TÖÖSTUS 4.0

Mida me teame nutikast tootmisest ja 3 prioriteeti selleni jõudmiseks

Euroopa tootmist peetakse üldiselt maailma kõige kaasaegsemaks. Aga isegi siin ei ole tootmise digitaliseerimine veel kaugeltki kõigi prioriteet. Hiljuti viis Fujitsu läbi uuringu suurte tootmisettevõtete seas, millest selgus, et kuigi 90% tootjatest näeb, et digitaliseerimine avaldaks nende ärimudelile suurt positiivset mõju, on vaid kolmandik tootjatest paika pannud detailse strateegia nende võimaluste realiseerimiseks. Julgeme oletada, et selline lõhe on veelgi suurem teistel turgudel.
Üks asi on see, mida tootjad teavad ja hoopis teine asi on see, mida nad teevad. Või ei tee.

Muutunud tarbijaootused ja nende mõju

Tarbijad on täna muutmas tootmist igaveseks. Tootjad on sellest aru saanud ja räägivad üha vähem “toodete tegemisest” ja rohkem nende samade toodete ja kasutajatoe pakkumisest teenusena. Kuidas selline pööre on tekkinud?


Kusagil eelmisel kümnendil said tarbijad aru, et asjade omamisele on alternatiive. Asjade väljaostmine on seotud suurte rahaliste väljaminekutega või laenu võtmise ja ettemaksuga. Samuti on asjade omanikul kohustus hoolitseda asja ülalpidamise eest, isegi siis, kui asi on kasutuses vaid väikest aega.

Kõige arhetüüpsema tootmisharu- autotööstuse puhul on selgelt näha, et noored, linnas elavad tarbijad ei näe enam mõtet omada midagi, mis on kasutuses vaid mõned tunnid päevast ja eelistavad üha enam teenusel põhinevat tarbimismudelit. Selle tendentsiga käsikäes tahavad tarbijad osta tooteid ja teenuseid neile sobival ajal ja kohas otse oma mobiiltelefonidest.

Kui tootjad tahavad sellistele eelistustele ja nõudmistele vastu tulla, peavad nad minema tootmisprotsesside päris algusesse ja mõtestama neid ümber väga avatud meeltega. See tähendab tootega seotud vajaduste, probleemide, soovide jne kaardistamist ja reaalsetelt tarbijatelt informatsiooni kogumist, et lõpptulemusena pakkuda võimalikult häid teenuseid.

Nutika tootmise lõppeesmärk ei ole toode. Nutikas tootmine tähendab, et kogu protsess tooraine hankimisest, töötlemisest, tootmisest, ladustamisest, jagamisest ja lõpptarbijale müümisest on ühelt poolt automatiseeritud ja teisalt on kõik etapid seotud ühe eesmärgiga – anda lõpptarbijale seda, mida ta soovib temale eelistatud viisil.

3-Sammu-Targa-Tootmiseni-2

Nutikad tehnoloogiad võimaldavad keskkonnasõbralikumat tootmist

Lisaks sellele, et “toode kui teenus” on tarbijale sageli finantsiliselt kasulikum, valitakse selline tarbimisviis üha enam ka seetõttu, et soovitakse tarbida võimalikult keskkonnasäästlikult. Auto-kui-teenus mudeli puhul on omandus jagatud ja see tähendab kokkuvõttes vähem autosid ja vähem raisatud ressursse. Sellised soovid aga omakorda tähendavad tootjate jaoks üha uusi ja uusi nõudmisi, avades samal ajal palju uusi võimalusi.


Tootjad, ka Fujitsu, mõistavad üha enam, et nende praegustel tootmisviisidel on negatiivseid mõjusid keskkonnale ja otsivad aktiivselt jätkusuutlikumaid meetodeid. 2016. aastal sai Fujitsust esimene erasektori organisatsioon, kes lisas ÜRO Säästva arengu eesmärgid oma globaalsesse strateegiasse. Kuivõrd need haakusid hästi Fujitsu visiooniga inimkesksest intelligentsest ühiskonnast, ei olnud seda keeruline teha.

