel peab kindlasti arvestama juba juurutust planeerides.

LOE JUURUTUSEST LÄHEMALT

Kuidas käib Business Centrali kasutuselevõtt?

MS Dynamics 365 Business Central on standardiseeritud tarkvara, mille kasutuselevõtt ei piirdu siiski vaid konto avamisega. Tarkvara nõuab seadistamist ja kohandamist teie ettevõtte jaoks. See on protsess, mis võtab aega paarist kuust kuni aastani, keskmiselt 6 kuud.
Juurutuse maht algab tavaliselt 200 töötunnist. See sisaldab projektijuhi, konsultandi ning vajadusel arendaja panust. Suured juurutused võivad ulatuda mitme tuhande tunnini.
Juurutusprojekti õnnestumine nõuab tihedat koostööd tarkvaratiimi ja kliendi võtmeisikute, eriti peakasutaja vahel. Nende inimeste ajalise panusega lähteinfo jagamisel, nõuete ja vajaduste kirjeldamisel ning loodava lahenduse testimisel peab kindlasti arvestama juba juurutust planeerides.
Majandustarkvara kasutuselevõttu tuleb käsitleda mitte kui ühekordset kulu, vaid kui investeeringut immateriaalsesse põhivarasse, millel on oma tasuvusaeg ja mis sealt edasi hakkab tooma tulu läbi efektiivsuse suurenemise.
LOE JUURUTUSEST LÄHEMALT

Mida kliendid räägivad?

Arutame koos, kuidas uus Business Central teie tööd kergendaks!

Anname nõu ja pakume ettevõtte vajaduste kaardistamiseks tasuta konsultatsiooni.

Jäta meile oma kontaktid ning võtame Sinuga ühendust.

See ei kohusta Sind millekski.

Iveri MarukašviliIveri Marukašvili, ERP projektijuht
iveri.marukasvili@fujitsu.com
+372 5770 5338


  Arutame koos, kuidas uus Business Central teie tööd kergendaks!

  Anname nõu ja pakume ettevõtte vajaduste kaardistamiseks tasuta konsultatsiooni.

  Jäta meile oma kontaktid ning võtame Sinuga ühendust.

  See ei kohusta Sind millekski.


   Iveri MarukašviliIveri Marukašvili, ERP projektijuht
   iveri.marukasvili@fujitsu.com
   +372 5770 5338