AVALIK SEKTORDIGITALISEERIMINEFUJITSUOpportunities in Public Data Space - Uvance - Trusted Society

Avaandmete usaldusväärne kasutamine on võtmetähtsusega uute teenuste loomiseks nutika kaubavahetuse, piirikontrolli ja tarneahela valdkonnas

Digitaalne identiteet, uued ökosüsteemid ja ligipääs avaandmetele saavad äri kasvu võtmeteks usalduslikus ühiskonnas. Valitsused mõistavad seda väljakutset. Nad toetavad uusi andmearhitektuure, mis aitavad ühiskonda siduda selliste pilvepakkujatega nagu Azure või AWS.
Järgnevalt vaateleme, kuidas tulla toime avaliku ja erasektori andmetega seotud väljakutsetega ning valmistuda tuleviku standarditeks avalikus andmeruumis.
Vestlusringis on:
Martin Schulz – Fujitsu peaökonomist Tokyos,
Frank Dunsmuir – Fujitsu rahvusvahelise kaubanduse ja tolli valdkonna juht Londonis,
Alfred Gegenfurtner – Fujitsu digitaalsete ökosüsteemide juhtiv arhitekt Münchenis.

Miks on oluline jälgida valitsuste tegevust ja poliitikaid avaandmete vallas?

Martin Schulz:
Pandeemia ajal toimus e-kaubanduse plahvatuslik kasv, Aasias isegi rohkem kui Euroopas. Paljud ärid on liikunud avalikesse pilvedesse. Samal ajal olid meie kliendid üsna mures täiendavate turvakihtide pärast. Nad on teinud meie ja meie partneritega väga tihedat koostööd hübriidpilvede vallas – see annab täiendava turvakihi.
Samal ajal märkasid ka valitsused paljusid väljakutseid. Nad hakkasid palju tugevamalt reguleerima suuri andmeplatvorme, suuri kommertsplatvorme.
Toimub virtuaalse ja reaalse ruumi varasemast palju tihedam integratsioon. Uue standardina arenevad suveräänsed andmeruumid, suveräänsed pilved. Kasutajatena, juhtidena ja andmete pakkujatena peame aina rohkem kohanema usaldatavate andmete äriga.

Ühendkuningriigi lahkumine EL-ist tekitas suure väljakutse kaubavahetuse korraldamisel. Kuidas saab Fujitsu aidata?

Frank Dunsmuir:
Hakkasime sellele mõtlema kohe, kui rahvahääletus toimus. Esimest korda 47 aasta jooksul oli meil Brexiti tõttu vaja kehtestada oma tollipiir. See tähendab uusi operatsioone piiril, uusi kontrolle, mis mõjutavad rahvusvahelist kaubandust. Kus saaksime kõige tõhusamalt aidata?
Üks valdkond oli maanteekaubavedu. Suurbritannia ja EL-i vahel on suured maanteeveoste mahud. Kuidas säilitada sujuvat voogu, kui seejuures tuleb teha kontrolli?
Lisaks veel Põhja-Iirimaa ainulaadne seisund – see jääb Ühendkuningriigi tolliliidu osaks, olles ainus Ühendkuningriigi osa, millel on piir EL-iga, ning see maismaapiir on juhuslikult avatud piir. Kuidas saame selles uues olukorras kaupu Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahel liigutada?
Valitsus kutsus ettevõtjaid üles esitama ettepanekuid, et leida lahendusi ja ideid Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahelise kaubavahetuse haldamiseks. Me olime juba loonud ekspertorganisatsioonide konsortsiumi ja pakkusime välja digitaalse kaubavahetuse teenuse, mida nimetame Kaupmehe Tugiteenuseks (Trader Support Service).
See põhineb täiesti uuel tehnoloogilisel platvormil, mis kogub kaubavahetuse osapooltelt nende kohta andmeid, rikastab neid ja edastab seejärel valitsuse süsteemidele. Seega toimime liidesena äri ja valitsuse vahel. Ehitasime selle süsteemi kolme kuuga, uskumatult lühikese aja jooksul, ja käivitasime 1. jaanuaril 2021. Hea uudis on see, et kaubavahetus Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahel jätkus sujuvalt.

