AIMEIE INIMESEDFujitsu Estonia värbamisspetsialist Hanni Tomingas

AI värbamisassistendina – suurepärane koostööpartner!

Fujitsu Estonia värbamisspetsialist Hanni Tomingas on AI (Artificial Intelligence e. tehisintellekti) näol leidnud endale töös tõhusa abilise. 

Järgnevas loos jagab ta oma kogemusi sellest, kuidas seda uudset töövahendit värbamisel kasutada. Hanni väidab, et sellest on saanud tema isiklik assistent, mis lihtsustab protsesse ja säästab aega.

Reklaamisõnumite vormistamine

Esimene kokkupuude AI-ga oli reklaamikampaania korraldamisel praktikantide värbamiseks. Kasutasin selleks tööriista Writesonic. Kõrvalmärkusena lisan, et valisin enda vajadustele kõige sobivama tööriista sellest nimekirjast.

Koostöö Writesonic´uga oli sujuv, kiire ja põnev. Writesonic pakkus mulle erinevat tüüpi atraktiivseid hüüdlauseid Facebooki, Instagrami ja Linkedini reklaampiltidele, täpsustavaid sõnumeid sotsiaalmeedia reklaamide alla lisainfona, tujukujusid ja hashtag´e. Dialoog Writesonic´uga andis mulle võimaluse põrgatada ideid ja otsustada parimate sõnumite kasuks. Oluline on täpsustada, et sisendi Writesonic´ule andsin mina. Sisendi all pean silmas värbamissõnumi vundamenti: ootused kandidaadile, väljakutsed, organisatsiooni kulutuur, meeskonna eripära ning väärtuspakkumine. Sellisel moel aitas Writesonic genereerida sõnumeid, mis on tõesed ja konkurentidest eristuvad. Kampaania tulemused ületasid ootusi ja ettevalmistusprotsessis aitas Writesonic tundides aega säästa.

E-kirjade koostamine

Teine võimalus AI kasutamisel on värbamisega seotud e-kirjade koostamine. Siin on AI kasutusväli meeletult lai alates esmasest kontaktivõtust, vahepealsest suhtlusest, vestlusele kutsest ja lõpetades erinevat tüüpi eitavate vastuste koostamisega. Seekord kasutasin ChatGPT-d. Olin meeldivalt üllatunud, kui ChatGPT pakkus minu juba olemasoleva kandidaadisõbraliku e-kirja jaoks veelgi paremat versiooni.

Päris hea tunne on nüüd kandidaadile saata e-kirja, kus on niivõrd sõbralik ja julgustav info intervjuule tulemiseks. Teadmiseks, et AI saab e-kirjade sisu, teemat ja palju muud pakkuda kandidaadi profiili järgi. See tähendab, et AI aitab luua e-kirju, mis kõnetavad kirjasaajat. Kõrvalmärkusena lisan, et AI saab aidata ka keerulisemate telefonikõnede planeerimisel, pakkudes võimalusi sõnumi edastamiseks. Kui värbajale on eitavate telefonikõnede tegemine väljakutse, siis AI aitab pakkuda sõnumit, mida kuuldes kandidaadid tunnevad end väärtustatuna ja austatuna isegi siis, kui nad eitava vastuse saavad.

Uue profiiliga töökuulutuse loomine

Minu laual on olnud ka töökuulutuse koostamine profiilile, mida varem ei ole meie organisatsioonis olnud. Märgin ära, et iga töökuulutuse (nagu ka kampaania) koostamisel tuleb AI-le antav sisend värbamisjuhilt ja värbajalt. Antud juhul oli AI mulle ja värbamisjuhile abiks, et koostada esmane profiil nõudmiste ja ootustega.

Muide, AI lisas ka väärtuspakkumise, aga seda ma ei kasutanud. Tegemist oli tüüpilise pakkumisega: sõbralik tiim; avatud töökulutuur; põnevad väljakutsed. Andsime AI-le ette meie organisatsiooni kultuuri ning väärtuspakkumise ja selle põhjal valmis meie ettevõttele omane töökuulutus.