Keskkond on muidugi vaid üks jätkusuutliku arengu dimensioonidest, kuid vähemalt see on asi, mida kõik teadlikud tootmisorganisatsioonid on mõistnud – protsesse tuleb optimeerida võimalikult keskkonnasäästlikeks ja tark tootmine on parim vahend selle eesmärgi saavutamiseks.

Tarneahela optimeerimine

Tootjad hakkavad mõistma nutika tarneahela olulisust. Täna on olemas targad sensorid ja nutikad tehnoloogiad, mis pakuvad mitmeid viise nii tootmise kui tarnega seotud ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Boonusena kaasneb selliste lahendustega aga ka suurem efektiivsus! Kui muuta efektiivsemaks nii tootmine kui tarneahel, siis tähendab see ühtlasi nii väiksemat kahju keskkonnale kui ka suuremat kasumit. Et aga sellistest võimalustest saaks tekkida reaalne kasum, peab absoluutselt laitmatult töötama kogu tsükkel.

Targad tehnoloogiad soodustavad koosloomet

Enamus tootjaid on suurema või väiksema digitaalse raputuse oma põhiturul ilmselt läbi elanud. Tulevikuperspektiivis on see väga tänuväärne, sest see kogemus aitab mõista, et üha enam vaid koosloome ja digitaalsete tehnoloogiate abil on võimalik suurendada oma turuosa. Normaalne viis töötada saab täiesti uue tähenduse. Konkurentidest saavad järsku partnerid, kes tegutsevad koos ühises ökosüsteemis.


Ettevõtted nagu Fujitsu on välja arendanud säästlikud ja järeleproovitud koosloome-raamistikud, kus kohtuvad disainmõtlemine, Tööstus 4.0, asjade internet. Koosloomesse on kaasatud nii kliendid kui kolmandad osapooled ning uued tooted ja lahendused töötatakse välja täiesti uute protsesside alusel. Fujitsus oleme lähenemisega astunud veel sammu edasi ja loonud globaalsed Digitaalse Transformatsiooni Keskused- ehk võrgustikud, kuhu me pidevalt kaasame oma kliente, et mõista nende probleeme ja otsida koos lahendusi. Sageli kaasame veel ka partnereid ülikoolidest ja kolmandast sektorist. Meie igatahes oleme leidnud väga hästi toimiva raamistiku erinevate ideede testimiseks.

Kolm targa tootmise pioriteeti

Alustasime sellest, et tootjad küll mõistavad targa tootmise vajalikkust, kuid on üllatavalt puudulikud oma strateegias ja tegevuskavades. Kust siis peaks alustama?


Soovitame tootjatel keskenduda kolmele fookusvaldkonnale.
Esiteks – kõige olulisem ja kõigele muule aluseks on digitaalse tööstuse ja targa tootmise ideede omaksvõtt. Maailm on muutunud ja samadel viisidel edasi töötada ei ole võimalik.
Teiseks – tuleb õppida otsuseid tegema tuginedes andmetele. Tuleb leida viisid, kuidas saada kätte detailid tarneahela analüütikas, mille optimeerimine võib muuta palju. Nutikas tootmisstrateegia peab ühelt poolt tuginema andmetel ning teiselt poolt olema väga otseses kontaktis tarbijatega.
Kolmas oluline punkt strateegias – absoluutselt kõikides tegevustes tuleb lähtuda sellest, kuidas tarbija elu paremaks muuta.

Kui need kolm tugitala on paigas, saab hakata ehitama tugevat targa tootmise vundamenti.

Kaugel teie oma digiteekonnal olete?

Tänu EASi digidiagnostika toetusmeetmele on tootmisettevõtetel võimalus professionaalne audit läbi viia väikese omaosalusega.

Otsime koos üles arengukohad – need ei pruugi alati olla seal, kus arvatakse!

Fujitsu Estonia