DIGITALISEERIMINETULEVIKU TÖÖKOHTMis on digitaalne transformatsioon

Üheksa soovitust edukaks digipöördeks

Mis on see nn Digital Transformation, millest räägivad kõik suuremad tehnoloogiafirmad ja millest tavaliselt ei saa eriti palju aru IT-st kaugemal olevad muude valdkondade ettevõtted? Lühidalt ongi see nende kaugemate kaasahaaramine digitehnoloogia vahendite kasutamisse, kes seda seni pole eriti teinud või kasutavad infotehnoloogiat liiga vähe, et selle võimaluste abil olla tugevamalt konkurentsis.

Digital Transformation on paljude jaoks isegi tõlkimatu mõiste ja seda kasutatakse mõnikord sujuvalt ka eestikeelses tekstis. Teatud mööndustega võib sellele leida aga ka mõne hea eestikeelse vaste – näiteks digipööre või mitte nii radikaalse nimetuse – digitaliseerimine.

Kõige rohkem teatakse digipööret haridusprojektide kaudu, kuid meie majanduse jaoks on sama oluline ka digipööre tööstuses, kus tehnika viimane sõna nii tarkvaraliste kui riistvaraliste lahendustega aitab hoopis efektiivsemalt töötada, kui on liinitööliste traditsiooniline käsitöö. Märgime siin ära vaid mõne olulise märksõna: robotiseerimine, programmjuhtimine jne.

Nii tööstuses kui muudes valdkondades, kasvõi raamatupidamises, tähendab digitaalne transformatsioon seda, et ettevõtte äri ise ei muutu, samuti peaksid võimalikult vähe muutuma töötajate endi igapäevased ülesanded, kuid infotehnoloogia mõistlik kasutamine ja infosüsteemi kaasajastamine aitab kõike senist palju efektiivsemalt ja targemalt teha. Seega ei ole mingit põhjust ükskõik mis valdkonnas tegutsedes seda üleminekut karta, vastupidi – IT toetab ettevõtte äri, aga ettevõtte tööd ei pea hakkama suurelt ümber kohendama uute infosüsteemide järgi. Kui see viimane osutub tõeks, siis on digipööre valesti tehtud.

Mis digipööret suunab?

Digitaliseerimine aitab luua ettevõttes keskkonna, mis on tootlikum ja efektiivsem, aidates teha seda, mida ettevõte seni on teinud, kuid tunduvalt suurema konkurentsieelisega nende ees, kes ei kasuta nii hästi või nii palju oma tegevust toetavaid IT vahendeid.
Fujitsu korraldas digipöörde teemal 2018. aastal küsitluse, millest selgusid viis olulist punkti, mida vaja ettevõtte pööramiseks digimaanteele:
(vt ka Global Digital Transformation Survey)


1. Valdkonniti on digipöördest oodatavad tulemused pisut erinevad. Finantsvaldkonnas, tootmises, tervishoius ja juhtimises oodatakse digitaliseerimisest peamiselt äri efektiivsuse kasvu, samal ajal näiteks transpordisektoris tahetakse sellest saada lahendusi konkurentsitingimustes teistest paremate tulemuste saavutamiseks. Kaubanduses loodetakse digitaliseerimise abil saavutada müügikasvu.

2. Finantsvaldkonnas on digitaliseerimine kõige suurema mõjuga – äri juhtimine digivahenditega ja tõhusa äritarkvaraga pole enam mitte eelis, vaid miinimum, mida vaja konkurentsis püsimiseks. Nii personali, raamatupidamise kui ärijuhtimise valdkonnas on olemas väga head rakendused, mida ka Fujitsu pakub – näiteks personalitarkvara, millega mõne nupuvajutusega kogu töötajaskonna puhkused paika saada selle asemel, et teha mitmeid päevi käsitööd või äritarkvara, mis annab reaalajas teada saada, millises seisus on ettevõtte äriline seis ja erinevad osad – tootmine, tarne, projektijuhtimine, müük jne. Pea 90% finantsettevõtetest on Fujitsu küsitluse põhjal juba digipöörde teinud, seega on see neile olnud hädavajalik.

3. Kõigis valdkondades annab digitaliseerimine paremaid tulemusi. Kuigi finants- ja kaubandusalal on muutused kohe kõige märgatavamad, saavad ettevõtted ka muudes valdkondades märgatavalt paremaid tulemusi kui enne.