AI abistab vormistamisel, sõnumi sisu tuleb meeskonnalt

AI tööriistad aitavad pakkuda värbajale erineva tonaalsusega töökuulutusi, kuid meid konkurentidest eristava sisendi annab AI-le meeskonnajuht või värbaja. Mina olen mõnikord enne värbamiskampaania või töökuulutuse kirjutamist viinud meeskonnas läbi miniuuringu, mis annab sõnumite koostamiseks väärtuslikku sisendit. Tiimilt saadud vastuste abil saab AI genereerida töökuulutusi, mis kõnetavad tulevasi talente.

Kokkuvõttes on AI võimas tööriist värbamisturunduses. See aitab värbajatel luua töökuulutusi, e-kirju  ning sotsiaalmeedia hüüdlauseid ja kampaaniaid. Kuigi AI toimib suurepärase assistendina, on oluline mõista, et AI ei saa asendada inimestevahelist suhtlust ja otsustamist. Värbajatel soovitan AI-d kasutada abivahendina, mitte asendajana, ning läheneda sellele kriitiliselt. Kasutades AI-d ja ühendades seda omaenda kogemuste ja ekspertiisiga, saab protsesse optimeerida, säästa aega ja meelitada talente konkurentsirohkel tööjõuturul.

Kuidas AI-ga tulemuslikult suhelda
  1. Ole selge ja konkreetne enese väljendamisel. Väldi žargooni, slängi ja lühendeid. See aitab tagada, et AI annab asjakohaseid vastuseid.
  2. Kasuta Sinu valdkonnale spetsiifilisi märksõnu, mis täpsustavad Sinu päringut.
  3. Tee laiahaardelised või keerulised teemad väiksemateks küsimusteks. See muudab AI süsteemi jaoks lihtsamaks Sinu päringu töötlemise ja saad samm-sammu haaval AI-d juhtides suurele küsimusele vastuse.
  4. Ole kannatlik. AI süsteemid pole täiuslikud ja võivad mõnikord vajada täiendavat teavet või selgitust soovitud tulemuste pakkumiseks. Kohanda oma suhtlusstiili, kui AI süsteem ei mõista kohe sinu taotlust. See võib hõlmata oma päringu ümbersõnastamist või konteksti lisamist.
  5. Anna tagasisidet. Paljudel AI süsteemidel on sisseehitatud mehhanismid kasutajate tagasiside kogumiseks. Kui AI pakub ebatäpset või ebaolulist teavet, võta aega tagasiside andmiseks. See aitab mitte ainult parandada AI süsteemi jõudlust, vaid tagab ka, et sinu tulevased AI-ga suhtlemised on tõhusamad ja täpsemad.
  6. Ole AI arengutega kursis. Kuna AI tehnoloogiad arenevad kiiresti, on oluline olla kursis uusimate arengute ja parimate tavadega. See aitab AI süsteemidega tõhusamalt suhelda ja nende potentsiaali maksimaalselt ära kasutada.
  7. Mõista AI piiranguid. Kuigi AI võib värbajatele olla võimas tööriist, on oluline tunnistada selle piiranguid. AI süsteemid ei pruugi alati mõista inimkeele, emotsioonide või konteksti nüansse. Seetõttu kontroli poolt pakutud teavet ja täienda seda oma teadmiste ning vajaduse kohaselt.
  8. Kohanda AI süsteemi seadeid. Võta aega AI süsteemi seadistuste kohandamiseks, et need vastaksid sinu konkreetsetele vajadustele ja eelistustele. See võib hõlmata  kiiruse, keele või detailsuse reguleerimist. Süsteemi kohandamine võib muuta suhtluse tõhusamaks.
  9. Õpi AI poolt genereeritud teadmistest. AI süsteemid võivad pakkuda väärtuslikke ülevaateid ja soovitusi suure hulga andmete põhjal. Värbajana on oluline nendest õppida ja uusi teadmisi oma otsustusprotsessi lülitada. See aitab värbamisstrateegiaid täiustada ja tõhusamalt töötada.
  10. Säilita inimlikkus. Kuigi AI võib paljudes värbamisprotsessi aspektides abiks olla, on oluline kandidaatidega suhtlemisel säilitada inimlikkus ja personaalsus. AI on tööriist, mis sind värbamistegevuses aitab, kuid see ei tohi asendada isiklikke suhteid ja empaatiat, mis on hädavajalikud kandidaatidega hea kontakti saavutamiseks.

Uued postitused meie blogis