ERP TARKVARAFUJITSUMEIE INIMESED

Alo Ojalill: õppimine läbib kogu elu

ERP tarkvara konsultandi Alo läbiv joon nii töös kui väljaspool tööd on õppimine ja uudishimu.

Läbi katsetuste ja kogemuste on ta jõudnud enda jaoks õige tegevusala juurde ning on seda nüüd edasi arendamas, seejuures teekonda nautides.

Oma suurimaks saavutuseks peab ta aga mitte karjäärihüppeid, vaid tasakaalu pere, töö, sõprade ja õpingute vahel.

Allolevas loos kirjeldab Alo ise kõike täpsemalt.

Lisaks leiad loost noppeid Alo TalTechi magistriõppe lõpuprojektist erialal “Digimuutused ettevõttes”.

Esimene erialavalik vanemate soovitusel

Gümnaasiumis ma ei teadnud, mida tahaks edasi õppida. Kuna mulle reaalained meeldisid, siis läksin isa õhutusel Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžisse tööstus- ja tsiviilehituse inseneri erialale.

Meeldis andmeid visualiseerida ja teha CAD tarkvaras jooniseid. Teen seda enda jaoks ka praegu seoses käimasoleva koduvahetusega.

3,5 aastat inseneri erialal õppinuna tekkis huvi tööstusdisaini vastu. Vahetasin kooli ja läksin ehitusest üle tootmistehnika erialale Maaülikoolis.

Järgmise muutuse tõi tutvumine oma elukaaslasega, kes läks Tallinna õppima. Kolisin samuti Tallinna ja Maaülikool jäi tookord lõpetamata. Kõrgkoolidiplomi sain rohkem kui 10 aastat hiljem hoopis Tallinna Tehnikakõrgkoolist tootmise ja tootmiskorralduse erialal. Selle õppekava koostaja oli Ingrid Joost-Vermeiren, minu toonane mentor ja praegune juht Fujitsus.

10 aastat töökogemust tootmises

Tallinnas asusin tööle tootmises, Saku Metall Allhanketehases, kus esmalt olin CAD/CAM insener ja hiljem inseneride tiimijuht. Sellesse ettevõttesse jäin peaaegu 10 aastaks ja see kogemus kujundas väga oluliselt mu arusaama tootmise korraldamisest.

Mulle sai selgeks, et tootmise valdkond on minu jaoks õige. Seal tuli mängu ka tootmise tarkvara pool ja hakkasin liikuma insenerivaldkonnast tootmistarkvara juurde.

Saku Metallist olen saanud kaasa arusaamise, kui suur on tarkvara roll tootmises, et asju teha efektiivsemalt. Sealne IT juht ja omanikud soosisid tarkvaraarendust, tiim oli tugev ja võidud olid selgesti näha.

Ärimudeli innovatsioonist:

Üheks suurimaks kuluallikaks on uute seadmete soetamine ja vanade ümberehitamine selliselt, et need oleks liidestatud tarkvarasüsteemidega. Sellega kaasneb kohe teine probleem: vaja on uute teadmistega personali ja olemasolev personal tuleb ümber õpetada. Innovatsioon seisneb selles, et spetsialistid peavad masinatest tekkivate andmete põhjal andma sisendi juhtkonnale äriliste otsuste tegemiseks.

Uus töökoht, vastandlik kogemus

2022. aasta sügisel nägin Linkedinis Fujitsu töökuulutust, mis kutsus kandideerima ERP tarkvara konsultandiks. Tundsin, et on aeg muutusteks. Sel korral ma Fujitsusse siiski ei jõudnud. Läksin tootmisjuhiks hoopis ühte teise, Saku Metallist palju väiksemasse metallitööstuse ettevõttesse.

Minu uus töökoht oli palju väiksem ettevõte, kus asusin tootmisjuhi rolli. Nende visioon oli hea ja ärimudeli aluseks oli kiire tarne, mille eest sai klientidelt küsida kõrgemat hinda.