EL-ist ei tule mitte ainult uued regulatsioonid, vaid ka uued lahendused. Kas uued standardid võivad aidata ettevõtetel tulevikuks valmis olla?

Alfred Gegenfurtner:
Tõepoolest, nii see on. International Data Space Association on eraalgatuslik konsortsium, mis aitab ettevõtetel valmistuda koostööks suveräänse andmevahetuse osas. IDS-i standardid aitavad ehitada arhitektuure ja ärimudeleid, mis põhinevad usaldusväärsetel standarditel. See aitab luua usaldust andmete esitajate ja tarbijate vahel kogu andmete väärtusahela ulatuses.
International Data Space Association - data exchange model
Samas aitavad IDS-i standardid ka valitsusasutustel üles ehitada omavahelist andmevahetust ja luua vastavaid regulatsioone. See omakorda aitab ettevõtetel koos nende partneritega ehitada oma andmeruume ja ökosüsteeme.

Kuidas aitab teie digitaalne kaubavahetuse integratsiooni platvorm tulevikus kaasa andmevahetusele piiridel?

Frank Dunsmuir:
Digitaalne kaubavahetuse platvorm kogub andmeid ja digiteerib tõhusalt tarneahela teavet – teavet kaupade ja kaupmeeste kohta, mis on piiri tõhusaks toimimiseks väga tähtis. Digiteerimise kaudu muutuvad andmed paremini kättesaadavaks reaalajas, neid saab hinnata, tõlgendada ja riske analüüsida palju dünaamilisemal viisil.
Ilma sellise platvormita töötaksime paberitega. Keegi saabub sadamasse või piirile, ulatab paberitüki ja ütleb: “See kaup on mul veokis. Kas ma saan läbi minna?” Kui see aga on digitaalsel kaubavahetuse platvormil, on juurdepääs sellele infole olemas juba palju varem.
Tekib võimalus luua huvitavaid teenuseid, nagu see, mida me nimetame “sõida-piirilt-läbi kontseptsiooniks” (“drive through a border concept”). See on võimekus jagada teavet selle kohta, mis kaup veokis on, kust veok tuleb, kes seda juhib, kellele kuulub kaup ja veok, millised tollidokumendid on kaasas. Andmed jõuavad piirikontrolli kätte palju varem, kui veok ise piirile saabub. See võimaldab läbi viia riskianalüüsi, eelhindamist ja eel-deklareerimist, nii et veoki piirile jõudes on juba teada, millega tegu, ja võib läbi sõita.

Kas teil on näiteid standarditest, mis aitakid ettevõtetel luua uusi ökosüsteeme?

Alfred Gegenfurtner:
Me aitame praegu Kesk-Euroopa linnade teede haldajatel leida uusi võimalusi liiklusvoogude optimeerimiseks, et vähendada liiklusest põhjustatud heitgaase. See skeem kujutab kontseptsiooni, mis sai loodud Co-creation projekti “Mozart” käigus.
IDS standard for European Road Operators
Liikluse ümberjuhtimine ja vältimine linnades, ühistranspordi eelistamine ja sõidujagamine on kõik väljakutsed, milleks peame valmistuma. Palju rohkem infot peab kiiremini liikuma aina rohkemate osapoolte vahel. Siin mängib olulist rolli usaldus andmete turvalisuse ja suveräänsuse suhtes. IDS-i standardid aitavad uut tüüpi mobiilsusteenuseid käitada avalikes pilvedes, nii et see oleks kooskõlas vastavusnõuetega.
IDS-i ühendavaid lülisid saab kasutada riiklikes mobiilsuse andebaasides ja intelligentsetes transpordisüsteemides, kus vastastikune usaldus on võtmetähtsusega.
See on vaid üks näide maanteeliikluse valdkonnast linnades. Kujutage ette, milline potentsiaal avaneb nutikate energia- ja tervishoiulahenduste jaoks! Usaldusväärsetest andmevahetuse võimalustest ilma jäämine on uutes ökosüsteemides kiiresti muutumas äriliseks takistuseks.