4. Digipööre puudutab ettevõttes kuut olulist valdkonda: juhtimine, inimesed, paindlik töö, äri integratsiooniprojektid, ettevõtte töökeskkond ja lisaväärtuse loomine andmetest. Neis valdkondades digitaliseerimist läbi viies saavutataksegi edu.

5. Tehisintellekt mõjutab uutest tehnoloogiatest digipööret kõige enam. Ärijuhid vastasid küsimusele, milline infotehnoloogiline lahendus nende äri kõige enam lähiajal mõjutab, et selleks on tehisintellekti kasutuselevõtmine. 68% juhtidest usuvad, et kõige parem lahendus on tulevikus tehisintellekti ja töötajate koostöö ettevõttes.

Üheksa soovitust edukaks digipöördeks

  • Keskendu olulisele
  • Investeeri oma valdkonna uutesse lahendustesse, mis toetavad digitaliseerimist
  • Ehita välja oma efektiivne töökeskkond
  • Hoidke silm peal kõige uuematel lahendustel, mis äsja on välja tulnud
  • Mõtle alati nagu ettevõtja
  • Arenda pidevalt oma ettevõtte töötajate ja spetsialistide oskusi
  • Toetage loovust ja loovate lahenduste kasutamist
  • Aidake töötajatel luua innovatsiooni kultuuri oma ettevõttes
  • Kontseptsioonid ellu võimalikult lühikese ajaga

Tehnoloogiaettevõtted ei ole digipöörde jaoks vaid tehniliste lahenduste pakkujad

Tegemist on ettevõtte laiema muutusega kui vaid riistvara ja tarkvara uuendamine. Põhiline on siiski kõik uued tehnoloogiad ettevõtte ärimudeliga kohendada, et neist reaalselt kasu oleks. Fujitsu saab siin aidata laiemalt: samm-sammult on see digipöördeks valmisoleku väljaselgitamine, hirmudest ja ebakindlusest uute lahenduste ees üle aitamine, vajalik analüütika üleminekuks, kaardistades olemasoleva olukorra, üheskoos oluliste eesmärkide paikapanemine, kõigis valdkondades vajalike muudatuste läbiviimine võimalikult valutult ja loomulikult nõustamine kõigis etappides.

Fujitsul on selleks olemas kogemus paljudest ärivaldkondadest ja üsna tõenäoliselt on kui mitte just Eestist, siis kuskilt lähiriikidest või maailmast juba kogemus olemas selle valdkonna ettevõtte digitaliseerimisest, milles klient tegutseb. Seda on tehtud juba üle 50 aasta.

Kokkuvõttes käib ettevõte koos digitaliseerimise läbiviijaga läbi neli etappi:


1. samm: digitaalne “teekonnakaart”. Siin määratakse ära lähiaja eesmärgid.

2. samm: määratakse uued tulemusnäitajad (KPI – Key Performance Indicator) iga ettevõtte äriprotsessi jaoks. Senised ilmselt enam digipöörde järel ei tööta.

3. samm: IT juhtimine ettevõtte sees peab muutuma vastavalt digitaliseerimisele. Digitöövahendid peavad muutuma vastavalt klientide vajadustele.

4. samm: luua tuleb uus andmekeskne platvorm, mis toetab senist äritegevust vajalike andmetega.

Digitaliseerimine õnnestub siis, kui ka selgitustöö on tehtud

Tulles nüüd tagasi alguse juurde – millal siis on digitaliseerimine õnnestunud, kas siis, kui kõik töötajad ja kliendid on rahul? Põhimõtteliselt peaks selles suunas pürgima tõesti, kuid alati see ei õnnestu. Alati on neid, kes tahavad jätkata senisel viisil ja ei taha uusi vahendeid, mis vabastavad paberitest ja käsitsitööst, vaatamata nende efektiivsusele esialgu kasutusele võtta. Seega – digitaliseerimine õnnestub siis, kui ka selgitustöö on tehtud. Põhiline, mida selgitada, ongi see, et tegelikult ei pööra digipööre kogu ettevõtte senist tegevust pea peale, vaid toob uued vahendid, mis seda olemasolevat äri maksimaalselt arvestab ja annab uued tööriistad, mis lubavad senist äri ajada palju efektiivsemalt, lihtsamalt ja kiiremini.

Testi oma valmisolekut

Vasta selleks lihtsalt mõnele küsimusele ja anname koheselt ülevaate, kui valmis on teie ettevõte digipöördeks.

Jaga postitust ka teistega!