Tuli age ette olukordi, kus kiiruse arvel kannatas kvaliteet. Tarkvara abil oleks saanud seda oluliselt parandada – suurendada läbipaistvust, kontrollida protsesse ja vältida praaki. Paraku ei mõistnud nad tarkvara olulisust tootmisprotsessi korraldamisel ja ei olnud sellest huvitatud.

Nägin eelmise töökohaga võrreldes hoopis teistsugust vaatenurka.

Olin seal töötanud kolm kuud, kui minuga võeti ühendust Fujitsust, sest konsultandi positsioon oli vabanenud.

Ettevõtte äriarhitektuur kui risk:

Üheks läbivaks suureks riskiks erinevate arenduste puhul äriarhitektuuri vaates on reegel, et kui suurendada süsteemi keerukust 20%, siis arenduse kulud suurenevad 30%. Kui arendusest tekkiv tulu ei kata ära keerukuse tõusuga kaasnevat kulu, siis ei ole ettevõte enam konkurentsivõimeline.

Kiire pööre soovitud suunas: tootmine + tarkvara

See kutse sundis mind oma samme põhjalikult kaaluma.

Ühest küljest olin uues töökohas olnud alles lühikest aega ja ma pole seda tüüpi inimene, kes tihti tööd vahetaks. Teisalt haakus see võimalus minu jätkuvate õpingutega. Nimelt peale Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpetamist olin astunud TalTechi magistriõppesse erialale “Digimuutused ettevõttes”.

Olin kindel, et toomise tarkvara on minu jaoks õige teema. Seetõttu kaldus mu töökohavalik Fujitsu kasuks, kuigi mul polnud varem otsest töökogemust ERP tarkvaraga.

Nii liitusingi 2023. aasta märtsis Fujitsuga.

Andmekorje olulisusest:

Halb andmete kvaliteet mõjutab ettevõtte käivet 6% jagu. Lähteandmete kasutamiseks tuleb andmed profileerida. Korrastamata andmed on väga suur kulu ning korrastamata andmete kasutamise tulemus on GIGO – garbage in garbage out. Kui andmed on kehva kvaliteediga, siis nende töötlemine on 10 korda kallim.

Uus algus tõi taas palju õppimist

Mul ei olnud enne Fujitsusse tulekut kokkupuudet MS Business Centrali tarkvaraga, aga mulle väga meeldib tarkvarasid õppida. Meeldib proovida uusi asju, ilma et kardaksin ebaõnnestuda.

Asusin Business Centralit õppima eesmärgiga teha ära MB-800: Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant sertifikaat. Esimesel katsel eksamit tehes sain aru, et küsimused olid hoopis laiemad kui vaid tarkvara – nõudsid arusaamist klientide ärist ja finantsidest. Seda poolt täiendasin väga  palju.

Kuigi mul ei olnud Fujitsus alustades kindlat mentorit, on siin hea see, et kolleegid on toetavad ja neilt on alati võimalik nõu küsida, kui ise hätta jääd.

Kuna konsultandina pean orienteeruma väga paljudes tegevus- ja ärivaldkondades, võib iga päev tuua mingi uue ülesande, mis sunnib taas pingutama. See ongi põnev. Olen mõelnud kõrgkoolis ka finantsala juurde õppida.

Klientide hoiakud tootmise digitaliseerimisel

Ettevõtetega konsultandi rollis töötades näen selgesti, millise hoiakuga ja millisel tasemel nad oma digiteekonnal on.

Skaala otsad:

– tarkvaraarendus on kallis ja seda pole vaja – juhtimine käib paberil nagu vanasti;
– tarkvara on vajalik ja vältimatu tööriist kvaliteetse juhtimise ja protsesside jaoks.

Peamine eristaja nende kahe vahel on ettevõtte juhtide teadlikkus ja tahe.

Mul on näiteks kokkupuude tootmiskliendiga, kes on ise arendanud muljetavaldava süsteemi koos automaatika ja liidestustega. Nüüd sooviksid nad ERP süsteemi uuendada ja viia ka tootmise sinna.  Nende eesmärk on protsesside lihtsustamine ja läbipaistvuse saavutamine. Tarkvara osad peavad omavahel suhtlema ja looma terviku ning igaüks, kes süsteemiga töötab, peab saama olukorrast selge ülevaate.