Millist potentsiaali näete nutikas kaubavahetuses, võrreldes nutikate mobiilsuslahendustega?

Frank Dunsmuir:
Kaubavahetus oma loomult tähendabki, et kaubad liiguvad – need on mobiilsed. Oleme Alfrediga juba mõnda aega ideede kallal koostööd teinud ja siin on suur kattuvus. Üks võtmesõnu, mida Alfred kasutab, on usaldus. Meie jaoks on ülioluline, et infot usaldatakse. Nii et kui me suudame jagada teavet usaldusväärsel viisil ja Alfredi poolt kirjeldatud süsteemidega – et kaubad liiguvad tarneahelas ja nende andmeid kontrollitakse erinevates punktides tehnoloogia abil – siis võime hakata olulisi asju ellu viima. Protsessid saavad toimida.
Miks me ei võiks minna ka kaugemale, näiteks nutikate lepingute abil, mis võimaldaksid automaatset tollivormistust? Asju saabki palju kaugemale arendada, kui usaldame andmeid, sest see usaldus asendab efektiivselt paberitükki vaatavat inimest. See olema nii kindel, et rajada sellele oma piiri turvalisus, kodanike turvalisus ja loomulikult äriliste tulude teenimine. Usaldus tehnoloogia vastu on vajalik, et selliseid protsesse sujuvaks muuta ja optimeerida.

Millisena näete avalike andmekogude väljavaateid Aasias, Ühendkuningriigis ja Euroopas?

Martin Schulz:
Kommenteerides olukorda Tokyost – vaatame väga tähelepanelikult Aasias toimuvat. Frank ja Alfred osutasid usaldusele andmete vastu. See on ülimalt oluline kontseptsioon kogu maailmas ja eriti meie jaoks Aasias, sest pärast pandeemiat ja e-kaubanduse buumi tekkis meil tarneahelas suur pinge. Vajame tarneahelates rohkem vastupidavust ja paindlikkust.
Samal ajal on tekkinud vastasseis Hiina ja USA vahel uute juhtimisstandardite ja pilvede töökorralduse üle. Kõik vaatavad väga tähelepanelikult, mis Euroopas toimub. Nii paljude riikidega ning omamoodi koostöölahendustega on tekitatud uus usalduse standard. Luuakse uusi andmehalduse standardeid ja see on praegu väga oluline kõigi jaoks üle maailma.

Piirid ei ole ju ainult Ühendkuningriigil, need on üle maailma

Frank Dunsmuir:
Just nimelt. UK peab suutma kaubavahetust pidada kogu maailmaga. Peame suutma suhelda piiridega üle kogu maailma. Ja kontseptsioonid, millest oleme rääkinud digitaalsete kaubandusplatvormide puhul, sobivad väga hästi selliste nähtustega nagu ühtsed kaubavahetuse aknad (single trade window). Need pakuvad kaubandusorganisatsioonidele ja finantsasutustele ühtset teenust, et luua erinevate regioonide vahel kaubavahetuse mustreid.
Sellise võimekuse tekitamine on enamikus maailma kaubanduspiirkondades innovatsiooni esirinnas. Ühendkuningriik ehitab peagi oma single trade window.
Mis puudutab tarka kaupa – iga piiri, mida veokid ületavad, käitleb tarka kaupa. EL hindab praegu seda tehnoloogiat oma välispiiridel kasutamise jaoks. Kanada – USA piiril on selles vallas juba käimas katsetused. See levib kindlasti eri piirkondadesse üle maailma.
Artikkel on tõlgitud Fujitsu ActivateNow 2021 digitaalse konverentsi programmis alagrupis Trusted Society peetud ettekandest “Opportunities in Public Data Spaces”

Ettekannet saada vaadata orignaalkujul YouTube´is

Uued postitused meie blogis