On ka teistsuguseid olukordi, kus kliendi organisatsioonis ei ole tarkvara juurutuse eesmärk kõigile asjaosalistele selge, ei leita aega protsesside läbimõtlemiseks ja testimiseks jne. See raskendab koostööd ja seab lõpptulemuse ohtu.

Muudatuste juhtimine ja harjumuste muutmine:

Tavatu ei ole olukord kui ERPis on olemas aruande väljastamiseks käsk, mille taustal töödeldakse andmeid erinevaid reegleid ja teooriaid järgides, kuid seda käsku ei kasutata. Selle töö teeb pika staažiga töötaja ära käsitsi, kuna ta soovib Excelis numbreid näha ja ei usalda tarkvara.

Fujitsu ERP tiimis saan arvestada kolleegide toetusega

Minu kolleegid Fujitsu ERP meeskonnas on väga pädevad ja koostöö sujub hästi. Igaühel on oma tugevused ja ma tean, kelle poole mingi küsimusega pöörduda. Arendajate meeskonnas on mitmekümneaastase kogemusega kolleege, aga samas ka noori. Kui annan arendajale ülesande, mis pole piisavalt põhjalik, siis aitab ta kaasa mõelda ja soovitab lahendusviise. Nii saame luua kliendile sobivaima lahenduse, kasutades mitmete inimeste teadmisi.

Meie meeskonna juht Ingrid Joost on ise tugev valdkonna spetsialist ja seejuures liider. Ta teab täpselt, mida ta meeskonnalt ootab ja nõuab. Pean seda tiimi juhtimisel väga oluliseks ja selliste põhimõtetega juhtisin ka mina oma inseneride meeskonda.

 

Tööfilosoofia: võtta vabalt, aga probleemid lahendada kohe

Saan siin olla efektiivne ja teha oma tööd hästi, aga samas võtta elu vabalt ja mõnuga. 35-aastasena näen, et mõned mu sõbrad on juba läbi põlenud. Pingelisi perioode on mul kindlasti, ka sel aastal on olnud tööd väga palju, aga need perioodid on lühiajalised. “Vabalt võtmise” eeldus on see, et tähtsad asjad on tehtud.

Minu põhimõte on asjad ära lahendada kohe, kui need esile kerkivad. Näiteks võtta kohe telefon ja helistada, või teha ära see, mis vaja, et asi oleks lahendatud. Nii ei hakka probleemid kuhjuma ja eskaleeruma.

Stabiilsuse elus loovad pere, sport ja sõbrad

Mul on elukaaslane ja 4-aastane poeg. Loen oma peamiseks saavutuseks mitte karjäärialaseid samme, vaid oma pere- ja tööelu tasakaalu – stabiilsust. Kodukontori võimalus ja paindlik tööaeg lubab vajadusel rohkem lapsega koos olla ja oma aega juhtida.

Tundub, et ma olen nii hommiku- kui õhtuinimene. Hommikuid meeldib alustada trenniga, sest see annab päevale hoopis teise hoo sisse. Õhtul, kui pere magab, on aeg oma hobidega tegeleda. Kui on vaja last lasteaeda viia, jääb trenn lõunale. Meie Ülemistel Alma Tominga majas asuvast kontorist saab kähku ära käia MyFitnesses.

Fujitsu toetab sportlikku ja tervet eluviisi mitmel moel, selle üle on mul hea meel.

Trenni teen mitte selleks, et olla sportlane, vaid selleks, et tervis oleks hea. Muid vajub ka vaim ära! Parimate sõpradega käin disk-golfi mängimas ja teen lisaks Spot-treeningut, kus harjutatakse erinevaid võitlusspordi tehnilisi elemente.

Veel Fujitsu töötajate lugusid: Meie inimesed

Fujitsuga liitumise kohta saad infot siin: Karjäär Fujitsus

Uued postitused meie blogis